Facile listigi kaj trovi eventojn!


Per Eventa Servo oni povas vidi eventojn ĉirkaŭ la tuta mondo laŭ mapo, listo, kartaro kaj kalendaro.
Ankaŭ eblas filtri la eventojn laŭ kontinentoj, landoj kaj urboj.

Eventoj

Dimanĉo, Septembro 6, 2020 - 17:02

Kulmina momento de la plej klasika manifestiĝo de la Esperanta kulturo!

La gvida BK-skipo rigardas la ceremonion de disdono de la BK-premioj kiel eron de spektaklo konceptata por kunĝuado de la E-kulturo. Tial ĝi parolas pri BK-Festo.

Ĉi-jare la BK-Festo, samkiel preskaŭ ĉiuj E-aranĝoj, nepre okazas virtuale. Tial oni devis adapti ĝin al tiu prezent-maniero.

Vendredo, Septembro 4, 2020 - 19:35

Tio estas la 4-a prelego de la 64-a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO-Seminario), "Korona Viruso kaj Esperanto", de Amri Wandel, estrarano de UEA pri Scienca kaj Faka Agado. La prelego okazis kadre de la temo de la seminario, "Niaj Fakaj Asocioj levas sin: la rolo de la Fakaj Asocioj en la nuntempo de la pandemia epoko", kaj okazis la 9-an de majo (sabaton), kun teknika prizorgo de la Irana Esperanto-Asocio (IrEA), pere de Zoom. Ĝian kaj la aliajn prezentitajn materialojn en la seminario oni povas konsulti ĉe la retejo de UEA, Aktivulo.net: http://aktivulo.net/eo/enhavo/amo-virtuale-64

Lundo, Augusto 31, 2020 - 20:20

Adjé Adjévi

Malgraŭ kelkaj defioj lige al la reto disvolviĝis kontentige ĉ. 7 horojn la Tago de Afriko kadre de la MondaFest’ de UEA la 23-an de aŭgusto 2020. La evento estas la plej granda virtuala Esperanto-renkontiĝo iam okazinta en Afriko laŭ la reprezentitaj landoj kaj nombro de aliĝintoj. Aliĝis oficiale 131 homoj – kvankam en la Zoom-vidbabilejo alvenis homoj, kiuj antaŭe ne registris sin per la retaliĝilo – el 46 landoj de 4 kontinentoj. Plej multnombris afrikaj landoj 18, sekvis eŭropaj landoj 16, Azio estis reprezentitaj per 6 landoj kaj Ameriko per 5.

Dimanĉo, Augusto 30, 2020 - 19:22


Karaj partoprenantoj en la Tago de Ameriko,

Pro aliaj devoj mi ne povas partopreni en la hodiaŭa programo, sed mi deziras kapti la okazon por sendi al vi miajn salutojn. La nunaj monatoj bremsis multajn niajn agadojn kaj fizike dividis la tutmondan movadon kiun ni kiel esperantistoj tiel alte taksas kaj forte amas. Ni ne trinkas kafon kune en niaj lokaj kluboj, ne ekskursas kune, ne vojaĝas por partopreni landajn kongresojn, nek eksterlanden por ĝui internaciajn rekontiĝojn. La Universala Kongreso de Esperanto ne okazas – kaj sekve ni ne renkontas novajn geamikojn nek pridiskutas en kongresaj salonoj la problemojn kaj perspektivojn de la Esperanto-movado.

Dimanĉo, Augusto 30, 2020 - 14:38
Dimanĉo, Augusto 30, 2020 - 00:01

Harpina


Advokato Zhang, esperantisto en Kantono, speciale aĉetis kvin-stelan apartamenton por provizi aktivejon por nia aktivado. Advokato Zhang nomis la apartamenton Klubo Kapoko.
La 26-an de julio 1887, D-ro Zamenhof eldonis la unuan libron de Esperanto. Ĉi tiu tago fariĝas la Esperanto-Tago.
Venis la rememora tago 26-an de julio 2020. La Klubo Kapoko estis plena de Esperanta etoso. Ni, 11 esperantistoj, ĉeestis feston en la provizita de advokato Zhang apartamento, celebre al 133-a Datreveno de Publikigo de la Unua Libro de Esperanto.

Sabato, Augusto 29, 2020 - 13:01


Venu al la Tago de Ameriko, kiu okazos la 30-an de aŭgusto, dimanĉe.
Aliĝi kaj ricevi pliajn informojn eblas ĉi-tie: https://eventaservo.org/e/ameriko

Dimanĉo, Augusto 23, 2020 - 21:42


Hodiaŭ, la 23-an de aŭgusto, okzis kadre de MondaFest' la Tago de Afriko.
Vi povas elŝuti ĝian Programan Libron.

Vendredo, Augusto 21, 2020 - 19:26

ALeks Kadar

Fermiĝis la aliĝo al la Tago de Eŭropo. Dankon al ĉiuj 100 aliĝintoj, ili jam ricevis la ligilon al la kunsidejo.

Ĉiuj ceteraj interesiĝantoj estas bonvenaj spekti la eventon en Jutubo en la kanalo de UEA, UEAviva.
Jen la rekta ligilo al la Tago de Eŭropo: youtu.be/gQTaPzdcgsw

Ni invitas vin inviti ĉiujn aboni la kanalon de UEA en Jutubo kaj tiel neniam perdi elsendaĵon de novaj eventoj.
Ĉiuj rajtas spekti, eĉ sen ensalutado.

Vendredo, Augusto 21, 2020 - 18:55

Adjévi Adjé

Fermiĝis hieraŭ la aliĝoj por la Tago de Afriko, kaj ĉiuj, kiuj sukcese aliĝis, ricevos baldaŭ unuope per la retpoŝto la alirajn informojn al la zoom-vidbabilejo, kie disvolviĝos la tuta programo.

La aranĝo okazos inter la 11-a kaj 17-a horoj laŭ UTC dimanĉe, la 23-an de aŭgusto 2020.

Se vi deziras aliĝi kaj partopreni, sed pro iu kialo ne sukcesis aliĝi akurate bonvolu ne zorgi, la tuta programo elsendiĝos realtempe (laŭ la tempo de via komputilo aŭ poŝtelefono) per la jena ligilo https://youtu.be/4fXPa76i6jQ. Vi povos do spekti kaj re-spekti la eventon per la jutuba kanalo UEAViva de UEA.

Paĝoj