UEA

Sabato, Augusto 8, 2020 - 15:53

La Redakcio

Aperis la deka numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Vendredo, Augusto 7, 2020 - 13:14

La Redakcio

Aperis la naŭa numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Augusto 6, 2020 - 13:29

La Redakcio

Aperis la oka numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Merkredo, Augusto 5, 2020 - 12:08

La Redakcio

Aperis la sepa numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Mardo, Augusto 4, 2020 - 19:29

Mark Fettes.
Ne estas fido nur.
Elektitaj artikoloj kaj paroladoj el la jaroj 2010–2019

Provlegis José Antonio Vergara
Respondecaj redaktoroj Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova

PDF-versio de la libro "Ne estas fido nur" estas tute libere kaj senpage elŝutebla jam nun. Ankaŭ aperis ĝia papera versio. Post iom da tempo vi povos trovi ĝin en la internaciaj kaj landaj Esperanto-libroservoj, i.a. en la Libroservo de la Universala Esperanto-Asocio (UEA).

Lundo, Augusto 3, 2020 - 21:59

La Redakcio

Aperis la sesa numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Elŝutu senpage

Lundo, Augusto 3, 2020 - 15:54

Internacia Kongresa Universitato. Tutmonde. 73-a sesio. 01 — 08 de aŭgusto 2020.

Ĉi-jare la unuan fojon IKU-libro estas elŝutebla senpage jam dum la Virtuala Kongreso de Esperanto. La kunredaktoroj kaj eldonejo rifuzis de ajna rekompenco de ilia laboro pri la IKUlibro.
Vi povas donaci, omaĝe al tiu ĉi eldono, al la Ĝenerala Kaso de Universala Esperanto-Asocio.

Dimanĉo, Augusto 2, 2020 - 15:21


La 1-an de aŭgusto 2020 sukcese okazis la “Solena”, kiel oni kutime nomas tiun tradician pro­grameron dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto, sed ne malpli bo­na kaj historia Malfermo de la Virtuala Kongreso de Es­peranto. Pri ĝi vi ankoraŭ multe legos en la Re­ta Revuo, la revuo Esperanto kaj en la aliaj movadaj kaj ekstermova­daj amaskomunikiloj. Vi povas trovi kel­kajn ekranfotojn en la kvara paĝo de tiu ĉi numero.
Eĉ se vi maltrafis tiun ĉi grandiozan programeron, vi povas trovi ĝian registraĵon ĉe https://vk.retevent.com.
La Esperanto-himnon La Espero plenumis la Vir­tuala Internacia Koruso.

Mardo, Julio 28, 2020 - 15:26

La Redakcio

Aperis la kvara numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Lundo, Julio 27, 2020 - 12:41

La Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) atingis la markon de preskaŭ 1500 aliĝintoj el 92 landoj en la 26-a de julio, la Tago de Esperanto. Individuaj membroj de UEA (kaj TEJO) rajtis aliĝi senpage ĝis tiu tago (efektive ĝis la 27-a de julio 12:00 UTC, noktomezo de la 26-a de julio ĉe Alasko). La riĉegan programon* anoncas al la komunumo ekskluzive la Reta Revuo.

La programo

Plu eblas aliĝi per https://vk.mondafest.net kontraŭ simbola kotizo, kiu varias de 5 EUR ĝis 20 EUR laŭ landoj. Landoj de kategorioj 1 kaj 2 laŭ la kotiztabelo de UEA plu rajtos aliĝi senpage. La informoj pri kiel aliri la ekskluzivan sistemon de la Virtuala Kongreso atingos kongresanojn ĝis la 31-a de julio, retpoŝte.

*Organizantoj rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn en la programo.

Paĝoj