Ĵaŭdo, Januaro 28, 2021 - 19:28

Okaze de la nova jaro aĉetu kun sesona rabato korean poemaron Nova mondo kun sesona rabato, sendepende de kvanto.

Merkredo, Januaro 27, 2021 - 13:41

Bak Giwan, koreo, profesoro de la Esperanto-fako de Zaozhuang Universitato, Ĉinio

Mi ofte uzas la saĝtelefonan apon PreVo (Fakte PreVo uzas la datumojn de ‘Reta Vortaro’), kaj mi ege dankas la inventintojn de PreVo kaj Reta Vortaro. Mi kredas, ke tre multaj esperantistoj en la mondo ricevas helpon de ili. Antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi vizitis Ŝtutgarton, Germanio, mi trovis, ke ankaŭ tie multaj esperantistoj uzas PreVo-n. Kredeble ankaŭ en Koreio troviĝus multaj ĝiaj uzantoj.

En ĝi (do, ankaŭ en Reta Vortaro) videblas unu vorto, kiu ne troviĝas en PIV, nome ‘Tekvondo’, kiu estas la esperantigo de korea luktarto ‘태권도’([tɛk’wəndo] latinigite ‘Taekwondo’). Mi tre ĝojas kaj dankas, ke ĝi aperigas kiel kapvorton la korean vorton Tekvondo. Mi esperas, ke poste pli multaj koreaj propraj vortoj esperantiĝos kaj disvastiĝos en monda Esperantujo.
Sed jen unu stranga kaj pripensinda afero! Temas pri la esperantigo de la angla litero ‘w’ (aŭ ĝia prononco [w]).

Lundo, Januaro 25, 2021 - 16:55

AKASI Humiko

Kunveno por aŭskulti karmemorajn melodiojn
La urbo Maĉida situas kvardek kilometorjn okcidente for de la centro de Tokio, Japanio. Dum la evoluo de japana ekonomio multaj laborantoj venis kun familianoj en la urbon Maĉida. Nun tie loĝas kvarcent tridek mil homoj.
Mi prezentos, kiel mi vivas en la kreskanta urbo.
Mi ekloĝis tie antaǔ 53 jaroj sur la monteto, kiu situas trans la parko Serigaja (kun la muzeo pri gravulaĵoj) unu kilometron, nordokcidente for de la stacio Maĉida. En la tempo, kiam mi translokiĝis en Maĉida, oni komencis ekspluati la teron de Maĉida, inkluzive de la kvartalo de mia domo sur la monteto kun sakuroj kaj arbetoj. Homoj ekloĝis iom post iom ĉirkaǔe de mia domo. La loĝantoj fondis ‘Komunumon de loĝantoj’ por vivi kunhelpante en aprilo de 1999.

Dimanĉo, Januaro 24, 2021 - 16:44

La 42-a numero de Esperanto en Afriko estas senpage elŝutebla per la jena ligilo:https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2042.pdf.

Dimanĉo, Januaro 24, 2021 - 11:03

Torii Fusako

Kartona kompoŝtujo

Nun diversaj rubaĵoj multiĝas tra la mondo. Do, en la urbo Maĉida, Japanio, kie mi loĝas, la loka registaro delonge okazigas projekton malmultigi rubojn: plastan, paperan kaj tiel plu. Unu el ruboj estas kuireja rubo el hejmo. La loka registaro kelkajn fojojn jare alvokas al la civitanoj, ke ili kunlaboru kun ĝi en la projekto. Responde al ĝi mi aliĝis al la projekto lastjare.
La organizanto gvidas uzmanieron de kompoŝtujo farita el kartono. Aliĝintoj senpage ricevas de la urbo ondokartonan skatolon kaj bazajn materialojn, nome, eretojn de ligno, bambuo kaj rizobranon.

Sabato, Januaro 23, 2021 - 10:40

La nova numero de la Unesko-Kuriero estas senpage elŝutebla por membroj de UEA de la asocia retejo https://uea.org/revuoj. La kuriero nun aperas en naŭ lingvoj – kompare kun ses kiam Esperanto estis aldonita en 2018. La revuo nun legeblas en la araba, ĉina, angla, Esperanto, franca, korea, portugala, rusa kaj hispana. Unesko bonvenigas partnerajn proponojn por aldoni pli da lingvoj.

Vendredo, Januaro 22, 2021 - 20:28


Universala Esperanto-Asocio (UEA) kunagas kun la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) en tiu ĉi mesaĝo okaze de la Internacia Tago de Edukado 2021.

Jam antaŭ dudek jaroj, forumo en Dakaro organizita de Unesko skizis la plej urĝajn tutmondajn paŝojn farendajn sur la kampo de edukado, inkluzive la jenajn:

• La ŝtatoj fortigu la protektadon kaj instruadon de ĉiuj junaj infanoj, ĉefe tiuj malriĉaj kaj tiuj minacatataj de ekskludo kaj/aŭ diskriminacio.
• La infanoj el etnaj malplimultoj ricevu apartan atenton en la edukado.
• Aliro al adekvataj instruprogramoj estu garantiata al ĉiuj, cele al kontentigo de la bazaj bezonoj kaj aktiva civitana vivo.
• Aliro al instruo estu havebla de ĉiuj homoj, ne nur en infaneco sed tra la tuta vivo.
• La rezultoj de la instruado devas esti takseblaj kaj devas ebligi ĉiujn agadojn de la kutima vivo: legadon, skribadon, kalkuladon.

Eĉ se tiuj principoj aperis en la jaro 2000, la vojo al ilia plenumo estas ankoraŭ longa.

Ĵaŭdo, Januaro 21, 2021 - 03:09

Abonantoj jam povas elŝuti la februaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la februara numero:
27 | Malferme: Intervjuo kun Fernando Maia Jr.
31 | Landa agado: Zamenhof aperis en la Irana Zamenhofa Festo!
31 | Afriko brilas: La Zamenhofa Naskiĝtago en Rutshuru
32 | Recenzo: Hector Hodler: Pacisma sinteno
34 | Oficiala Informilo

Lundo, Januaro 18, 2021 - 18:51

Esperantologio / Esperanto Studies (EES) estas faka revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto. Ĝi aperigas artikolojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto kaj ankaŭ recenzojn pri libroj. Ĝi publikigas materialon en Esperanto aŭ en angla lingvo, sed estas principe malferma al materialo ankaŭ en aliaj lingvoj. Sub la aŭspicio de CED (Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj) la numero 9 (1) de EES jam estas rete disponebla (esperantic.org/eo/esperantologio/) kaj estas papere mendebla ĉe la eldonejo Mondial aŭ la libroservo de UEA: katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9824.

Paĝoj