Dimanĉo, Oktobro 17, 2021 - 23:00


Ĝis la 31-a de oktobro 2021 esperantistoj verkas pri Ameriko por la Esperantaj Vikivojaĝo kaj Vikipedio. Krom kontribui por kvalita enhavo en Esperanto, oni povos gajni valorajn premiojn! Tio okazas kadre de la konkurso “Amerika monato” en Vikivojaĝo kaj en Vikipedio, de la organizaĵo Esperanto kaj Libera Scio (ELiSo) kunlabore kun la Amerika Komisiono de UEA kaj la LKK de Montrealo. Partoprenontoj devas legi la regulojn kaj listigi siajn kontribuojn en la konkursa paĝo.

La Esperanta Vikipedio ĝuas jam preskaŭ 2 jardekojn da atento de la interreta Esperanto-komunumo, ne nur per legado de la vasta gamo de artikoloj, sed ankaŭ per aktiva verkado. Tion substrekas la atingo, en julio 2021, de la “kilometroŝtono” de 300 000 artikoloj - kion instigis ankaŭ la kampanjo “Vikipedio 300 000”, iniciatita de UEA, la vikipedia konkurso pri “Unesko” en julio kaj la “Afrika monato” kunlabore kun la Afrika Komisiono de UEA en majo.

Sabato, Oktobro 16, 2021 - 18:01

Ĉi infana kanto, estas parto de spektaklo nomata "Cuestión de pelotas" prezentita en la festivalo "OFF LICEU" en Barcelono.

Ĝi rilatas al centoj da miloj da infanoj ekspluatataj en diversaj partoj de la mondo.

Vendredo, Oktobro 15, 2021 - 23:07

La Komitato pri Ne-Registaraj Organizoj (NRO) en sia Regulara Kunveno de 2021, laŭ kunsidoj okazintaj inter la 17-a kaj 27-a de majo kaj en la 7-a de junio 2021, decidis rekomendi al la Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK) de Unuiĝintaj Nacioj Specialan Konsultan Statuson por Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), la junulara sekcio de UEA. La rekomendo estis finaprobita de EKOSOK en kunsido okazinta inter la 21-a kaj 22-a de julio 2021 kaj oficiale informita al TEJO en septembro. La statuso formaligas la rilatojn de NRO-oj kun UN kaj ebligas al ili rekte reprezentiĝi ĉe eventoj kaj kunsidoj de UN al kiuj NRO-oj estas invititaj. Ĝis tiam TEJO kaj junaj esperantistoj povis tion atingi nur pere de UEA.

Mardo, Oktobro 12, 2021 - 18:26

La teksto, verkita de Antonio Valén, ricevis la unuan premion en la branĉo "Kantoteksto" de la Belartaj Konkursoj de UEA 2021. La melodion komponis Liven Dek. Antero Ávila faris la harmonizon kaj la orkestradon.

Lundo, Oktobro 11, 2021 - 13:06


Pretas la 44-a numero de la revuo Esperanto en Afriko. Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://drive.google.com/file/d/1ILxlPyvinnc7Xn28WRRXjiad8sPmBmS7/view

La enhavolisto de tiu nova numero konsistas el:

p.1 Enkonduko
p.1 Nova distingo por Elysée Byelongo
p.2 La Espero, Esperanto-forcejo en Burundo
p.3 Nova Esperanto-Klubo en Shanje, DR Kongo
p.4 Reveno de Esperanto en Zimbabvo
p.5 Afrikaj virinoj elpaŝas publike
p.5 Alvoko pri projektokreado
p.6 Senegalo invitas vin jarfine 2022
p.7 Internacia Semajno de amikeco kaj Afriko
p.7 Premioj al gelernantoj de Instituto Zamenhof (IZo)
p.8 Karitate en Goma
p.8 Forpaso de Théophile Mayoma

Sabato, Oktobro 9, 2021 - 22:05


La Redakcio
Aperis la dudek tria numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Sabato, Oktobro 2, 2021 - 22:27


Antaŭ 100 jaroj, la 22an de oktobro 1921, naskiĝis Georges Brassens, franca poeto, kantisto kaj kantaŭtoro, kiu mortis antaŭ 40 jaroj, la 29an de oktobro 1981. Okaze de tiuj jubileoj ni ofertas dum la tuta oktobro la du kompaktdiskojn kun liaj kantoj, Jacques Yvart kantas Georges Brassens (https://katalogo.uea.org/?inf=5733) kaj Brassens (https://katalogo.uea.org/?inf=8599) plu kun sesona rabato, sendepende de la mendata kvanto.

Vendredo, Oktobro 1, 2021 - 19:22


La 79-a Hispana Esperanto-Kongreso (HEK) okazos virtuale en la 2-a kaj 3-a de oktobro 2021. Por partopreni ĉiujn programerojn oni devas eniri en la kongresejon ĉe https://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/kongresejo. En la kongresejo estas du salonoj: Salono Zamenhof kaj Salono Fernando de Diego. Tiun lastan oni povas jam viziti! UEA gratulas al sia landa asocio, Federación Española de Esperanto, kaj bondeziras al ĉiuj, ke la kongreso estu ĝuoplena! Ĝi certe estos!

Vendredo, Oktobro 1, 2021 - 12:19

La 30-a de septembro estas la Internacia Tago de Tradukado, kiam Unuiĝintaj Nacioj honoras tradukistojn kaj interpretistojn tra la mondo, esprimante subtenon al ilia grava sed ofte nevidebla, aŭ eĉ mistraktata, laboro de transpontado de la lingvoj de la mondo.

Lingvoj gravas ĉar homoj bezonas kompreni kaj esti komprenataj. Ili gravas por ke neniu restu forlasita, por ke ni ĉiuj parolu kune kaj aŭskultu ĉiujn. Ili gravas por ke ĉiuj havu voĉon en konstruado de pli bona mondo. Sed sen transpontado inter la diversaj lokaj kaj naciaj lingvoj, lingvoj povas tro facile apartigi kaj izoli la homojn. Tradukado kaj interpretado estas esenca laboro por unuigi naciojn kaj alproksimigi homojn -- kaj por faciligi dialogon, komprenon kaj kunlaboron.

Lingvoj havas fundamentan rolon en kultura diverseco, interkultura dialogo kaj edukado. Per lingvoj, ni povas plifortigi kunlaboradon, konstrui pli inkluzivajn sociojn, konservi kulturan heredaĵon kaj kunvoki politikajn volojn. Sed ĉio ĉi povas okazi nur se okazas dialogo ankaŭ trans lingvaj diferencoj.

Paĝoj