Kulturo

Dimanĉo, Septembro 12, 2021 - 18:01

Spektu la Koncerton de la Premiitoj en UEAviva (youtube.com/UEAviva): http://youtu.be/Eqru6imwOJc

Vendredo, Junio 25, 2021 - 00:44

La komisiono pri Ĝemelaj Urboj de
UEA kaj Espéranto-Francel


Post la dua mondmilito naskiĝis forta kontraŭmilita sento. Popoloj de­cidis lukti kontraŭ malamo kaj ran­koroj per sociaj kaj kulturaj in­terŝan­ĝoj. Evidentiĝis en la 1950-aj jaroj, ke la plej bona rimedo por teksi fortajn internaciajn rilatojn estas labori skale de la plej baza demokrata komunumo: la urbo.
La 30-an de januaro 1956 la urboj Romo kaj Parizo ĝemeliĝis kaj decidis ekskluzivigi tiun rilaton per jena fra­zo: “Nur Parizo dignas je Romo, nur Ro­mo dignas je Parizo”. Rememorinte tiun troigeman aserton, la Roma kaj Pariza Esperanto-kluboj decidis revivigi tiun specialan rilaton en junio 2020. Dume, pluraj aliaj urboj en la mondo subskribis ami­kecan kaj partneran kontrakton kun Parizo, inter kiuj Tokio (1982), Tel-Avi­vo (1985), Berlino (1987), Madrido (2000) kaj Dakaro (2011).
Unuavice ni organizis ĉiumona­tan retan babilrondon kies temoj estis di­versaj: vojaĝoj, kuirarto, hejmbestoj ktp. En majo 2021 okazos la 10-a ba­bilrondo. Pri la dato kaj ligilo eblos informiĝi per Eventa Servo.

Ĵaŭdo, Junio 10, 2021 - 21:22

Paulo S. Viana: Kelkminuta recenzeto pri la libro "Ĉiuj steloj etas nokte", pri mikronoveloj.

Sabato, Majo 22, 2021 - 22:17

Kajto prezentis la kanton Bela Marieto en la festo de disdono de premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2020.
La tekston kaj la melodion komponis Liven Dek. La muzikan aranĝon faris Kajto.

Vendredo, Aprilo 16, 2021 - 20:03

Spomenka Štimec

La bibliotekistino Karmen Delač-Petković el Maŝin-ŝipkonstrua Lernejo en Rijeka, la tria plej granda urbo de Kroatio kaj ĉefa haveno de la lando, ĉe la Adria Maro, de jam pli ol 35 jaroj organizas ekspoziciojn por siaj lernantoj en la menciita faka lernejo. En la jaro 2020, farante ekspozicion pri la holokaŭsto, ŝi ligis la temon al Lazaro Ludoviko Zamenhof kaj lia vivsorto – ja lia tuta familio pereis en la holokaŭsto. La familion Zamenhof ŝi prezentas sur pluraj tabuloj de tiu ekspozicio.

La Esperanto-Societo el Rijeka helpis ke la ekspozicio venu al Zagrebo: la prezidanto Boris Di Costanzo persone transportis la ekspoziciajn tabulojn de inter la du urboj, kaj ekde la 1-a de aprilo 2021 ili estas prezentitaj en la Biblioteko Vjekoslav Majer, en la zagreba urboparto Zapruđe, sub la prizorgo de la bibliotekstino Vesna Radošević, mem esperantistino. La ekspozicio restos en la biblioteko dum la monato aprilo 2021. La biblioteko per la ekspozicio kontribuas al la memoro pri la trarompo de kaptitoj el la koncentrejo Jasenovac la 22-an de aprilo 1945, kiam 600 el 1073 malliberigitoj klopodis fuĝi. Nur 117 el ili sukcesis saviĝi.

Ĵaŭdo, Aprilo 8, 2021 - 18:41

La 9-an de aprilo, estas la ducenta datreveno de la naskiĝo de la franca poeto Charles Baudelaire (https://eo.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire). Ĉe la libroservo de UEA haveblas lia La floroj de l' malbono (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3438).

