UEA

Mardo, Majo 14, 2024 - 20:37


Ĉar homoj unuiĝas en familioj, je pluraj formoj, esencas, ke ni pripensu la problemojn kaj bezonojn de familioj por vere konstrui mondon de rajtoj kaj evoluigo por ĉiuj. Ekde rajtoj de infanoj, virinoj kaj pliaĝuloj, ĝis laboraj kondiĉoj kaj protekto de naturmedioj, familioj ludas gravan rolon kiel antaŭenigantoj de pozitivaj ŝanĝoj.

Ĉar familioj konsistigas la fundamenton de socio kaj provizas ekonomie kaj emocie la venontan generacion, famili-celaj politikoj necesas, precipe por la plej vundeblaj. Politikoj devas rekoni familian strukturon kaj aliajn trajtojn, kaj subteni kaj plibonigi la materialan, interrilatan kaj subjektivan bonfarton de familioj.

Sabato, Marto 23, 2024 - 17:16


Por la 110-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) la Estraro de UEA elektis Ĉeĥion kiel kongreslandon. La bela Brno estos la kongresurbo.

Oni povas diri, ke la UK okazos en Ĉeĥio efektive la unuan fojon! Antaŭe dufoje ĝi okazis en Prago (1921 kaj 1996), sed tiam estante la urbo ankoraŭ ĉefurbo de la tiama Ĉeĥoslovakio. La gastiga urbo de 2024 tamen estos Brno: kun ĉ. 400 000 loĝantoj, ĝi estas la dua plej granda urbo de Ĉeĥio, en la sudorienta parto de la lando. Brno fondiĝis en 1243 kaj do havas riĉan historion kaj interesajn vidindaĵojn. Ĝi estas la historia ĉefurbo kaj plej granda urbo de Moravio, hodiaŭ funkcianta kiel statuta urbo kaj administra centro de la Sudmoravia Regiono.

La Esperanto-klubo de Brno estas la plej malnova en Ĉeĥio kaj eĉ en la tuta teritorio de la iama Aŭstrio-Hungario. Jam en 1901 ekestis en Brno organizita grupo de esperantistoj, kiu estis la unua en la tiama Aŭstrio-Hungario kaj tial nomis sin Unua societo de aŭstriaj esperantistoj.

Merkredo, Marto 20, 2024 - 22:41

Parolantoj de la Internacia Lingvo Esperanto troviĝas en ĉiuj partoj de la mondo, inter homoj apartenantaj al multaj popoloj, kulturoj kaj vivmanieroj. Ili estimas la komunajn trajtojn kiuj ebligas la komunan vivadon sur nia planedo kaj ili montras tiun ligitecon per la uzado de aldona, internacia lingvo por ĉiuj homoj. Ili uzas Esperanton ankaŭ por esplori la riĉecon de la diversaj kulturoj de la mondo.

Okaze de la Internacia Tago por Eliminado de Rasa Diskriminacio la 21-an de marto 2024, la parolantoj de Esperanto, solidare kun Unuiĝintaj Nacioj, atentigas, ke klopodoj disdividi la homojn laŭ ekskludaj, nesciencaj kaj falsaj kategorioj konsistigas la radikojn de militoj kaj aliaj formoj de maljusto: tiuj klopodoj semas miskomprenojn, suspektojn kaj perfortojn.

Ni asertu kaj reasertu, ke ĉiu doktrino de rasa supereco kaj malsupereco estas science falsa, morale kondamnenda, socie maljusta kaj danĝera, kaj devas esti malakceptata.

