Opinio

Ĵaŭdo, Marto 12, 2020 - 18:44

Vinko Ošlak

Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmonda - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo

Plena titolo: Post la granda milito. Alvoko al la diplomatoj (unue publikigita en The British Esperantist, 1915, №123, p. 51–55).

Mi ne scias, ĉu tiu ĉi alvoko al la diplomatoj sin ektrovis antaŭ la okuloj de iu ajn diplomato de la mondo, kia ĝi estis en la dua jaro de la «granda milito», kiel la francoj diras, en la jaro 1915, kiam ĝi unue aperis en la brita esperantista gazeto en la lingvoj internacia kaj paralele la angla. Sed, bone, eĉ se tiu aŭ tiu tiama diplomato inter siaj kolegoj riskis esti priridita, ĉar perdanta tempon kaj honoron per kuriozaĵo de certa duonreligia sekto, kiel la afero de la esperantistoj tiam kaj parte ĝis nun estis vidita, kaj legis la alvokon de Zamenhof, tio havus nenian politikan, eĉ ne spiritan kaj mensan efikon, ja la diplomatoj de la mondaj ŝtatoj laŭ la sistemo de sia ofico ne reprezentas la interesojn de justeco kaj paco, sed ekskluzive de siaj regantoj, senrigarde, kiaj tiuj regantoj estas. Ĉiam tiel estis kaj restos.

Lundo, Novembro 25, 2019 - 19:59

Renato Corsetti

Malgraŭ la disvastiĝo de po­ten­cegaj komunikaj iloj aŭ eble ankaŭ pro ili, la mondo restas ĉiam la sama, ĉar homoj restas samaj kun siaj vir­toj kaj malvirtoj. Certe ekzistas la es­perantistoj, kaj ilia toleremo kaj kom­prenemo por aliaj homoj kaj popoloj kaj ilia serĉo pri justeco, egaleco kaj paco. Sed samtempe ekzistas multaj aliaj homoj, kiuj predikas malamon kontraŭ la plej malfortaj, maltoleremon al aliaj kulturoj, perforton por solvi konfliktojn. Unuvorte, la nuna mondo estas kiel la mondo en la tempo de Za­menhof aŭ eĉ en la tempo de la antik­va Babilono. La mondo ŝanĝiĝas nur pri detaloj, ne pri la kerno.

Vendredo, Septembro 13, 2019 - 18:16

Benedicto SILVA, Delegito de UEA

Ĉion, kion mi skribos ĉi tie, eble ankaŭ aliaj esperantistoj, kiuj partoprenis en la lasta Universala Kongreso en Lahti, sentis, sed ne volis skribi. Ĉar mi estas relative maljuna kaj havas sufiĉe da libera tempo, tion mi faru nun.
Ekde la unua momento, kiam mi eksciis, ke tiu UK havos lokon en finnlanda urbo, mi sentis fortan deziron partopreni ĝin, unue pro tio, ke mi ĉiam rigardis kun profunda admiro kaj intereso tiun belan landon, kiu estas Finnlando. Tiu bela kaj mistera sento akompanas min ekde mia infanaĝo...

Mardo, Aprilo 23, 2019 - 19:00

Jérémie Sabiyumva
Lastajn jarojn ĉio okazadis per poŝ­to. Sendi aĵojn al aliaj landoj aŭ kon­tinentoj postulas multajn semaj­nojn, eĉ monatojn, por atingi la destinon, ofte perdiĝas, aliaj malbo­niĝas survoje.
Kun interreto per eta klako, en unu minuto, la letero atingas la adre­saton: mirinde!!!

Merkredo, Aprilo 10, 2019 - 18:59

Ihor Drul
– Abramĉjo, ĉu vi vizitos hodiaŭ la koncerton de Ĉelentano?
– Ne, li ne plaĉas al mi. Li tre kartavas, lispas kaj entute ne posedas la
muzikaŭdon.
– Ĉu vi jam aŭdis lin kanti?
– Ne, por mi hieraŭ Izja kantetis laŭ la telefono.

* * *

Oni diras, ke en ĉiu ŝerco tro­vi­ĝas... parto de ŝerco. Ĝuste tiun ĉi par­ton formas la realeco. Antaŭ nelonge miajn manojn tra­fis bela poŝformata libreto, la titolo de kiu ne permesus al iu ajn esperantisto preterigi ĝin: БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ МОВИ! (PLUS D’UNE LANGUE)* Aŭtoras - Barbara Cassin.

Merkredo, Januaro 16, 2019 - 17:39

Ian Fantom

Al revuo "Esperanto": LeteroLa novjara numero de Esperanto estas la plej pozitiva, kiun mi vidis dum jaroj. La redaktoroj estas gratulindaj pro kunmeto de tiuj informoj, sed, kiel diris antaŭa redaktoro: “Oni ne povas fari panon sen faruno”.
Aparte kaptis mian atenton la artikolo "Solvi la konfliktojn en Afriko: Kiel UEA povas kontribui al tio? Analizoj kaj proponoj". Dum la jaroj mi multe diskutis kun afrikanoj el ambaŭ flankoj, kaj mi scias, ke ekzistas bonvolo kaj pozitivaj fortoj en Afriko por solvi tiun konflikton. Mi plene konsentas kun la aŭtoro, Privas Tchikpe, pri liaj ideoj.

Ĵaŭdo, Decembro 13, 2018 - 12:04

Prof. J. W. Haazen
Okaze de la 70-jara ekzisto de la "Deklaracio pri Homaj Rajtoj" dirindas ke tiu ĉi ĉarto meritas nian plej grandan atenton. Tamen kelkaj observantoj levas la demandon kial la Deklaracio ĉefe citas "rajtojn" kaj preskaŭ ne parolas pri "devoj" aŭ "respondecoj".

Dimanĉo, Decembro 2, 2018 - 14:51

Jérémie Sabiyumva
Mi unue gratulas la komitaton de UEA, kiu aprobis la novan kotizsistemon; tio montras ke UEA estas kiel internacia familio, kie ĉiuj estas konsiderataj kaj ĉiu havas ion por kontribui.