Lundo, Decembro 5, 2022 - 15:00

La klopodoj de la eŭropaj esperantistoj, kiuj faris proponojn kaj subtenis tiujn proponojn pri Esperanto la pasintan jaron en la tiel nomata Konferenco pri la Estonteco de Eŭropo, ne estis vanaj. La Komitato pri Kulturo kaj Edukado de la Eŭropa Parlamento (CULT) ĵus publikigis gravan studon kun la titolo "La aliro al multlingvismo en la komunika politiko de la Eŭropa Unio" (la aŭtoroj estas D-ro Michele Gazzola kaj 5 kolegoj).

La studo taksas la lingvan politikon de Eŭropa Unio surbaze de profunda jura analizo kaj la uzon de la oficialaj lingvoj en 1,5 milionoj da retpaĝoj de 13 EU-instituciaj retejoj, kaj la lingvokapablojn de eŭropaj plenkreskaj loĝantoj. La studo estas elŝutebla ĉe:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699648/IPOL_STU(2022)699648_EN.pdf

Ĵaŭdo, Decembro 1, 2022 - 17:40

Baldaŭ okazos en la tuta mondo diversaj eventoj, renkontiĝoj kaj festoj lige kun la Zamenhof-tago, la 15-a de decembro. Por montri la viglecon de tiuj okazoj, la retejo Eventa Servo ekdisponigis specialan paĝon: https://zamenhof.eventaservo.org. Ĝi ligas al la serĉilo de Eventa Servo, ĉe kiu jam aperas pli ol 30 rilataj eventoj!

La paĝo estas rezulto de kunlaboro inter Yves Nevelsteen, komisiito de UEA pri reta agado kaj kunordiganto de la Fonduso Instigo, Fernando Ŝajani, kreinto de Eventa Servo, kaj Lode Van de Velde, eldonisto (Eldonejo Libera).

UEA invitas la Esperanto-komunumon kapti la okazon aldoni al la listo ankaŭ sian eventon aŭ feston ĉirkaŭ la Zamenhof-tago. Ĉu mankas via festo? Aldonu ĝin! Instrukcian filmeton pri kiel registriĝi oni vidu ĉe: https://mallonge.net/es1. Se restas dubo aŭ se vi spertas praktikan malfacilaĵon, ne hezitu sendi retmesaĝon al kontakto@eventaservo.org.

Dimanĉo, Novembro 27, 2022 - 23:21


La Redakcio
Aperis la kvina numero de Facila Vento. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Dimanĉo, Novembro 27, 2022 - 11:45


La Redakcio
Aperis la kvara numero de Facila Vento. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Vendredo, Novembro 25, 2022 - 23:31


La Redakcio
Aperis la tria numero de Facila Vento. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Vendredo, Novembro 25, 2022 - 00:21


La Redakcio
Aperis la dua numero de Facila Vento. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Novembro 24, 2022 - 01:46


La Redakcio
Aperis la unua numero de Facila Vento. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Sabato, Novembro 19, 2022 - 17:01

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la decembra numero:

243 | Survoje al Strategia Planado. Kio plej gravas?
246 | La ĉefurbo de Alpoj
247 | Historio | Rete. La revojaĝo de Lucien Péraire

Ĵaŭdo, Novembro 17, 2022 - 13:04

La 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto okazos de la 24-a ĝis la 27-a de novembro 2022 kune kun Retoso, la reta evento de TEJO (http://retoso2022.tejo.org), Individuaj Membroj de UEA kaj TEJO povas aliĝi senpage ĝis dimanĉo, la 20-a de novembro. La antaŭa limdato estis plilongigita specilae por ebligi al retaj legantoj de Esperanto (kiu aperas ĉi foje la 18-an de novembro) aliĝi antaŭ la limdato. Eblas aliĝi ĉe: http://vk.esperanto.net/2022, kaj ne-membroj povas samtempe aliĝi al UEA.

Pliaj informoj pri la programo, la nova scienca konkurso de TEJO okazonta dum la VK kaj la nova senpaga reta IKU-libro troviĝas en la komuniko: https://uea.org/gk/1076a1.

Paĝoj