Vendredo, Majo 15, 2020 - 18:47


[ Mesaĝo sendota al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj paperaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

La Internacia Tago de Familioj, la 15-a de majo, estas okazo por rekoni la gravecon de la familio kiel la baza unuo de socio. Ĉi-jare la Tago alprenas specialan signifon dum la mondo frontas la eksplodon de KOVIM-19. Tra la mondo familioj estas dividitaj de militoj, naturaj katastrofoj, malsato – kaj nun de neeblo moviĝi trans distancoj pro timo de infektiĝo. Kaj la Internacia Tago de Familioj okazas nur tagojn post horora kaj poltrona atako kontraŭ akuŝa hospitalo en Afganio, kiu portis morton al patrinoj kaj orfigis bebojn ĝuste tie, kie nova vivo envenas la mondon.

Vendredo, Majo 15, 2020 - 12:02


Gratulon, Trevor Steele! Hieraŭ, la 14-an de majo 2020, unu el la plej famaj verkistoj de nia lingvo 80-jariĝas: Trevor Steele. Okaze de lia naskiĝtago ni bondeziras al li por plena sano kaj multe da ĝojo kaj espero – kaj invitas al ĉiuj relegi la intervjuon kun li aperinta en la marta numero de Revuo Esperanto en 2015: https://uea.org/l/?prenu=eo_mar15 – la revuo elŝuteblas senpage!

Ĵaŭdo, Majo 14, 2020 - 18:24

Tobiasz Kubisiowski
Cherpillod André. Muzika leksikono.
Courgenard: La Blanchetière, 2013.
61 p. Prezo: 4,50 €.

Mendi en la katalogo de UEA

André Cherpillod estas konata en la Esperanto-movado kiel aŭtoro de multaj verkoj – tiom multaj, ke en Vikipedio ni trovos nur “elekton” de ili; tiom multaj, ke la ĉi-recenzata lib­ro mencias nur la “ĉefajn”; finfine ti­om multaj, ke la Katalogo de UEA bezo­nas naŭ paĝojn por montri ĉiujn rezul­tojn – temas ja pri 133 titoloj (inter ili an­kaŭ kelkaj memtradukoj). La plej­multo de la verkoj estas broŝurformaj libretoj pri diversaj temoj; kvankam Cherpillod laŭprofesie estis instruisto pri natursciencoj, li verkas plej ofte pri la lingvistikaj aspektoj de Esperanto, pri la etimologio, la lingva situacio en Francio, sed ankaŭ pri ĉirkaŭreligiaj temoj kaj finfine pri muziko. Al tiu las­ta kategorio apartenas lia Muzika lek­sikono, eldonita de li mem en 2013.

Merkredo, Majo 13, 2020 - 13:16
Mardo, Majo 12, 2020 - 12:59


La 41-a numero de Esperanto en Afriko ĵus aperis.
La ligilo al la revuo: https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2041.pdf

Enhave:
• P1 Enkonduko
• P1 Telegrama komunik-listo por inform(iĝ)i pri Afriko
• P2 Diluvo en Uvira, peniga kruco por la lokaj esperantistoj

Lundo, Majo 11, 2020 - 12:24

Amri Wandel

Elŝuti pdf

Dimanĉo, Majo 10, 2020 - 17:11

Augustin Kakozwa

Saluton, karaj!
Mi ege dankas vin por via emo kaj ke vi pensas pri niaj agadoj kun ge­orfoj, vi ĉiam estos informataj kiel ni evoluos, ĉar ni ofte raportos al vi.
Mi volas iomete prezenti min kaj la georfojn al vi:
1. Pri mi: mi estas instruisto de Es­peranto al tiuj ĉi georfoj ekde 2004; kiel honorofica volontulo mi instruas ilin, do sen salajro, ĉar en Esperantujo ne estas ia oficejo kiu pagus salajron. Sed mi fieras kaj kontentas, kiam miaj mal­novaj gelernantoj povas nun flue paroli Esperanton. Mi mem studas por iĝi ku­racisto.
2. Pri la georfoj: ni troviĝas en la urbo Goma, en la orienta parto de nia lando DR Kongo, kie ĉiam okazas sen­ĉesaj militoj jam de pli ol 20 jaroj. Tial mi instruas amason da georfoj, kies gepatrojn oni mortigis dum la militoj.

Sabato, Majo 9, 2020 - 22:49
Vendredo, Majo 8, 2020 - 19:36

Paĝoj