Mardo, Julio 28, 2020 - 15:26

La Redakcio

Aperis la kvara numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Lundo, Julio 27, 2020 - 12:41

La Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) atingis la markon de preskaŭ 1500 aliĝintoj el 92 landoj en la 26-a de julio, la Tago de Esperanto. Individuaj membroj de UEA (kaj TEJO) rajtis aliĝi senpage ĝis tiu tago (efektive ĝis la 27-a de julio 12:00 UTC, noktomezo de la 26-a de julio ĉe Alasko). La riĉegan programon* anoncas al la komunumo ekskluzive la Reta Revuo.

La programo

Plu eblas aliĝi per https://vk.mondafest.net kontraŭ simbola kotizo, kiu varias de 5 EUR ĝis 20 EUR laŭ landoj. Landoj de kategorioj 1 kaj 2 laŭ la kotiztabelo de UEA plu rajtos aliĝi senpage. La informoj pri kiel aliri la ekskluzivan sistemon de la Virtuala Kongreso atingos kongresanojn ĝis la 31-a de julio, retpoŝte.

*Organizantoj rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn en la programo.

Dimanĉo, Julio 26, 2020 - 19:50

Szilvási László,
Lingvo-Studio, Hungario


Ĉu en via lando ekzistas sur la mapo oficiala Es­peranto-monto, aŭ Esperanto-fontoj, ĉu ekzistas Es­peranto-arboj, -pontoj, -memorŝtonoj, -skulptaĵoj? En Hungario jes, ekzistas plurdekoj de ili!
Okaze de la nuna naskiĝtago de Esperanto, mi lanĉas novan projekton pri Esperantaj memorlokoj, kun akireblo de speciala diplomo pro ilia vizitado!
En aparta retpaĝo mi kolektis la ĉefajn Esperan­tajn memorlokojn en Hungario kun iliaj fotoj kaj mallon­gaj klarigoj. Nun ili estas 21 memor-objektoj en 17 urboj. Se iu vizitas difinitan kvanton de ili kaj pruvas tion per selfio, li povas pretendi specialan atestilon, numerigitan diplomon pri tio!
Vidu: http://www.eszperanto.hu/zeo-hu/ (du-lingva)

Dimanĉo, Julio 26, 2020 - 19:02


Por la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest' 2020) kaj kadre de la Jaro Hodler (aprilo, 2020-aprilo, 2021) la brazila artistino Anna Lobo faris la artan animacion "Hector Hodler" donace al Universala Esperanto-Asocio. UEA deklaris la periodon aprilo, 2020 – aprilo, 2021 kiel la Jaron Hodler, memore al la centjariĝo de la morto de Hector Hodler, la 31-an de marto 1920. La Jaro malfermiĝis per la numero 4/2020 de la revuo Esperanto, dediĉita al Hodler, libere elŝutebla ĉe la retejo de UEA – https://uea.org/revuoj/esperanto/2020 – kaj kun voĉlegado en UEAviva: https://youtu.be/T4Q-rK_8Iz4 kaj aliaj.

Dimanĉo, Julio 26, 2020 - 12:51

Diskonigu la afiŝon en via lingvo. Se ankoraŭ ĝi ne ekzistas en via lingvo, helpu traduki.

Sabato, Julio 25, 2020 - 21:41


Malfermiĝis VEKI - La Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI. UEA deziras sukceson al la evento!
#mondafest2020
#Esperanto
Aliĝu: https://veki.ilei.info

Ĵaŭdo, Julio 23, 2020 - 17:35


Foto: "La sabla kastelo", Oskar-premiita filmo de Co Hoedeman.

“Oni povas diri, ke la filmarto estas la kanada nacia arto”, diras Ĵenja Amis, la sekretario de la montreala LKK (105-a kaj 107-a UK-oj). Montrealo planis por la Esperanto-komunumo riĉan filman programon, kiu devus okazi en la 105-a UK en 2020, nuligita pro la pandemio. Tio tamen ne mahelpis la brilon de la kanada arto por Esperantujo, kaj kun plezuro la montreala LKK ofertis la Monda Festivalo de Esperanto la Kanadan Virtualan Kinejon (KVK)! Temas pri aro da mallongaj filmoj (multaj el ili animaciaj) de la Nacia Filmoficejo de Kanado (NFO), reprezentantaj diversajn aspektojn de la kanada kulturo. La traktataj temoj inkluzivas pacon, indiĝenajn popolojn kaj animaciajn teknikojn. “Per la Kanada Virtuala Kinejo ni volis aldoni plian aspekton – la artan aspekton – en la traktado de la kongresa temo de 2020: “Dialogo kaj Interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”, kiu faris la temo de MondaFest’ 2020.

Ĵaŭdo, Julio 23, 2020 - 14:40

Marc Konijnenberg

(el la listo [komitato-de-uea])
Pliaj raportoj sekvos

La IJK en 2020 ne fizike okazis en Nederlando, kaj anstataŭe okazis en multaj landoj per la interreto, ĝi estas granda junulara evenemento organizita de la Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) kaj Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) kunlabore kun E@I en Slovakujo. La evento okazis de la 10-a de julio ĝis la 18-a de julio kadre de MondaFest' 2020.

Por tiuj kiuj interesiĝas pri tiu historia IJK:
Dum la plej populara programero ĉeestis 196 partoprenantoj samtempe la kongreson.
La programo variis de la mateno ĝis la noktofin', pro la horzonoj estas logike ke ne ĉiuj spektas en la sama tempero.

Mardo, Julio 21, 2020 - 14:43

La Redakcio

Aperis la tria numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Paĝoj