UEA

Merkredo, Decembro 8, 2021 - 01:22


https://uea.org/revuoj/sono/2021/12
Aŭskulteblas la sonversio de Esperanto n-ro 12 (2021). Aŭskultu kaj praktiku pri la 15-jara jubileo de la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, la Esperanto-paradigmo en Berlino, Spaca Konferenco en Dubajo kaj Klimata en Glasgovo, la Baltiaj Esperanto-Tagoj, Afriko brilas, la Esperanto-Kvizo, recenzoj kaj multe pli! Unuafojaj vizitantoj bezonas registriĝi.

Kunordigas la voĉlegadon Luis Obando. Afable fotis Ron Lach.

Ĵaŭdo, Decembro 2, 2021 - 23:43


Okaze de la naskiĝmonato de L.L. Zamenhof (1859), ni ekskursu en lia devenurbo per belaj desegnaĵoj de Henryk Wilk: Bjalistoko, la urbo de Zamenhof. Aĉetu dum la tuta decembro la desegnokolekton kun triona rabato sendepende de la mendata kvanto:
https://katalogo.uea.org/?inf=3034

Mardo, Novembro 30, 2021 - 23:50


Skanitaj revuoj Esperanto por 1922 estas troveblaj ĉe:
https://uea.org/revuoj/esperanto/1922
Ne necesas ensaluti, sed tamen estas E-lingva kontrolo.

Vendredo, Novembro 26, 2021 - 20:44

Ĵus finiĝis en Parmo (Italio) la unua projekta kunsido de VERDEN, nova projekto financata de Eŭropa Unio (EU) kaj kunordigata de Universala Esperanto-Asocio.

Daŭripoveco estas grava temo en la nuntempa socio, kiun UEA jam plurfoje traktis, ekzemple kadre de Universalaj Kongresoj (UK) kaj fakaj eventoj. La Asocio kunordigis la pretigadon de la faka Gvidlibro pri la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj, aĉetebla ĉe la Libroservo de UEA kaj elŝutebla el la retejo de la laborgrupo Esperanto por UN. En 2019 UEA ankaŭ starigis novan fondaĵon, Klimato, por kompensi karbon-emision p! ro la oka zigo de UK-oj (http://uea.org/alighoj/donacoj/co2).

La projekto VERDEN okazas kunlabore kun Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), faka asocio aliĝinta al UEA, kaj Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI), faka sekcio de TEJO, kun la subteno de Parma Esperanto-Grupo kaj Flandra Esperanto-Ligo. Ĝi fokusiĝas pri internacia kunlaboro pri daŭripoveco kaj transporto.

Merkredo, Novembro 24, 2021 - 15:09


Kiel simbolon de agnosko pri la kontribuado de miloj da homoj al la Asocio dum 2021, UEA proponas kiel specialan jarfinan donacon la koncerton Yves Desrosiers: Nokta ŝoforo Vive ĉe Vimeo. La koncerto estas ekskluziva por membroj de la komunumo de UEA: ĉiuj, kiuj enkadriĝas en la kategorio de membro aŭ servo-uzanto de la Asocio (nome individua membro de UEA en 2021 aŭ 2022, dumviva membro, honora membro aŭ membro de la Honora Patrona Komitato de UEA, membro de Societo Zamenhof, ano de Alianco 365, patrono de UEA, patrono de TEJO, abonanto de Esperanto aŭ Kontakto aŭ aliĝintoj al la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, kun valida retadreso), devas esti ricevintaj privatan retpoŝtan mesaĝon de la Asocio kun ligilo al la koncerto kaj persona pasvorto. La mesaĝo dissendiĝis la 22-an de novembro 2021 je ĉ. 20h40 UTC, kun la titolo: Ekskluziva koncerto donace al UEA-membroj. Se iu ne ricevis ĝin, tiu kontrolu en spamujo aŭ kontaktu la 1-an Vicprezidanton de UEA, Fernando Maia Jr., per kontaktinformo ĉe Universala Esperanto-Asocio: http://uea.org/asocio/estraro. Se iu havas dubon pri kiu retadreso estas registrita ĉe UEA, tiu kontrolu http://uea.org/via.

Mardo, Novembro 16, 2021 - 22:38


Skanitaj revuoj Esperanto por 1974 estas troveblaj ĉe:
https://uea.org/revuoj/esperanto/1974
Ne necesas ensaluti, sed tamen estas E-lingva kontrolo.

