UEA

Lundo, Januaro 17, 2022 - 01:23


Spektu ekde la 16-a de januaro je 12h00 UTC: Neforgeseblaj kamaradoj en la 100-jariĝo de SAT. La verkisto Miguel Fernández, i.a. prezidanto de la Komisiono pri Belartaj Konkursoj de UEA, prelegis pri pioniroj de la laborista Esperanto-movado en Hispanio, okaze de la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), okazinta en julio 2021. La prelego omaĝas la centjaran jubileon de la fondiĝo de SAT kaj re-spekteblas ĉe UEAviva:
https://youtu.be/oF2pbC7ZWHo

Sabato, Januaro 15, 2022 - 22:56


Danke al UEA de jaroj la Universitato de Amsterdamo (UvA) prezentas Esperanton sub ĝusta perspektivo al siaj studentoj. Ĝi estas studobjekto elektebla por la jaro 2022, instruata de Prof. Federico Gobbo. Jen paĝo de la universitato prezentanta la kurson (en la angla):
https://www.uva.nl/en/discipline/languages/languages/esperanto.html?cb&f...

Mardo, Januaro 11, 2022 - 18:34


Ĉe UEA komencas aperi la historiaj numeroj de nia kara Revuo Esperanto. Bonvenon vidi ĉe http://uea.org/revuoj/esperanto

Merkredo, Januaro 5, 2022 - 16:46


Okaze de la nova jaro aĉetu kun sesona rabato la artikolaron de Hector Hodler Novaj vojoj kun sesona rabato sendepende de la mendata kvanto:
https://katalogo.uea.org/?inf=261

Mardo, Januaro 4, 2022 - 20:23


Unueco, espero, amikeco: jen vortoj, kiuj bone difinas la laboron de UEA kaj per kiuj la Asocio sincere bondeziras al ĉiuj homoj. La laboro de UEA baziĝas sur la verko de L. L. Zamenhof, sur la pensoj de Hector Hodler kaj sur la internacia kunlaboro de landaj kaj fakaj asocioj de esperantistoj. UEA estas nenio, krom ĉiuj el siaj membroj, kies kolektivo kapablas kun espero kaj obstino evoluigi la laboron por Esperanto. Kaj al tiu laborado rekte aŭ nerekte ligiĝas ĉiuj esperantistoj en la mondo. En 2022 UEA en unueco daŭre restos la reto, kiu kunligas tiom da espero, kaj la tegmento, kiu gastigas tiom da amikeco, kiel ĉeforganizaĵo de Esperanto en nia planedo! .

Ĉiuj estas kuraĝigataj legi la novjaran mesaĝon, kiun verkis la Prezidanto de UEA, D-ro Duncan Charters, por la januara numero de la revuo Esperanto: http://uea.org/revuoj/esperanto. Ties riĉa enhavo resumas la atingojn de 2021, bonvenigas agadojn por 2022 kaj provokas gravajn kaj utilajn pensojn pri nia afero, ne nur pri tio, kion ni sukcesis fari, sed ankaŭ pri tio, kion ni ne forgesu deziri atingi. “Sukceso por Esperanto dependas unuavice de preparo de la vojo por ĝia akcepto”, skribas Charters.

Vendredo, Decembro 31, 2021 - 12:23

Post Montrealo (2022) kaj Torino (2023) la sekvaj urboj, kiuj gastigos la Universalan Kongreson (UK), estas ankoraŭ nekonataj kaj la Estraro de UEA varme bonvenigas kandidatiĝojn por ambaŭ jaroj. Kandidatiĝoj (kaj eventualaj demandoj pri la temo) devas alveni al la Kongresa Fako de UEA pere de la retadreso kongresoj@co.uea.org. Por ambaŭ jaroj kandidatiĝoj kaj demandoj devas atingi la menciitan retadreson maksimume ĝis la 6-a de septembro 2022 (6h00 UTC) kaj la anonco de la elektit! oj devos okazi ĝis la fino de 2022.

Estas granda deziro, ke la UK en 2024 okazu en Afriko kaj tial UEA forte kuraĝigas la formalan kandidatiĝon de afrikaj urboj, preferinde kunlabore kun la Afrika Komisiono. Tio tamen ne malhelpas, ke aliaj kandidatoj ekster Afriko prezentiĝu ankaŭ por 2024, ĉar la decido por Afriko ne estas definitiva, pro kio kandidatoj el ĉiuj kontinentoj estas plene bonvenaj. Kaj en 2025 la Esperanto-movado festos almenaŭ du jubileojn: 120 jarojn post la 1-a UK kaj la 100-jariĝon de la Internacia Kongresa Universitato, okazinta la unuan fojon sub la nomo Somera Universitato dum la 17-a UK, en Ĝenevo, 1925.