Sabato, Aprilo 3, 2021 - 18:32


Okaze de la fondiĝo de HANEA en la jaro 2021, por vaste varbi Esperanton, kaj la movadon en Hanojo, HANEA organizas konkurson kun temo "Esperanto en Hanojo kaj Mi". Ni deziras ricevi subtenon, kuraĝigon de tutmonda esperantistaro por la Movado per via aktiva, entuziasma partopreno kaj diskonigo pri nia konkurso al viaj amikoj, konatoj, membroj. ktp

1. Regularo de la konkurso
- Konkursanoj: Ĉiuj civitanoj en la mondo, kiuj scias la vjetnaman kaj Esperanton
- Ĉiu konkursaĵo devas klare mencii: kompleta nomo, naskiĝdato, sekso, adreso, nacieco
- La konkursaĵo povas esti en la formo de respondaro, skribaĵo, poemo, kanto, video, fotaro, pentraĵo, ktp
- La limdato por konkursaĵoj estas antaŭ la 16a de aprilo 2021
- La rezultoj estos sendotaj al ĉiuj gajnintoj, publikigotaj rete kaj en la fondiĝo-ceremonio de HANEA, la 30an de Majo 2021.
- La respondoj estu sendotaj al la Organiza Komitato per:

Merkredo, Marto 17, 2021 - 17:35

La jaro 2020 estis proklamita la Hodler-Jaro kun diversaj eventoj en rilato kun la centa datreveno de la forpaso de Hector Hodler (1887-1920), kiu fondis la Universalan Esperanto-Asocion (UEA). La Arkivoj Jura Brüschweiler (AJB), kunlabore kun Svisa Esperanto-Societo kaj UEA, volis konkludi tiun gravan jaron per aperigo de libro, kie la leganto malkovros informojn pri la vivo kaj la pensoj de tiu personeco, kiu profunde markis la Esperantistaron kaj la pacisman movadon de la komenco de la dudeka jarcento.

La libro havas 230 paĝojn kaj kostas en Svislando 36 CHF. La aŭtoroj estas sube prezentitaj. Ĝi entenas multajn bildojn, pentraĵojn, fotojn kaj manuskriptojn; ĝi entenas antologion, indekson, kaj abundajn fontindikojn. La libro estas mendebla en librovendejoj kaj per Amazon. La libro estas dulingva: en Esperanto kaj la franca. La tradukojn faris Mireille Grosjean.

Surbaze de ankoraŭ ne konataj dokumentoj la verko provas prezenti la vivon de Hector Hodler tra liaj pensoj kaj agadoj, de la junaĝaj lernejaj jaroj al la starigo de humanaj agadoj dum la unua mondmilito. Tiu eseo metas la junulon en la kuntekston, kie naskiĝis liaj unuaj ideoj, esploras profunde la demandon pri Esperanto, speciale en la rilato kun lia patro Ferdinand Hodler, aktualigas la sciojn pri la fondo de UEA kaj alportas novan lumon pri lia agado favore al la militkaptitoj.

Sabato, Februaro 27, 2021 - 21:58

Feri Floro kantas "Bruneta haŭto" (Piel Canela). La aŭtoro de la kanto estas Bobby Capó, kaj la tradukon faris Liven Dek.

Ĵaŭdo, Februaro 18, 2021 - 15:34

Rakontaro de Genĝi - aĉetu ĉe la libroservo de UEA: https://katalogo.uea.org/?inf=9847

Rakontaro de Genĝi, Parto I. Sinjorino Murasaki (Murasaki Ŝikibu), Prozo tradukita, Belmonto, 2020. La unua volumo (el kvar) de ĉefverko de la frua japana literaturo kaj unu el la unuaj romanoj en la mondo (11a jc).

Akademio Literatura de Esperanto prezentis ĝin: https://www.akademio-literatura.org/arkivoj/433

Paĝoj