Vendredo, Septembro 11, 2020 - 18:30


Nepre spektu la prezenton de la premiitoj en la 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kiu ĉi-jare okazas kadre de #MondaFest2020: sabaton, la 12-an de septembro, je la 14:00 UTC (16:00 CEST) ĉe http://ecem.com.pl. La eventon organizas la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, sub gvido de Małgorzata "Małgosia" J. Komarnicka kaj aŭspicio de Universala Esperanto-Asocio, ILEI, Eurokka kaj aliaj grupoj.

Ĵaŭdo, Septembro 10, 2020 - 12:55

La tutmonda pandemio portis al la Esperanto-movado ne nur la novformajn metodojn de komunikado, sed ankaŭ multajn novajn esperantistojn.
Ĉi-numere ni parolas kun unu el ili – María Luisa Soriano González el Hispanio (marisolesperanto@gmail.com).

Revuo Esperanto: Kio instigis vin ler­ni Esperanton?

M.L.S.G.: Kiam la pandemio aperis kaj mi vidis ke ni restos hejme dum monatoj, mi decidis fari ion novan, specialan, por trovi ion bonan en mal­bona situacio. Mi tiam rememoris, ke mia patro multfoje diris al mi, ke ek­zistas internacia lingvo, kiu faciligas komunikadon inter ĉiuj en la mondo, Esperanto. Mi ĉiam interesiĝis pri la ideo, sed neniam trovis tempon por fa­ri pli da esplorado pri ĝi. Finfine estis
la perfekta tempo por lerni Esperan­ton.

Merkredo, Septembro 9, 2020 - 18:55

Sara Spanò

La 9-an de septembro (09.09) ne estas hazarda dato; des malpli estas tia la 9-a de septembro 2009, geedziĝdato de Júlia Sigmond, rumanhungara verkistino kaj pupaktorino, kaj de Sen Rodin (pseŭdonimo de Filippo Franceschi), itala verkisto.
Sen mencias la daton 09.09.2009 en la novelo “Sankta Maria”, lastlinie, en la kolekto “Nu, kio do?”; Júlia mencias ĝin en sia rakonto “La skribistino”, en la kolekto “90” (la sonregistraĵo daŭre aŭskulteblas ĉi tie: https://mallonge.net/6i).

Mardo, Septembro 8, 2020 - 19:32

Per sciigo de la samideano Josip Pleadin, UEA kun granda bedaŭro informas pri la forpaso de Zlatko Tišljar (1945-2020), inter esperantistoj konata kiel Pajo. Li estis unu el la multjaraj gvidantoj de la kroatia Esperanto-movado, aktiva esperantisto ekde 1962 kaj laste proklamita Honora Membro de Universala Esperanto-Asocio, en aŭgusto 2020. Pri lia impona biografio bonvolu legi la artikolon en Vikipedio: eo.m.wikipedia.org/wiki/Zlatko_Tišljar. Li forpasis pasintan nokton en Zagrebo. Ni perdis grandan aktivulon. Ni strebu inspiriĝi de lia agado por nia estonteco kaj honorigi la ekzemplon, kiun li lasas al ni. UEA, nome de la tutmonda komunumo prezentas sian kondolencon al familianoj kaj multaj geamikoj de Pajo.

Mardo, Septembro 8, 2020 - 14:04


Se vi ne jam spertis la Virtualan Kongreson de Esperanto (VK) aŭ ŝatus (re)spekti programerojn, jen la lasta ŝanco: por ebligi al ĉiuj partopreni tiun unikan virtualan festenon de Esperanto, UEA plilongigis la unikan VK-sperton ĝis la fino de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020), la 20-an de septembro. Tiu invito validas por ĉiuj, ankaŭ tiuj kiuj ankoraŭ ne estas membroj de UEA. VK-aliĝintoj povas normale aliri la virtualan kongresejon per vk.retevent.com. Novaj aliĝantoj bv. uzi la retan aliĝilon: vk.mondafest.net. La aliĝkotizoj estas simbolaj por individuaj membroj de UEA kaj varias laŭ lando: 20, 10 kaj 5 EUR por landkategorioj 5, 4 kaj 3, respektive, kaj nulo por landkategorioj 1 kaj 2 laŭ la kotizo-sistemo de UEA. Per la sama aliĝilo eblas aliĝi ne nur al la VK, sed ankaŭ al UEA. Ĉiuj bonvenas subteni la laboron de la Asocio per aliĝo. Se iu havas problemon pagi la aliĝkotizon, bv. skribi al la adreso mondafest2020@googlegroups.com.

Dimanĉo, Septembro 6, 2020 - 17:02

Kulmina momento de la plej klasika manifestiĝo de la Esperanta kulturo!

La gvida BK-skipo rigardas la ceremonion de disdono de la BK-premioj kiel eron de spektaklo konceptata por kunĝuado de la E-kulturo. Tial ĝi parolas pri BK-Festo.

Ĉi-jare la BK-Festo, samkiel preskaŭ ĉiuj E-aranĝoj, nepre okazas virtuale. Tial oni devis adapti ĝin al tiu prezent-maniero.

Sabato, Septembro 5, 2020 - 11:51

La Redakcio

Aperis la deksesa numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Vendredo, Septembro 4, 2020 - 20:14

Mikaelo Bronŝtejn kantas sian kanton "Bonjour Paris". Spektu ĉe Jutubo.

Vendredo, Septembro 4, 2020 - 19:35

Tio estas la 4-a prelego de la 64-a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO-Seminario), "Korona Viruso kaj Esperanto", de Amri Wandel, estrarano de UEA pri Scienca kaj Faka Agado. La prelego okazis kadre de la temo de la seminario, "Niaj Fakaj Asocioj levas sin: la rolo de la Fakaj Asocioj en la nuntempo de la pandemia epoko", kaj okazis la 9-an de majo (sabaton), kun teknika prizorgo de la Irana Esperanto-Asocio (IrEA), pere de Zoom. Ĝian kaj la aliajn prezentitajn materialojn en la seminario oni povas konsulti ĉe la retejo de UEA, Aktivulo.net: http://aktivulo.net/eo/enhavo/amo-virtuale-64

Paĝoj