Afriko brilas

Sabato, Januaro 6, 2024 - 16:31

Christiane Lamy kaj Maurice Foucher:

Tri realigaĵoj en Tanzanio

1) Kreado de radio-stacio «Mazingira FM. »

Kadre de bretona turneo organizita de la FEB (Federacio Esperanto Bretonio), S-ro Mramba Simba Nyamkinde, la tiama urbestro de Salama, kaj la ĝis nuna prezidanto de la asocio Mazingira en Tanzanio, alvenis en Francion en 2008. Ni gastigis lin hejme, kaj, vidante la diversajn radio-ilarojn stokitajn en nia remizo, li havis la ideon instali komunuman radio-stacion en sia vilaĝo, kiu estus grava por tiu izolita kaj senkomunikila landparto.

Por tion realigi, li petis de ni helpon, kaj proponis ke ni iru en lian vilaĝon por starigi ĝin.
Kial ne? Prie, ni longe diskutis kun Mramba, desegnis planon de la onta konstuaĵo, taksis la necesajn bezonaĵojn laŭ ties uzadoj, por tiel kunporti la materialojn kiel eble plej taŭgajn kiam ni iros tien. La mankontajn ni aĉetos surloke, interalie maston 10 metrojn longan, sur kies supraĵon ni fiksos la antenon.
En oktobro 2009, ni forflugis al Tanzanio kunportante 115 kg-n da diversaj ekipaĵoj, t.e. elsendilo, kablo, anteno, sonmiksilo…, kaj ni surteriĝis en Daresalamon kie Mramba akceptis nin. Irante al la hotelo, Mramba anoncis: « Amiko alvenos ĉi-vespere por konatiĝi kun vi, kaj tiu amiko estas la ministro pri agrikulturo! »

Merkredo, Decembro 6, 2023 - 20:46

Enkonduko:

Por la okcidenta mondo Afriko ‘ekzistas’ ekde la periodo de la Grekoj, kvankam ĝi estis ĉefe konata pro la norda marbordo de tiu kontinentoi (1). La portugaloj ‘ekmalkovris’ la marbordojn okcidente, sude kaj oriente. Oni konas la sinsekvan historion de la sklavokomerco, de la koloniado je pretekso de civilizanta farado (kaj evangelizado de la paganoj, de la ‘prahomoj ‘). La pripenso pri « Afriko » pligrandiĝas ĉe la afrikaj verkistoj ankaŭ post la malkoloniado dum la jaroj ’60.

Mi ne scias ĉu oni konas tiun deziron pripensi la ‘aziecon’ de Azio aŭ la ‘amerikecon’ de Ameriko, kiel oni faras pri la ‘afrikaneco’ de Afriko. En Eŭropo, pro la starigo de Eŭropa Unio kaj pro la ondoj da enmigrantoj ekde la jaroj ’70, multaj homoj kontraŭstaras por defendi la ‘eŭropajn valorojn’, aŭ por klopodi ĉirkaŭlimigi la ‘veran Eŭropon kaj ĝiajn valorojn’, kiujn oni deziras meti en la konstituciojn aŭ en kursojn de civitismo.

Pensi Afrikon estas demando, ne nur kiel temo por romanoj kaj poeziaĵoj, sed ankaŭ por diskutoj en afrika filozofio. Interalie : kiel oni povas aŭ devas diferencigi la afrikan filozofion disde la okcidenta (2)?

Dimanĉo, Augusto 7, 2022 - 20:20

Temas pri muzikpeco, kiu prezentas surbaze de bildoj enkontinentan kongresan kronikon kun bela sono kaj alvokas ajnajn esperantistojn kaj simpatianojn tra la mondo aliĝi kaj partopreni la 8-an Afrikan Kongreson de Esperanto ĉi-jarfine en Senegalo.

Vendredo, Decembro 31, 2021 - 12:15

La 45-a numero de “Esperanto en Afriko" pretas.
Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://www.esperanto-afriko.org/bultenoj.

La enhavoliston konsistigas:

p.1 Enkonduko,
p.1 Zamenhofa festotago en Antananarivo
p.2 Nova estraro en DR Kongo

Lundo, Oktobro 11, 2021 - 13:06


Pretas la 44-a numero de la revuo Esperanto en Afriko. Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://drive.google.com/file/d/1ILxlPyvinnc7Xn28WRRXjiad8sPmBmS7/view

La enhavolisto de tiu nova numero konsistas el:

p.1 Enkonduko
p.1 Nova distingo por Elysée Byelongo
p.2 La Espero, Esperanto-forcejo en Burundo
p.3 Nova Esperanto-Klubo en Shanje, DR Kongo
p.4 Reveno de Esperanto en Zimbabvo
p.5 Afrikaj virinoj elpaŝas publike
p.5 Alvoko pri projektokreado
p.6 Senegalo invitas vin jarfine 2022
p.7 Internacia Semajno de amikeco kaj Afriko
p.7 Premioj al gelernantoj de Instituto Zamenhof (IZo)
p.8 Karitate en Goma
p.8 Forpaso de Théophile Mayoma

Mardo, Junio 22, 2021 - 02:27

Aktualaj kaj urĝaj projektoj estas du: rapida helpo post la erupcio de la vulkano kaj la projekto pri geonkloj.