Mardo, Marto 19, 2024 - 12:11

Ethiopian Airlines fariĝis sponsoro kaj la oficiala flugkompanio de la 109-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), okazonta en Aruŝo, Tanzanio, de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 2024. Kadre de tiu partnereco la flugkompanio proponas 15%-an rabaton ĉu por komerca ĉu por ekonomia klasa tarifo por ĉiuj kongresanoj flugontaj de iu ajn flughaveno (kie funkcias Ethiopian Airlines) al la flughaveno Kilimanĝaro (JRO) en Tanzanio (la rabato ne validas por tarifoj eventuale jam rabatitaj). Por ĝui tiun rabaton oni devas aĉeti siajn biletojn per la jena ligilo (eblas aĉeti kaj unudirektajn kaj irrevenajn flugojn): https://www.ethiopianairlines.com/aa/event?Key=Esperanto-Universal-Kongress

UEA kuraĝigas ĉiujn interesatojn pri la 109-a UK veni al Aruŝo pere de tiu partnereco. La rekomendata dato por alveno en Aruŝon dependas, ĉu oni intencas partopreni aŭ ne en unu el la antaŭkongresaj ekskursoj (AK). Por la 109-a UK estos tri eblecoj: AK1 (Naciaj Parkoj: Serengeti kaj Ngorongoro), AK2 (Tri naciaj parkoj – Lago Manyara, Ngorongoro kaj Tarangire – plus vizito al la triboj hadzoj kaj datogoj) kaj AK3 (Tri naciaj parkoj en tri tagoj: Lago Manyara, Ngorongoro kaj Tarangire). AK1 kaj AK2 komenciĝos la 30-an de julio; AK3, la 31-an de julio. Ĉiuj AK komenciĝos en Aruŝo, tial nepre necesas alveni en Aruŝon minimume la antaŭan tagon. Ĉiuj AK finiĝas ankaŭ en Aruŝo, la 2-an de aŭgusto, vendredon vespere, necesante almendi tranokton en la urbo en tiu tago (eblos mendi tiun kaj aliajn ekstrajn tranoktojn pere de la baldaŭ aperonta UK-mendilo).

Lundo, Februaro 12, 2024 - 10:15

Edukado.net kun subteno de UEA decidis plukonstrui ekzamenretejon, per kiu eblos ne nur ĝui diversajn interagajn ekzercojn, sed ankaŭ taksi sin por la unulingvaj Esperanto-ekzamenoj de UEA laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER-ekzamenoj). Gvidas la laborojn Katalin Kováts, direktorino de la KER-Ekzamena Centro (KER-EC) de UEA kaj redaktoro de Edukado.net. Por la okazigo de provekzamenoj en 2024 la projekto bezonos plian investon de 2000 EUR. UEA pretas donaci sumon ĝis 1000 EUR, aldonante 1 EUR post ĉiu donacita 1 EUR. Vi povas subteni tiun programon per donaco al la konto Eduko de UEA: https://uea.org/alighoj/donacoj/eduko.

Detaloj pri la projekto

La ekzamenpaĝo por retaj ekzamenoj kaj arkivitaj ekzamentestoj jam funkcias kaj estis elprovita dum retaj ekzamenoj en 2023: https://interaga.edukado.net. La planataj novaj paŝoj por 2024 estas:

• kreado de sekcio por libere alireblaj unuopaj interagaj ekzercoj kaj taskoj;
• vastigo de la uzeblo de la ekzamenretejo por antaŭekzamenaj orientigaj provtestoj.

Dimanĉo, Februaro 4, 2024 - 15:39

Okaze de la 125-a datreveno (la 3-an de februaro) de la naskiĝo de la ĉina verkisto Shu Qingchun (Lao She), dum la tuta monato februaro ni ofertas lian romanegon Kvar generacioj sub la sama tegmento kun sesona rabato, sendepende de la mendata kvanto.

Merkredo, Januaro 31, 2024 - 22:21

Ĉie en la mondo la medio, en kiu vivas la homoj, estas minacata de la agadoj de la homo. Tiu problemo ne estas hodiaŭa, sed ĝi jam ekzistas de multaj jaroj. La homo devas trovi solvon por plibonigi la medion… kaj la mondon. Por pace solvi necesas, ke homoj parolu komunan lingvon en kulturo celanta interkompreniĝon. La lingvo estas la bazo de komunikado inter la homoj kaj unu el la esprimoj de la homaj kulturoj. Samtempe fortigante la lokajn lingvojn, diversloke en la mondo minoritatigitaj kaj minacataj, necesas antaŭenigi la uzadon de komuna neŭtrala lingvo por justa kaj demokratia interkomunikado. La lokaj lingvoj gardas trezoraĵojn de la loka medio kaj de la loka homa kulturo, dum neŭtrala internacia lingvo, nome Esperanto, rolas kiel alirebla ponto inter la popoloj, metitaj en egaleco unu kun la aliaj.

