Facile listigi kaj trovi eventojn!


Per Eventa Servo oni povas vidi eventojn ĉirkaŭ la tuta mondo laŭ mapo, listo, kartaro kaj kalendaro.
Ankaŭ eblas filtri la eventojn laŭ kontinentoj, landoj kaj urboj.

Eventoj

Merkredo, Augusto 12, 2020 - 20:56

#mondafest2020

Katalin Kováts, komisiita de UEA, estas la ĉeforganizanto de la KER-ekzamenoj. Dum 10 jaroj sukcese ekzameniĝis jam 2407 personoj el 75 landoj (https://edukado.net/prie/sinprezento/...).

La ekzamenoj okazas dum grandaj aranĝoj kun la ĉeesto de la ekzamenantoj, tamen pli oftas KER-sesioj en urboj, kluboj, kie la organizajn taskojn devas fari lokaj respondeculoj.

Ĵaŭdo, Augusto 6, 2020 - 17:18


Okazis la inaŭguro de la Virtuala Ekspozicio Hi­roŝimo-Nagasako: 75 jaroj por paco: https://mondafest.net/hiroshimo. La ekspozicio inaŭguriĝas kadre de la Virtuala Kongreso de Esperanto (aliĝi eblas ĉe https://vk.mondafest.net) kaj en la 75-a Memortago de la Atom­bombado sur Hiroŝimo. La ekspozicio inaŭ­gu­riĝas per du salonoj: Memore (1) kaj Kleige (2). En la Salono 1, vizitantoj povos konatiĝi kun 70 fotoj kaj bildoj kolektitaj de la Eldon-komitato de Hiroŝimo-Na­gasako. La salono estis kunordigita de Michela Lipari, prezidantino de Itala Esperanto-Federacio, al kiu UEA kore dankas. La Salono 2 proponas tri prelegojn, kiuj ebligas al esperantistoj konscii pri la graveco de la te­mo por paco. UEA kore dankas al Mirejo Grosjean, pre­zidanto de ILEI, kaj Osioka Taeko, hiroŝimano, pro la prezento de la prelegoj. La tri prelegoj okazas nun kadre de la Virtuala Kongreso kaj estas libere spekteb­laj rekte en la ekspozicia paĝo kaj en la jutubkanalo de UEA, UEAviva: https://youtube.com/UEAviva. Jam temp’ está por paco!
#mondafest2020

Vendredo, Julio 31, 2020 - 21:15


Aliĝu kaj partoprenu Afrikan Tagon kadre de MondaFest': https://forms.gle/1LnjCCLDgFDsiPhF9

Mardo, Julio 28, 2020 - 21:53

Koron-viruso tute ne haltis la kurson dum 2 semestroj

Reza Kheirkhah

Kiam en la jaro 2000 mi translokiĝis al Tajvano, en la gubernio, kie mi loĝis, absolute ne troviĝis esperantistoj. Kontraste kun mia antaŭa loĝlando Japanio, kie mi dum 10 jaroj laboris profesie kiel esperantisto, ĉi-tie mi devis ŝanĝi mian laboron al tiu de la angla instruisto!

La unua kurso

Sed kiam pasis du jaroj mi sukcesis konvinki la estron de la lernejo, kie mi instruis anglan por enkonduki Esperanton en ties eksterkursa lecionaro, la afero pli kaj pli ŝanĝiĝis. Tiu lernejo, unu el la plej grandaj en sudo de Tajvano, nomiĝas Pingrong kaj tiam havis pli ol 3000 studentojn en la 10-a ĝis 12-a gradoj de la lernejo. En la jaro 2002 la unua kurso komenciĝis kun partopreno de ĉ. 20 lernantoj. Kaj, kvankam la minimuma nombro por malfermi similajn kursojn estis 40, por tiu ĉi kazo oni estis pli fleksebla, ĉar Esperanto estis tute ne konata tiam.

Sabato, Julio 25, 2020 - 21:41


Malfermiĝis VEKI - La Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI. UEA deziras sukceson al la evento!
#mondafest2020
#Esperanto
Aliĝu: https://veki.ilei.info

Lundo, Julio 20, 2020 - 22:34


Kadre de #MondaFest’ 2020, la Irana Es­pe­ranto-Asocio (IREA) okazigas serion de la prog­rameroj kun la titolo “Kunpens(ig)ado: Esperanto kaj Universitatoj”. La 4-a sesio okazis la 20.07.2020. Vi povas spekti registraĵon de la tuta evento, kiu daŭ­ris preskaŭ du horojn, ĉe jutubo:
https://youtu.be/u3vEbe5tBXs

Sabato, Julio 18, 2020 - 12:05


Unu el la tradiciaj eroj de la Universalaj Kongresoj estas la bankedo. Estas facile konstati, ke kunmanĝado estas unu el la plej bazaj kaj unuecigaj manieroj kunesti por homoj de ĉiuj kulturoj, de ĉiuj anguloj de la planedo kaj tra ĉiuj historiaj epokoj de la homara evoluo. Sed en la jaro 2020 ni alfrontas la eksterordinaran defion kreitan de pandemio, kiu aparte limigas la eblecon kunesti kaj kunmanĝi. La organizantoj de tiuj ĉi eventoj decidis trovi kreeman manieron festi nian homecon kaj festeni en la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK): vk.mondafest.net/. UEA invitas vin ĉiujn partopreni la aranĝon “Kunmanĝado tra la Mondo”, okazontan la 5-an de aŭgusto, merkredon, 16:00-18:00 UTC.

Ĵaŭdo, Julio 16, 2020 - 16:57

Aperis provizora programo de la VEKI (Virtuala Esperanto-konferenco ILEI) 25-a ĝis 31-a de julio 2020.

Ĵaŭdo, Julio 16, 2020 - 13:37

Ralph Glomp

Saluton karaj, mi sentas min ekscitita, ĉar ILEI akceptis mian koncerton ĉe VEKI - La 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI 2020 (aliĝo eblas je https://veki.ilei.info/). Do, mi koncertos (antaŭe registrite, sed tamen vive kantita) dimanĉe 26-an de julio je la 7-a horo UTC+2. Mia spektaklo nomiĝas "El rememoroj de idealisto" laŭ rakonto de Anton Ĉeĥov, kiu nun havus 160 jarojn, samkiel Ludoviko Zamenhof. La rakonto estas de la libro "Ĉeriza ĝardeno" de Eldonejo Sezonoj, Kaliningrado, kun afabla permeso de Aleksander Korĵenkov (traduko Viktor Kudrjavcev). Bonvolu ĉeesti, karaj samideanoj. Dankon.

Merkredo, Julio 15, 2020 - 13:23

.
Kiel parto de la Virtuala Kongreso okazanta en la kadro de la Monda Festivalo de Esperanto 2020, denove okazos Oratora Konkurso por la junularo.

La konkurso okazos en du sesioj:

• elimina sesio: malferma al ĉiuj partoprenantoj, ĝi okazos ĵaŭdon, la 30-an de julio, 11:00-16:00 UTC.

• fina sesio: la kvin plej elstaraj konkursantoj revenos sur la virtualan scenejon denove merkredon, la 5-an de aŭgusto, de la 15:00 ĝis la 16:00 UTC, por decidi la tri premiotojn.

Paĝoj