Ĵaŭdo, Decembro 30, 2021 - 01:15

La 107-a Universala Kongreso (UK) de Esperanto okazos de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022 en Montrealo, Kanado, sub la temo "Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj" (http://uea.org/gk/966). La plej favorpreza aliĝperiodo iras ĝis la 31-an de decembro 2021. UEA kaj la Loka Kongresa Komitato (LKK) speciale invitas aliĝi per la reta aliĝilo ĉe http://uea.org/kongresoj/alighilo.

Sub la gvido de Normand Fleury (prezidanto) kaj Ĵenja Amis (sekretario), la montreala LKK diligente kunlaboras kun la Estraro de UEA, la Centra Oficejo kaj la Kongresa Fako por la sukcesa okazigo de la UK. Fine de novembro kiel speciala oferto de la 107-a UK elsendiĝis ekskluzive por membroj de UEA la koncerto Yves Desrosiers: Nokta ŝoforo Vive ĉe Vimeo (ankaŭ kiel parto de la reinaŭguro de la konto de UEA ĉe Vimeo: https://vimeo.com/uea). Dum Kristnasko elsendiĝis la koncerto Manno Montanna Amerike: invite al Montrealo ĉe UEAviva, ankaŭ kiel oferto de la UK. Ambaŭ muzikistoj estas konsiderataj por la arta programo, samkiel Joelle Rabu kaj Nico Rhodes, kiuj prezentiĝis en la Inaŭgura Koncerto de la 1-a Virtuala Kongreso de Esperanto. La arta programo estas konstruata kun Vinilkosmo.

Dimanĉo, Decembro 26, 2021 - 16:20

Kiel aldona jarfina donaco al la Esperanto-komunumo UEA proponas pere de sia Amerika Komisiono la koncerton “Manno Montanna Amerike: invite al Montrealo”, spektebla ekskluzive en UEAviva: http://youtu.be/0wHNoXG7_Ug. En ĝi la brazila kantisto Manno Montanna proponas al esperantistoj ses kantojn el Ameriko kiel speciala invito al la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, okazonta en Montrealo en 2022. Aliĝi al la 107-a UK eblas ĉe https://uea.org/kongresoj/alighilo (plej favorpreze ĝis la 31-a de decembro 2021). Manno Montanna estas unu el la muzikistoj konsiderataj por la arta programo de la Universala Kongreso.

La elektitaj kantoj por la koncerto estas ĉiuj el amerikaj artistoj. Ili estas:

- Dio, mi petas Vin (originala titolo: Solo le pido a Dios), verkita de León Gieco, famiĝinta en la voĉo de Mercedes Sosa (ambaŭ argentinanoj), en traduko de Manolo Pankorbo, Miguel Bento, Fernando Maia Jr. kaj Manno Montanna (tekstoj troviĝas ĉe la blogo Brazila Kolekto:);

- Jolanda (originala titolo: Yolanda), verkita de la kubano Pablo Milanés, en traduko de Manno Montanna;

- Haveno Soleco (originala titolo: Porto Solidão), verkita de la brazilanoj Zeca Bahia kaj Ginco, en traduko de Manno Montanna kaj Miguel Bento;

Sabato, Decembro 25, 2021 - 20:41


Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj kore dankas ĉiujn pro la atento al nia revuo Juna Amiko!

Oni meritite nomas ĝin “juvelo” de ILEI! Ja la ĉefa celo de la revuo estas disvastigi Esperanton pere de ĉia helpo en ĝia studado. Per facila lingvo, interesaj tekstoj, amuzaj desegnaĵoj Juna amiko celas allogi novajn lernantojn kaj ekzercigi komencintojn.

Vendredo, Decembro 17, 2021 - 19:14

La UEA-Komisiono por eŭropa agado kunlabore kun Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) daŭrigas la kampanjon por nia lingvo en Eŭropa Unio. Kadre de la nuna eŭropunia "Konferenco pri la estonteco de Eŭropo" (ĝis marto-aprilo 2022) multaj esperantistoj eu EU-landoj jam apogas civitanajn proponojn, kiuj pledas por Esperanto en EU. La plej sukcesa el tiuj proponoj eĉ atingis la pozicion de la plej multnombre apogita propono en la tuta EU-konsulto, konkurade kun ĉiuj aliaj temoj.

UEA kaj EEU komencis la duan fazon de la kampanjo. Gravas nun atentigi la deputitojn de la Eŭropa Parlamento kaj de naciaj parlamentoj, reprezentantojn de la EU-Komisiono kaj de naciaj registaroj, samkiel la eŭropunian gazetaron, pri niaj proponoj, klarigi al ili niajn argumentojn kaj tiamaniere plividebligi Esperanton en eŭropuniaj politikaj kaj publikaj rondoj.

Paĝoj