Betti Maul

Por ĉiuj kiuj ankoraŭ ne konas la Asocion Nova Familio (ANF): Ĝi estas bonfara organizo, kiu agadas en la urbo Goma, en la Demokratia Respubliko Kongo. Ĝia celo estas prizorgi infanojn, kiuj perdis siajn gepatrojn pro la intercivitana milito en la lando. Pli detale vi povas ekkoni nin per la plurlingva paĝaro je la retpaĝo de la Germana Esperanto-Asocio https://www.esperanto.de/eo/asocio-nova-familio-eo
kaj en vizaĝlibro
https://www.facebook.com/AsocioNovaFamilio

Merkredo, Majo 26, 2021 - 22:33

Enhavliste:

P.1 Salutvortoj de la redakcio
P.1. 8-a Afrika Kongreso 2022: Senegalo tenas la torĉon
P.2. Esperanto Plus, nova faka asocio de UEA
P.3. Nova afrika albumo, frukto de transkontinenta kunlaboro
P.4. Internacia Tago de virinoj marte 2021…
P.5. Esperanto-kulturo: ankoraŭ afrika kontribuo
P.5. Bezono de lerno- kaj legomaterialoj en Madagaskaro
P.6. Afrikaj e-istoj kun kovim-19, atestoj de infektitoj
P.7. Togolando renovigas per ĉeesta renkontiĝo
P.8. Forpasis Batangu Mpesa, prezidanto de la konga E-asocio

La bulteno mem estas senpage elŝutebla per https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2043.pdf

Sabato, Februaro 20, 2021 - 16:27


Solidaru kun Afriko – aliĝu al ret-renkontiĝo: okazos virtuala renkontiĝo de afrikaj esperantistoj kadre de la Semajno de Internacia Amikeco sabate, la 27-an de februaro 2021. La renkontiĝo disvolviĝos inter la 11-a kaj 14 horoj per ZOOM (laŭ UTC). Oni ion scios pli pri afrikaj esperantistoj, movado en unuopaj landoj, perspektivoj de la enkontinenta movado. Estos ludoj, spektaĵoj kaj ankaŭ babiladoj pri la festata temo. La programo oni finkonstruas. UEA bonvenigas kontribuproponon de ĉiuj, kiuj ŝatus ion ajn prezenti dum la renkontiĝo. Ĉiuj estas invitataj amikumi kun Afriko! La aliĝo estas senpaga kaj partopreno al la aranĝo estas malfermita ankaŭ al esperantistoj de aliaj mondpartoj. Bonvolu diskonigi la informon al viaj klubanoj, landanoj kaj instigi ilin noti la daton, por kunfesti kun Afriko en senlima etoso la Semajnon de la Internacia Amikeco.
La informoj pri la aliro kaj aliĝilo estas alireblaj en Eventa Servo de UEA. Laŭ rekomendo de Yves Nevelsteen, komisiito deUEA pri reta agado, la alirinformoj aperas tie, kie ili povas esti aktualigebaj en kazoj de modifoj: https://eventaservo.org/e/afriko21

Dimanĉo, Januaro 24, 2021 - 16:44

La 42-a numero de Esperanto en Afriko estas senpage elŝutebla per la jena ligilo:https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2042.pdf.

Sabato, Oktobro 31, 2020 - 15:51

Mirejo Grosjean el Kotonuo, parto de mesaĝo al potencialaj kandidatoj

La organizanto de la unua afrika sesio estas Scio Sen Bariloj, SSB. La sesio okazos sabate la 28-an de novembro 2020 en JoCa (centre en Kotonuo). La komenco estos je la 9-a horo matene. Vi povas kandidatiĝi por la niveloj B1 aŭ B2 aŭ C1. Okazos nur la skriba parto. Por elekti vian nivelon, rigardu jenajn dokumentojn, kiujn mi sendas al vi; temas pri paĝoj el la KER-libro laŭ kiu vi povas taksi vian nivelon. La kompletan dokumenton vi povas trovi ĉi tie: https://edukado.net/ekzamenoj/referenckadro

Paĝoj