Lundo, Novembro 15, 2021 - 23:18


La Fonduso de Unuiĝintaj Nacioj por Infanoj (UNICEF) estis kreita jam en 1946, do frue en la historio de UN. Ĉi-jare ĝi fariĝas 75-jara. Ĝia vibra kaj trafa intervenado por protekti infanojn tra la mondo memorigas al ni kiom gravas la protektado de rajtoj de infanoj ĉie, kaj gravas la rolo de UN en tiu protektado.

Ĉiu infano rajtas ĝui bazajn servojn kaj profiti okazojn por sia plena disvolviĝo. Protektado kaj zorgo de infanoj estas universala bazo por paco, homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo.

Frue, en 1954, estis deklarita la Monda Infana Tago. Poste, en 1959, la Ĝenerala Asembleo de UN adoptis la Deklaracion pri la Rajtoj de Infanoj, kaj, en 1989, la Konvencion pri la Rajtoj de Infanoj. Tiuj dokumentoj proponas al ĉiuj ŝtatoj gvidliniojn, por ke infanoj estu unua zorgo.

Sabato, Novembro 13, 2021 - 18:25

Universala Esperanto-Asocio, okaze de la Internacia Tago por Toleremo, la 16-an de novembro 2021, memorigas pri la celo de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESKO antaŭenigi interkompreniĝon inter kulturoj kaj popoloj. Tiu celo estas en la kerno de la Ĉarto de UN kaj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, ĉar toleremo estas bazo por paco, plena observo de homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo por ĉiuj.

Kiel diras la Deklaracio de UNESKO de Principoj pri Toleremo, de 1995, toleremo estas respekto, akcepto kaj aprezo por la riĉa diverseco de kulturoj de nia mondo, de niaj formoj de esprimo kaj niaj manieroj esti homoj. Tio signifas, ke, por esti vere toleremaj, ni devas harmonie interagi kaj kunlabori por konstrui malfermajn kaj sekurajn komunumojn por ĉiuj.

Toleremo estas pli kaj pli necesa antaŭ la nuntempaj defioj. Antaŭ klimata krizo, sankrizo, perforta migrado, rasismo, ekstremismo kaj aliaj defioj, ni ĉiuj devas lerni pri diverseco kaj malfermiteco, kaj malkovri la kulturojn kaj kredojn de aliaj. Ni bezonas pli bonajn leĝojn, edukadon, aliron al informoj kaj konsciigon.

Ĵaŭdo, Novembro 4, 2021 - 22:14


Speciala oferto pro la 200-a datreveno de Fjodor Dostojevskij (11-a de novembro 1821): dum novembro aĉetu Blankaj noktoj kun sesona rabato ĉe la Libroservo de UEA:
https://katalogo.uea.org/?inf=6700

Mardo, Novembro 2, 2021 - 17:52

“Alivorte” estas la nova libro de Marco Lucchesi, publikigita elektronike kaj disponigita senpage al la tuta komunumo ĉe UEA.org: uea.org/teko/libroj.

Marco Lucchesi estas plurjara prezidanto de Brazila Beletristika Akademio En 2021 li elektiĝis kiel nova membro de la Honora Patrona Komitato de UEA (uea.org/gk/972). La libron “Alivorte” li decidis aperigi absolute senpage kaj elektronike - kaj donacis ĝin al UEA por distribuo al la komunumo. Ĝin eldonis la brazila eldonejo Dragão.

“Alivorte” estas dulingva: Esperanta kaj portugala. Ĝi enhavas tradukitajn poemojn kaj originalan paroladon. La unua parto, “Dek poemoj”, enhavas poeziaĵojn originale apartenantajn al la libro “Domínios da insônia”, elektitajn kaj tradukitajn de la brazila esperantista verkisto kaj tradukisto Paulo Sérgio Viana, multfoja premiito de la Belartaj Konkursoj de UEA. La poeziaĵoj aperas laŭ la originalo en la portugala kaj siaj tradukoj en Esperanton. La dua parto estas originala parolado de Lucchesi al la 31-a Esperanto-Renkontiĝo de la Subŝtato Rio-de-Ĵanejro, kiu okazis virtuale en la 21-a de majo 2021, okaze de la Monda Tago por Kultura Diverseco por Dialogo kaj Evoluigo . La trian parton, “Fragmentoj de Taglibro” (verkita originale en la portugala, en la fruaj 1990-aj jaroj, apartenanta al la libro “Arena maris”, publikigita en 2021), kaj la kvaran parton, “Filozofio en dek lecionoj” (verkita fine de la 1990-aj jaroj) kaj tradukis kaj verkis Lucchesi.

Paĝoj