Afriko brilas

Dimanĉo, Augusto 7, 2022 - 20:20

Temas pri muzikpeco, kiu prezentas surbaze de bildoj enkontinentan kongresan kronikon kun bela sono kaj alvokas ajnajn esperantistojn kaj simpatianojn tra la mondo aliĝi kaj partopreni la 8-an Afrikan Kongreson de Esperanto ĉi-jarfine en Senegalo.

Vendredo, Decembro 31, 2021 - 12:15

La 45-a numero de “Esperanto en Afriko" pretas.
Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://www.esperanto-afriko.org/bultenoj.

La enhavoliston konsistigas:

p.1 Enkonduko,
p.1 Zamenhofa festotago en Antananarivo
p.2 Nova estraro en DR Kongo

Lundo, Oktobro 11, 2021 - 13:06


Pretas la 44-a numero de la revuo Esperanto en Afriko. Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://drive.google.com/file/d/1ILxlPyvinnc7Xn28WRRXjiad8sPmBmS7/view

La enhavolisto de tiu nova numero konsistas el:

p.1 Enkonduko
p.1 Nova distingo por Elysée Byelongo
p.2 La Espero, Esperanto-forcejo en Burundo
p.3 Nova Esperanto-Klubo en Shanje, DR Kongo
p.4 Reveno de Esperanto en Zimbabvo
p.5 Afrikaj virinoj elpaŝas publike
p.5 Alvoko pri projektokreado
p.6 Senegalo invitas vin jarfine 2022
p.7 Internacia Semajno de amikeco kaj Afriko
p.7 Premioj al gelernantoj de Instituto Zamenhof (IZo)
p.8 Karitate en Goma
p.8 Forpaso de Théophile Mayoma

Mardo, Junio 22, 2021 - 02:27

Aktualaj kaj urĝaj projektoj estas du: rapida helpo post la erupcio de la vulkano kaj la projekto pri geonkloj.

Betti Maul

Por ĉiuj kiuj ankoraŭ ne konas la Asocion Nova Familio (ANF): Ĝi estas bonfara organizo, kiu agadas en la urbo Goma, en la Demokratia Respubliko Kongo. Ĝia celo estas prizorgi infanojn, kiuj perdis siajn gepatrojn pro la intercivitana milito en la lando. Pli detale vi povas ekkoni nin per la plurlingva paĝaro je la retpaĝo de la Germana Esperanto-Asocio https://www.esperanto.de/eo/asocio-nova-familio-eo
kaj en vizaĝlibro
https://www.facebook.com/AsocioNovaFamilio

Merkredo, Majo 26, 2021 - 22:33

Enhavliste:

P.1 Salutvortoj de la redakcio
P.1. 8-a Afrika Kongreso 2022: Senegalo tenas la torĉon
P.2. Esperanto Plus, nova faka asocio de UEA
P.3. Nova afrika albumo, frukto de transkontinenta kunlaboro
P.4. Internacia Tago de virinoj marte 2021…
P.5. Esperanto-kulturo: ankoraŭ afrika kontribuo
P.5. Bezono de lerno- kaj legomaterialoj en Madagaskaro
P.6. Afrikaj e-istoj kun kovim-19, atestoj de infektitoj
P.7. Togolando renovigas per ĉeesta renkontiĝo
P.8. Forpasis Batangu Mpesa, prezidanto de la konga E-asocio

La bulteno mem estas senpage elŝutebla per https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2043.pdf

Sabato, Februaro 20, 2021 - 16:27


Solidaru kun Afriko – aliĝu al ret-renkontiĝo: okazos virtuala renkontiĝo de afrikaj esperantistoj kadre de la Semajno de Internacia Amikeco sabate, la 27-an de februaro 2021. La renkontiĝo disvolviĝos inter la 11-a kaj 14 horoj per ZOOM (laŭ UTC). Oni ion scios pli pri afrikaj esperantistoj, movado en unuopaj landoj, perspektivoj de la enkontinenta movado. Estos ludoj, spektaĵoj kaj ankaŭ babiladoj pri la festata temo. La programo oni finkonstruas. UEA bonvenigas kontribuproponon de ĉiuj, kiuj ŝatus ion ajn prezenti dum la renkontiĝo. Ĉiuj estas invitataj amikumi kun Afriko! La aliĝo estas senpaga kaj partopreno al la aranĝo estas malfermita ankaŭ al esperantistoj de aliaj mondpartoj. Bonvolu diskonigi la informon al viaj klubanoj, landanoj kaj instigi ilin noti la daton, por kunfesti kun Afriko en senlima etoso la Semajnon de la Internacia Amikeco.
La informoj pri la aliro kaj aliĝilo estas alireblaj en Eventa Servo de UEA. Laŭ rekomendo de Yves Nevelsteen, komisiito deUEA pri reta agado, la alirinformoj aperas tie, kie ili povas esti aktualigebaj en kazoj de modifoj: https://eventaservo.org/e/afriko21

Dimanĉo, Januaro 24, 2021 - 16:44

La 42-a numero de Esperanto en Afriko estas senpage elŝutebla per la jena ligilo:https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2042.pdf.

Sabato, Oktobro 31, 2020 - 15:51

Mirejo Grosjean el Kotonuo, parto de mesaĝo al potencialaj kandidatoj

La organizanto de la unua afrika sesio estas Scio Sen Bariloj, SSB. La sesio okazos sabate la 28-an de novembro 2020 en JoCa (centre en Kotonuo). La komenco estos je la 9-a horo matene. Vi povas kandidatiĝi por la niveloj B1 aŭ B2 aŭ C1. Okazos nur la skriba parto. Por elekti vian nivelon, rigardu jenajn dokumentojn, kiujn mi sendas al vi; temas pri paĝoj el la KER-libro laŭ kiu vi povas taksi vian nivelon. La kompletan dokumenton vi povas trovi ĉi tie: https://edukado.net/ekzamenoj/referenckadro

Mardo, Majo 12, 2020 - 12:59


La 41-a numero de Esperanto en Afriko ĵus aperis.
La ligilo al la revuo: https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2041.pdf

Enhave:
• P1 Enkonduko
• P1 Telegrama komunik-listo por inform(iĝ)i pri Afriko
• P2 Diluvo en Uvira, peniga kruco por la lokaj esperantistoj

Dimanĉo, Majo 10, 2020 - 17:11

Augustin Kakozwa

Saluton, karaj!
Mi ege dankas vin por via emo kaj ke vi pensas pri niaj agadoj kun ge­orfoj, vi ĉiam estos informataj kiel ni evoluos, ĉar ni ofte raportos al vi.
Mi volas iomete prezenti min kaj la georfojn al vi:
1. Pri mi: mi estas instruisto de Es­peranto al tiuj ĉi georfoj ekde 2004; kiel honorofica volontulo mi instruas ilin, do sen salajro, ĉar en Esperantujo ne estas ia oficejo kiu pagus salajron. Sed mi fieras kaj kontentas, kiam miaj mal­novaj gelernantoj povas nun flue paroli Esperanton. Mi mem studas por iĝi ku­racisto.
2. Pri la georfoj: ni troviĝas en la urbo Goma, en la orienta parto de nia lando DR Kongo, kie ĉiam okazas sen­ĉesaj militoj jam de pli ol 20 jaroj. Tial mi instruas amason da georfoj, kies gepatrojn oni mortigis dum la militoj.

Paĝoj