Universala Kongreso

Merkredo, Julio 27, 2022 - 11:13


Naturista ekskurso dum la Universala Kongreso en Montrealo! INOE (Internacia Naturista Organizo Esperantista), faka asocio de UEA, organizos ekskurson al la belega naturista centro nur unu horon for de Montrealo, merkredon, 10 aŭgusto: foriro je la 10-a matene (akurate) kaj reveturo al la kongresejo. Ĉu vi pretas sperti naturismon en amika #Esperanto-etoso? Venu kun INOE al La Pommerie! Ĉiuj detaloj ĉe
https://www.esperanto-naturismo.org

Ĵaŭdo, Aprilo 21, 2022 - 20:59


La Antaŭkongresa Ekskurso de la 107-a Universala Kongreso en Montrealo (2-5 aŭgusto 2022) komenciĝos en Toronto, la plej granda kanada urbo! Kongresanoj i.a. vizitos la faman Turon CN, la plej altan en la lando (553 metrojn!) kaj krozpromenos inter insuloj de la lago Ontario. Garantiu vian partoprenon, mendu ĝis 25 aprilo 2022: https://uea.org/kongresoj/mendilo
Ĉiuj detaloj en la Dua Bulteno: https://uea.org/kongresoj

Merkredo, Aprilo 20, 2022 - 19:59


La Antaŭkongresa Ekskurso de la 107-a Universala Kongreso en Montrealo okazos inter la 2-a kaj 5-a de aŭgusto 2022 kaj irigos kongresanojn i.a. al la Akvofaloj de Niagaro. Oni boatos antaŭ la akvofalegon kaj poste sekvos al Montrealo per la sama vojo, kiun faris Zamenhof en 1910! Por garantii vian partoprenon, mendu ĝin ĝis la 25-a de aprilo 2022: https://uea.org/kongresoj/mendilo
Detaloj en la Dua Bulteno ĉe https://uea.org/kongresoj

Lundo, Aprilo 18, 2022 - 21:17

Aperis la Dua Bulteno de la 107-a Universala Kongreso en Montrealo, Kanado. Vi povas elŝuti ĝin en le retejo de UEA:
https://uea.org/kongresoj

Merkredo, Februaro 23, 2022 - 13:27


La Kleriga Lundo celas ne nur informi al kongresanoj pri diversaj temoj, sed ankaŭ doni al ili okazon praktiki kaj vivsperti pri traktataj temoj. Pro tio la programo kutime ligiĝas al atelieroj kaj metiejoj.
La diversajn aktivecojn, kiuj konsistigas la Klerigan Lundon, povas gvidi ĉiuj homoj el la Esperanto-komunumo pretaj dividi spertojn kaj sciojn.
Se vi interesiĝas kaj volas ion proponi, skribu al la komisiito de UEA pri la Kleriga Lundo, Claude Nourmont, per moonmont@pt.lu.
Informiĝu pli pri la Kleriga Lundo ĉe http://eo.wikipedia.org/wiki/Kleriga_Lundo! Vi ekscios la ĉefajn trajtojn kaj referencojn de jam tradicia programero kaj povas helpi pripensi vian proponon.
Eksciu pli pri la ĉi-jara UK kaj aliĝu ĉe http://uea.org/kongresoj (kun rabato ĝis la 31-a de marto).

Ĵaŭdo, Februaro 17, 2022 - 15:07


Pli da informoj ĉe http://esperanto2022.ca/eo/posxtkarto

Kanada Esperanto-Asocio (KEA) faras kampanjon “2022€ por Montrealo-2022”. Ĝis nun, 1676€ estas kolektitaj. Helpu atingi 2022€!

Eblas donaci per la UEA-konto de KEA: keaa-f (skribu al financoj@co.uea.org, kopie al lkk@esperanto2022.ca) aŭ per kreditkarto aŭ PayPal.

Se vi donacos ekde 100€, vi ricevos specialan UK-poŝtkarton, subskribitan de la tuta LKK-2022! La poŝtkarto havos poŝtmarkon kun ĉielarko kaj la vortoj “Ĉio iros bone” — mandesegnitan de la sekretario de la Montreala LKK Yevgeniya Zvereva Amis.

Eksciu pli pri la ĉi-jara Universala Kongreso de #Esperanto kaj aliĝu ĉe http://uea.org/kongresoj

Mardo, Februaro 8, 2022 - 17:48


La Esperantologia Konferenco (EK) estas konstanta programero de la Universala Kongreso de Esperanto (UK). La unua EK okazis en la 63-a UK en Varno (Bulgario) en 1978, prezidata de Detlev Blanke. Ĝin prizorgas la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA, kiu en 2022 festos la 70-jariĝon de sia fondiĝo.

