Lundo, Augusto 3, 2020 - 21:59

La Redakcio

Aperis la sesa numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Elŝutu senpage

Lundo, Augusto 3, 2020 - 15:54

Internacia Kongresa Universitato. Tutmonde. 73-a sesio. 01 — 08 de aŭgusto 2020.

Ĉi-jare la unuan fojon IKU-libro estas elŝutebla senpage jam dum la Virtuala Kongreso de Esperanto. La kunredaktoroj kaj eldonejo rifuzis de ajna rekompenco de ilia laboro pri la IKUlibro.
Vi povas donaci, omaĝe al tiu ĉi eldono, al la Ĝenerala Kaso de Universala Esperanto-Asocio.

Dimanĉo, Augusto 2, 2020 - 15:21


La 1-an de aŭgusto 2020 sukcese okazis la “Solena”, kiel oni kutime nomas tiun tradician pro­grameron dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto, sed ne malpli bo­na kaj historia Malfermo de la Virtuala Kongreso de Es­peranto. Pri ĝi vi ankoraŭ multe legos en la Re­ta Revuo, la revuo Esperanto kaj en la aliaj movadaj kaj ekstermova­daj amaskomunikiloj. Vi povas trovi kel­kajn ekranfotojn en la kvara paĝo de tiu ĉi numero.
Eĉ se vi maltrafis tiun ĉi grandiozan programeron, vi povas trovi ĝian registraĵon ĉe https://vk.retevent.com.
La Esperanto-himnon La Espero plenumis la Vir­tuala Internacia Koruso.

Vendredo, Julio 31, 2020 - 21:15


Aliĝu kaj partoprenu Afrikan Tagon kadre de MondaFest': https://forms.gle/1LnjCCLDgFDsiPhF9

Mardo, Julio 28, 2020 - 21:53

Koron-viruso tute ne haltis la kurson dum 2 semestroj

Reza Kheirkhah

Kiam en la jaro 2000 mi translokiĝis al Tajvano, en la gubernio, kie mi loĝis, absolute ne troviĝis esperantistoj. Kontraste kun mia antaŭa loĝlando Japanio, kie mi dum 10 jaroj laboris profesie kiel esperantisto, ĉi-tie mi devis ŝanĝi mian laboron al tiu de la angla instruisto!

La unua kurso

Sed kiam pasis du jaroj mi sukcesis konvinki la estron de la lernejo, kie mi instruis anglan por enkonduki Esperanton en ties eksterkursa lecionaro, la afero pli kaj pli ŝanĝiĝis. Tiu lernejo, unu el la plej grandaj en sudo de Tajvano, nomiĝas Pingrong kaj tiam havis pli ol 3000 studentojn en la 10-a ĝis 12-a gradoj de la lernejo. En la jaro 2002 la unua kurso komenciĝis kun partopreno de ĉ. 20 lernantoj. Kaj, kvankam la minimuma nombro por malfermi similajn kursojn estis 40, por tiu ĉi kazo oni estis pli fleksebla, ĉar Esperanto estis tute ne konata tiam.

Mardo, Julio 28, 2020 - 15:26

La Redakcio

Aperis la kvara numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Lundo, Julio 27, 2020 - 12:41

La Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) atingis la markon de preskaŭ 1500 aliĝintoj el 92 landoj en la 26-a de julio, la Tago de Esperanto. Individuaj membroj de UEA (kaj TEJO) rajtis aliĝi senpage ĝis tiu tago (efektive ĝis la 27-a de julio 12:00 UTC, noktomezo de la 26-a de julio ĉe Alasko). La riĉegan programon* anoncas al la komunumo ekskluzive la Reta Revuo.

La programo

Plu eblas aliĝi per https://vk.mondafest.net kontraŭ simbola kotizo, kiu varias de 5 EUR ĝis 20 EUR laŭ landoj. Landoj de kategorioj 1 kaj 2 laŭ la kotiztabelo de UEA plu rajtos aliĝi senpage. La informoj pri kiel aliri la ekskluzivan sistemon de la Virtuala Kongreso atingos kongresanojn ĝis la 31-a de julio, retpoŝte.

*Organizantoj rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn en la programo.

Dimanĉo, Julio 26, 2020 - 19:50

Szilvási László,
Lingvo-Studio, Hungario


Ĉu en via lando ekzistas sur la mapo oficiala Es­peranto-monto, aŭ Esperanto-fontoj, ĉu ekzistas Es­peranto-arboj, -pontoj, -memorŝtonoj, -skulptaĵoj? En Hungario jes, ekzistas plurdekoj de ili!
Okaze de la nuna naskiĝtago de Esperanto, mi lanĉas novan projekton pri Esperantaj memorlokoj, kun akireblo de speciala diplomo pro ilia vizitado!
En aparta retpaĝo mi kolektis la ĉefajn Esperan­tajn memorlokojn en Hungario kun iliaj fotoj kaj mallon­gaj klarigoj. Nun ili estas 21 memor-objektoj en 17 urboj. Se iu vizitas difinitan kvanton de ili kaj pruvas tion per selfio, li povas pretendi specialan atestilon, numerigitan diplomon pri tio!
Vidu: http://www.eszperanto.hu/zeo-hu/ (du-lingva)

Dimanĉo, Julio 26, 2020 - 19:02


Por la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest' 2020) kaj kadre de la Jaro Hodler (aprilo, 2020-aprilo, 2021) la brazila artistino Anna Lobo faris la artan animacion "Hector Hodler" donace al Universala Esperanto-Asocio. UEA deklaris la periodon aprilo, 2020 – aprilo, 2021 kiel la Jaron Hodler, memore al la centjariĝo de la morto de Hector Hodler, la 31-an de marto 1920. La Jaro malfermiĝis per la numero 4/2020 de la revuo Esperanto, dediĉita al Hodler, libere elŝutebla ĉe la retejo de UEA – https://uea.org/revuoj/esperanto/2020 – kaj kun voĉlegado en UEAviva: https://youtu.be/T4Q-rK_8Iz4 kaj aliaj.

Paĝoj