Facile listigi kaj trovi eventojn!


Per Eventa Servo oni povas vidi eventojn ĉirkaŭ la tuta mondo laŭ mapo, listo, kartaro kaj kalendaro.
Ankaŭ eblas filtri la eventojn laŭ kontinentoj, landoj kaj urboj.

Eventoj

Lundo, Februaro 21, 2022 - 02:05

Per la uzo de la internacia lingvo Esperanto oni respektas la lingvan kaj kulturan diversecon de ĉiu homo


Unuiĝintaj Nacioj festas tiun tagon ĉiujare. Ĝi okazos en la 21-a de februaro. Esperantistoj jam multe eluzas la eblon. Restas semajno por pretigi tion: UEA pretigis okulfrapan afiŝon. Jen kelkaj sugestoj:

• Vidigi la afiŝon en viaj retejoj.
• Organizi publikajn kunsidojn kun la temo.
• Kunlabori kun la Asocio de Unuiĝintaj Nacioj en via lando, se ekzistas.
• Kunlabori kun aktivulaj grupoj defendante lingvajn rajtojn por negrandaj lingvoj.

Mardo, Novembro 23, 2021 - 20:09


La Amerika Komisiono de UEA speciale ofertas la prelegon "Logiko – ponto inter filozofio, matematiko, komputado kaj lingvo", de la akademiano Markos Kramer, el Bonaero/Dresdeno. Li estas gasto de la ĉi-monata kulturkunveno de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP), federita asocio de Brazila Esperanto-Ligo (BEL).

La 27-an de novembro je 20h00 UTC:
https://eventaservo.org/e/ac6678

Kramer naskiĝis en Bonaero (Argentino) kaj kreskis ĉefe en Germanujo. Li studis matematikon kaj filozofion en Oksfordo (Britujo) kaj doktoriĝis en Bonno (Germanujo) pri temo, kiu ligas matematikan logikon kaj komputan lingvosciencon. Nuntempe li laboras en la Teknika Universitato de Dresdeno, esplorante la ligojn inter logiko-bazitaj metodoj por artefarita inteligenteco kaj la efektiva rezonado de homoj.

Li eklernis Esperanton en 2000 kaj, post aktivado en la Germana Esperanto-Junularo kaj TEJO, membriĝis en la Akademio de Esperanto en 2010. Krom verki plurajn esperantologiajn artikolojn pri diversaj temoj, li estas membro de la PIV-teamo, kiu okupiĝas pri funda prilaboro de tiu vortaro.

Dimanĉo, Novembro 21, 2021 - 22:56

Gražina Opulskienė

Certe multaj scias pri Baltiaj Es­pe­ranto-Tagoj, ĉar tio estas unu el la re­konitaj en Esperantujo aranĝoj. Ne mi­rinde, ĉar jam ekde 1959 ĝi okazas laŭ­vice en tri landoj: Latvio, Estonio kaj Litovio. Komence studentoj-esperantistoj ekhavis la ideon organizi tendaron por esperantistoj de Baltaj landoj. Ĉiujare la tendaroj laŭvice okazadis en iu bela natura loko de Latvio, Estonio, Litovio. La partoprenantoj dum tagoj ĉeestis prelegojn kaj kursojn, sed vespere sonis kantoj kaj gitaroj. KGB* ĉiam interesiĝis pri Esperanta aranĝo kaj ne ĉiam estis facile ĝin organizi, ofte esperantistoj devis ruzi por ricevi permeson de partiaj sekretarioj. Mirinda fakto estas, ke ekde la foraj sesdekaj jaroj el kunveno de junaj sovetaj esperantistoj la aranĝo evoluis al vera internacia evento. Kelkaj el la tiamaj or­ganizantoj ankaŭ nun fidele partopre­nas Baltiajn Esperanto-Tagojn! Multaj esperantistoj ne nur de Eŭropo jam spertis BET, sed multaj ankoraŭ ha­vas ĝin en sia revolisto aŭ devus ek­interesiĝi.

Merkredo, Novembro 17, 2021 - 22:15

La 10-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto okazos inter 3-6 Novembro 2022, en havenurbo Busano (Busan) de Koreio kun la temo "Novan Vojon por la Esperanto-Movado post Kronvirusa Krizo".

KAOEM de UEA okazigas la kongreson kun LKK el membroj de Korea Esperanto-Asocio. Detaloj pri la kongreso aperos unu post la alia, jutube, reteje kaj revue.

Volontuloj partoprenis en la faro de filmeto. Kaj vi ĝuas la kanton de Amira Chun je la lasta parto de tiu ĉi filmeto.

Apartan dankon al 부산관광공사, Busan Turisma Organizo, pro la aŭspicio.