La organizantoj de la 44-a EK estas Guilherme Fians kaj Mark Fettes, respektive estrarano kaj direktoro de CED, kiuj alvokas ĉiujn fakulojn, esploristojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Konferenco, okazonta la 11-an de aŭgusto 2022, ĵaŭdon, kadre de la 107-a UK en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022).

La 44-a EK estos hibrida, ebligante partoprenon rete kaj ĉeeste, kaj havos specialan programon por festi la 70-an jariĝon de CED, fokusiĝante je la temo “CED 70-jara: bilanco pri la kontribuoj de Esperantologio al sociaj, politikaj kaj lingvistikaj fakdebatoj”. La konferenco celas pritrakti ne nur la agadon de CED tra la tempo, sed ankaŭ kiel la kampoj Interlingvistiko kaj Esperantologio ŝanĝiĝis dum tiuj 70 jaroj. Kiam Ivo Lapenna fondis CED en 1952, ĝia rolo estis ĉefe altigi la reputacion kaj videblon de Esperanto, liverante faktojn kaj argumentojn, kiuj vekus intereson, respekton kaj esploremon pri ĝi inter fakuloj kaj en influhavaj medioj. Kiel CED povas plenumi tiujn kaj aliajn rolojn nuntempe? Kiel statas Esperanto kiel studobjekto inter esploristoj en la dudek-unua jarcento?

Lundo, Februaro 7, 2022 - 12:01


Pro pandemiaj obstakloj, ĉi-jare la Dua Bulteno de Universala Kongreso en Montrealo aperos iom pli malfrue - fine de februaro. Vin atendos pluraj utilaj informoj pri loĝado, antaŭ- kaj postkongresoj kaj pluraj aliaj!
Eksciu pli pri la ĉi-jara Universala Kongreso de Esperanto kaj aliĝu ĉe http://uea.org/kongresoj

Mardo, Aprilo 27, 2021 - 00:30

Konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, la Estraro de UEA decidis kun bedaŭro nuligi la ĉeestan 106-an Universalan Kongreson (UK) en Belfasto. Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) dum la tagoj antaŭviditaj por la UK, nome de la 17-a ĝis la 24-a de julio, kaj sub la sama temo: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj” (http://uea.org/gk/920).

La decidon motivigis la daŭraj problemoj pri la pandemio, kies evoluo estas pli negativa ol atendite. Aldoniĝas la necertecoj pri la tiamaj vojaĝkondiĉoj kaj pri la postulotaj pagendaj testoj aŭ kvaranteno kaj la nesufiĉa progreso de la vakcinado en Eŭropo kaj internacie. Sed ankaŭ kondukis al tio, ke la nord-irlandaj instancoj, pro la pandemio, bezonis okupi la planitan kongresejon. Dum nedifinita periodo la kongresejo estos uzata por vakcini homojn en Belfasto, sen la eblo uzi ĝin por aliaj celoj. La tuta situacio riskas malebligi la partoprenon en la UK por homoj el multaj landoj. Cetere oni deziras protekti la sanon de la partoprenantoj kaj ne endanĝerigi niajn gastigantojn. Tiuj motivoj postulis la nuligon.

Sabato, Decembro 19, 2020 - 18:38


Por la 108-a Universala Kongreso (UK), post tri jaroj, la Estraro de UEA unuanime elektis Italion kiel kongreslandon. La kvaran fojon UK okazos en Italio. La gastiga urbo, Torino, estis la unua ĉefurbo de Italio (1861-1865). Urbo en kiu kunfandiĝas la itala kaj la franca etoso, kie aktivis gravaj intelektuloj kiel Norberto Bobbio, Italo Calvino, Clelia Conterno Guglielminetti, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Cesare Pavese kaj Elio Vittorini, kaj en kies universitato longtempe profesiis Giorgio Canuto, iama prezidanto de UEA.

Post la dua mondmilito Torino estis celo de multnombraj suditalaj enmigrintoj, allogitaj de la grandaj fabrikoj, kio donis al la urbo ŝancon malfermiĝi, akcepti kaj helpi al bezonantaj eksteruloj. Tiurilate, aparte grava estis la aŭtomobila fabriko FIAT, kie deĵoris Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia, dank’ al kiuj la fabriko eldonis kelkajn broŝurojn kaj mallongajn filmetojn en Esperanto, por diskonigi la urbon kaj la novajn aŭtojn.

Paĝoj