Mardo, Decembro 1, 2020 - 18:01

Esperantologio / Esperanto Studies estas internacia revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto. Ĝi aperigas artikolojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto – kaj ankaŭ recenzojn pri libroj. Ĝi publikigas materialon en Esperanto aŭ en angla lingvo, sed estas principe malferma al materialo ankaŭ en aliaj lingvoj.

Ĝi estis fondita en 1949 de Paul Neergaard (Danlando) sub la nomo Esperantologio, kaj aperis neregule ĝis 1961. En 1999 ĝi estis revivigita kiel Esperantologio / Esperanto Studies fare de Christer Kiselman (Svedio), sub kies redakto aperis ĝis 2018 entute ok kajeroj. En 2019 ĝia eldonanto fariĝis la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED).

Sub la aŭspicio de CED, la numero 9 (1) de Esperantologio / Esperanto Studies ĵus aperis, kaj jam estas mendebla ĉe la eldonejo Mondial kaj ĉe la Libroservo de UEA. Redaktita de Humphrey Tonkin kaj Orlando Raola, ĝi enhavas ĉefe referaĵojn prezentitajn en antaŭaj Esperantologiaj Konferencoj. La plena teksto de tiu ĉi numero estos baldaŭ disponebla ankaŭ en la retejo de ESF.

Lundo, Novembro 30, 2020 - 20:11

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la decembra numero:
243 | Malferme: La Rezolucio de MondaFest'
244 | Universala Kongreso: Donante esperon: memoraĵoj el 2020
245 | Oficiala Informilo

Dimanĉo, Novembro 29, 2020 - 15:49


Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova rakontas pri la revuo Esperanto kaj respondas la demandojn de legantoj, kontribuantoj kaj ankaŭ tiuj, kiuj scivolas pri Esperanto. Dum la renkontiĝo Dima kaj Anna prezentas ankaŭ la Retan Revuon, kiu lastatempe pli kaj pli evoluas kaj disvolviĝas.Tiaj renkontiĝoj jam estas multjara tradicio dum la Universalaj Kongresoj kaj dum dekoj da aliaj Esperanto-renkontiĝoj tra la tuta mondo.
La Virtuala Kongreso de Esperanto okazis inter la 1-a kaj 8-a de augusto 2020, kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest' 2020), organizata de UEA kun teknika prizorgo de E@I. Subteni la laboron de UEA eblas per membrigo: https://uea.org/alighoj/alighilo

Sabato, Novembro 28, 2020 - 21:34

Mikaelo Bronŝtejn

Vasilij Jakovleviĉ Eroŝenko naskiĝis la 12-an de januaro 1890 en malgranda vilaĝo Obuĥovka en suda parto de Rusio lime kun Ukrainio. En la aĝo de kvar jaroj li blindiĝis pro variolo. La patro, bonhava vilaĝano aranĝis, ke Vasilij iĝu lernanto de la unika por Rusio lernejo por blindaj infanoj en Moskvo. Post fino de la lernejo la 17-jara junulo ekservis kiel violonisto en blindula orkestro de unu el moskvaj restoracioj. Tie li konatiĝis kun fervora esperantistino Anna Ŝarapova, kiu konvinkis lin ellerni la lingvon kaj per Esperanto iri en Londonon por studentiĝi en la Kolegio por blinduloj. Ekde tiam Esperanto estis fidinda apogilo de la talentulo dum lia tuta vivo. Post Britio li veturis en Japanion, kaj tiu lando iĝis lia dua patrujo. Eroŝenko ekposedis la japanan lingvon kaj komencis verki poemojn kaj fabelojn en Esperanto kaj en la japana.

Ĵaŭdo, Novembro 26, 2020 - 21:11

AMO-70 pasos la 29-an de novembro (dimanĉo), je la 14:00 (CET).

Programo:

14:00 (CET): Malfermo: Enkonduko SMG (mi pretigis kaj aktualigos lumbildojn).
14:30 - La kontribuo de la ĵurnalista asocio TEĴA– Alfred Schubert.
15:15 –Diskuto pri la du sesioj kaj formulo de rekomendoj.
15:40 –Loko rezervita por ILEI aŭ aliaj Fakaj Asocioj. Se ne venos kontribuoj – forumo.
16:00 – Du-hora prezento de TEJO: Charlotte Scherping, Klara Ertl, Tomáš Stano.
1. Liveri efikan aktivulan trejnadon – kampo en kiu TEJO havas sperton
2. Diskutigi la nunan staton de nia komunumo kaj la perspektivojn
3. Analizi ĝiajn fortojn kaj malfortojn (FLAM-analizo)
4. Reliefigi la ĉefajn defiojn kaj laborkampojn por la movado.
5. Formuli rekomendojn por konsili la movadon, precipe prialiro al rimedoj.

Lundo, Novembro 23, 2020 - 18:51

La 23-an, 25-an kaj la 26-an de novembro 2020 ekde la 12:30-16:30 UTC okazos la tri-taga Internacia "Retinario" en Universitato de Ŝirazo kunlabore kun UEA kaj IrEA. Interalie partoprenos profesoroj H. Tonkin, R. Corsetti, F. Gobbo, N. Dankova, G. Xiaofeng (Arko), V. Manzano-Arrondo (Viko), D. Keefe kaj F. Maurelli.

Aliĝu nun senpage. Pliaj detaloj en la Evennta Servo: https://eventaservo.org/e/1998ef

Dimanĉo, Novembro 22, 2020 - 20:34


Elŝutu la voĉlegitan novembran numeron de la revuo Esperanto.
La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por
vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi
aŭskultan komprenon de Esperanto:
https://uea.org/revuoj/sono

Vendredo, Novembro 20, 2020 - 14:31

La parteto de la Premia Festo de la Belartaj Konkursoj de UEA, 2020, kiu rilatas al la “Infanlibro de la jaro” https://youtu.be/W7r0erVUxwY

Ĵaŭdo, Novembro 19, 2020 - 18:18

Aperis la nova numero de la Internacia Pedagogia Revuo, pri ĝia enhavo vi povas legi ĉe:
https://www.ilei.info/novajxoj/enhavoIPR204.php

Paĝoj