Ĵaŭdo, Oktobro 28, 2021 - 14:20

La estraro de la Akademio de Esperanto

Okaze de la Zamenhof-festo, Aka­demianoj prezentos per Zoom konferencon pri diversaj temoj interesantaj kaj la Akademion kaj la ĝeneralan pub­­likon, inaŭgurante novan kontakton inter nia Institucio kaj la Esperantistaro. Ĝi okazos:

Mardon, 14-an de decembro,
13-a –14-a 20 UTC (14-a – 15-a 20 laŭ mez­eŭropa horo)

• Probal Dasgupta: Ebloj kaj maleb­loj en la emfaza ripetado de afiksoj Esperantaj
• Sergio Pokrovskij: Maltrafoj (Kiojn mi volis sed ne sukcesis fari en la Akademio)
• Javier Alcalde: Socia historio de Esperanto. Kial? Kiel? Kien?
• Grant Goodall: Schleyer kaj Zamenhof kiel lingvokreantoj: substantiva mor­fologio en Volapük kaj Esperanto

Lundo, Oktobro 25, 2021 - 18:36

Marisol Soriano González parolas pri "Lingvaj rajtoj kaj Esperanto"en la virtuala okazigo de la 79a Hispana Esperanto-Kongreso.
https://youtu.be/-wpsf12yR30

Vendredo, Oktobro 1, 2021 - 19:22


La 79-a Hispana Esperanto-Kongreso (HEK) okazos virtuale en la 2-a kaj 3-a de oktobro 2021. Por partopreni ĉiujn programerojn oni devas eniri en la kongresejon ĉe https://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/kongresejo. En la kongresejo estas du salonoj: Salono Zamenhof kaj Salono Fernando de Diego. Tiun lastan oni povas jam viziti! UEA gratulas al sia landa asocio, Federación Española de Esperanto, kaj bondeziras al ĉiuj, ke la kongreso estu ĝuoplena! Ĝi certe estos!

Mardo, Septembro 14, 2021 - 18:26

Premioj, deklamoj, novaj kantoj... vere ĝuinda spektaklo!
BK-Festo – Ceremonio de disdono de premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA-2021
La 19an de septembro, dimanĉo, je la 14 horo UTC (16a horo de Parizo kaj Berlino):
https://www.youtube.com/watch?v=NE1Ye1eh6o4

Vendredo, Julio 2, 2021 - 11:11

La Somera Esperanto-Studado (SES) estas semajna internacia lernejo de Esperanto por komencantoj kaj progresintoj, kun riĉa instrua kaj distra programo. Ĉi-jare SES okazas virtuale, de la 2-a ĝis la 11-a de julio, sub aŭspicio de UEA: http://ses.ikso.net. La malfermo okazos la 2-an de julio, je la 17:30 UTC, kun partopreno de la prezidanto de UEA, Duncan Charters. Ankoraŭ eblas aliĝi: http://ses.ikso.net/2021/eo/aliĝilo.

SES estas organizata de E@I ekde 2007. La aranĝo celas ĉiujn, kiuj volas eklerni aŭ plibonigi sian Esperanto-scion, lingve kaj kulture. Ĝi daŭras 8 tagojn. La fizikaj eldonoj enhavas ankaŭ ekskursojn kaj kunmanĝadojn, krom ĉeestajn koncertojn kaj artan programon. En 2022 ĝi estas planata por okazi fizike en Ĉeĥio.

La kursoj por 2021 estos pri instruado de la lingvo Esperanto, kun la instruistoj Marion Quenut (Francio, A2), Arina Osipova (Rusio, B1), Szabolcs Szilva (Hungario, B2), Tim Morley (Britio, B2) kaj Palma Csiszár (Hungario, denaska Esperanto-parolanto, C1).

Dimanĉo, Majo 30, 2021 - 10:20


Ateliero – 37. Ĉu ni diskutos esperante kun papago?
Papagoj – la plej parolemaj bestoj. Ili "parolas" diversajn lingvojn. Ĉu iu esploris iam la eblecon de papagoj paroli Esperanton? Ĉu la lernado de Esperanto por ili estas same pli simpla kiel por homoj? Pridiskutante tiujn "seriozajn sciencajn problemojn", ni faldos kelkajn modelojn de papagoj.

La ateliero daŭros ekde la 20.00 ĝis la 21.30 (laŭ la horzono de Francio, t.e. UTC+2) ĉi dimanĉon,
30.05.2021, ligilo por la virtuala ateliero de origamio:
https://us02web.zoom.us/j/85400237948
Kunven-identigilo (Meeting ID): 854 0023 7948
Pasvorto (Password): la nomo de nia kara kaj komuna lingvo per minuskloj

Paĝoj