Por plibonigi la medion kaj la mondon diversaj homaj grupoj klopodas organiziĝi pere de asocioj kaj agadas naci- kaj internaci-nivele. Multaj el tiuj jam uzas Esperanton kiel laborlingvon. Agadante en aŭ trans la limoj de landoj kaj ŝtatoj, tiuj asocioj flegas pri siaj fakoj kaj komunumoj – kaj multaj komuniĝas sub tegmenta monda organizo kiel Universala Esperanto-Asocio – plenumante la diversajn Celojn por Daŭripova Evoluigo (CDE) de Unuiĝintaj Nacioj, inkluzive la 17-an CDE, nome “partnerecoj por la celoj”.

Lundo, Januaro 29, 2024 - 21:16

La subtena laboro de volontuloj estas nemalhavebla por asocioj kiel UEA kaj ankaŭ por la Universala Kongreso. Se vi pretas kunlabori kiel volontulo por la 109-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu okazos en Aruŝo, Tanzanio (de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 2024), anoncu vin pere de tiu formularo: https://forms.gle/h1MGRCdtbMjdp9De8. Subvencioj por partopreni la UK-on estas haveblaj danke al la Fondaĵo Partoprenu UK-on de UEA. Pere de ĝi UEA havas la eblon subteni ĉefe la aliĝkotizojn de kelkaj kongresanoj, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝad-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj okazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj deziras volontuli kaj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi por subvencio.

La kondiĉoj por kandidatiĝi al la subteno “Partoprenu UK-on” estas:

1. esti preta ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK;
2. esti individua membro aŭ akcepti esti individua membro de UEA;
3. plenigi ĉi tiun formularon ĝis la limdato, la 19-a de februaro 2024.

En pasintaj UK-oj volontuloj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj (teknika kaj kunordiga) kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

Vendredo, Januaro 19, 2024 - 23:17

Edukado, kaj la transdono de scio, riĉigas la homan socion laŭ amaso da manieroj, ekde individua bonfarto kaj civitaneco, ĝis ekonomia kresko, redukto de malegaleco kaj socia unuiĝo. Ĝi permesas al homoj kompreni sian kulturon kaj plene partopreni, ekonomie kaj politike, en socio. Per edukado por ĉiuj, oni realigas aspirojn kaj trovas vojojn por vivi pli bone.

La temo de Unesko por 2024 estas "edukado por daŭra paco". Por kontraŭbatali perforton surbaze de diskriminacio, rasismo kaj malamo, kiuj kreskigas konfliktojn kaj aperigas novajn militojn, ni bezonas plifortigi devontigon al paco, unuavice per klerigo kaj edukado.

Vendredo, Januaro 5, 2024 - 12:34


Libere elŝuteblas la n-ro 1/2024 de la revuo Esperanto: http://uea.org/revuoj/esperanto. Krom tio, ankaŭ eblas libere elŝuti ĉiujn jarkolektojn kaj numerojn de pli ol antaŭ unu jaro per la sama ligilo. Jam disponeblas diversaj jarkolektoj, el kiuj la plej malnova estas tiu de 1922. Por elŝuti la liberajn numerojn oni devas musklaki la butonon “Elŝutu la numeron”: ne necesas ensaluti, sed tuj post la musklako la retejo povas postuli kontrolkodon.

Libere aŭskulteblaj estas ankaŭ ĉiuj voĉlegitaj numeroj de antaŭ pli ol unu jaro, disponeblaj ĉe http://uea.org/revuoj/sono. Tiun laboron faras teamo de volontuloj, kies ĉefa celo estas provizi vidhandikapitojn per la enhavo de la revuo. Se vi volas kontribui per legado, kontaktu la kunordiganton de tiu laboro, Luis Obando, ĉe luis@esperanto.co. Se eblas al vi donaci por tiu celo, via donaco bonvenas por la Volontula Fondaĵo: http://uea.org/alighoj/donacoj/volontuloj.

Paĝoj