Vendredo, Majo 29, 2020 - 17:45


Ĝis la 31-a de majo 2020 junuloj rajtas kandidatiĝi por iĝi TEJO-volontulo en la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO. Elektitoj deĵoros kiel volontuloj en Roterdamo dum maksimume unu jaro, ekde aŭgusto 2020 ĝis la 30-a de junio 2021 (komencdato estas interkonsentebla). Loĝado estos senpaga, aldone al transporto, kiu rilatas al la volontulado. TEJO serĉas minimume tri volontulojn por la volontula periodo, do se grupo de du aŭ tri kandidatoj pretus volontuli kune, la grupo rajtas kaj bonvenas kandidatiĝi, specifante tion en la motivletero.

Esti TEJO-volontulo estas unika okazo labori en Esperantujo. Por prezenti tiun eblon TEJO-oficisto Ariel Palmer preparis spektindan filmeton, en kiu la antaŭaj volontuloj Manuela Burghelea (Rumanio) kaj Clément Baleyte (Francio) brile rakontas sian sperton: youtu.be/fp73e5cz8_Y. La filmeto estas altkvalita elmontro de ampleksa uzo de Esperanto kaj spekteblas i.a. kun subtekstoj en la angla, ĉina kaj portugala. Ĝi konsistigas uzindan varbmaterialon por junaj esperantistoj kaj aliaj ĝenerale.

Merkredo, Majo 27, 2020 - 21:14

Fonto: novaĵa raporto de UN

La reprezentanto de Universala Esperanto-Asocio al Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko d-ro Humphrey Tonkin lastatempe ĉeestis virtualan gazetaran konferencon de la Monda Organizaĵo pri Sano (MOS), en kiu la direktoro de MOS pri krizaj situacioj d-ro Mike Ryan avertis kontraŭ klopodoj antaŭdiri kiam la viruso KOVIM-19 malaperos.

Eĉ se oni trovos vakcinon, regado de la viruso postulos “amasan kampanjon,” d-ro Ryan diris.

Preskaŭ 300.000 homoj tra la mondo mortis pro la viruso, kaj oni registris pli ol 4,3 milionojn da okazoj.

Mardo, Majo 26, 2020 - 23:23

Fernando Pita
Grzybowski, Przemysław Paweł. Ankaŭ vi estas Fremdulo! Bydgoszcz: ISTK. 2011. 248 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 7,50 €

Estas ja malfacile recenzi ver­kojn de konatulo, precipe kiam tiu ko­na­tulo estas homo vere alloga pro siaj ĝen­tileco, homeco kaj bonhumoro. Eb­le pro tio ĉi tiu recenzo iom malfruiĝis, ĉar mi decidis atendi ĝis mi po­vos pli ekvilibre taksi la verkon, sen (almenaŭ multe) konsideri la aŭtoron. Jen, tiu momento alvenis.

Niaj pli aĝaj aktivuloj certe me­mo­ros verketon nomatan Ŝtupo post ŝtu­po, de József Baksa, eldonitan en la 80-aj aŭ 90-aj jaroj, kiu bone priskribis di­versajn manierojn tiam “prospere” agadi por Esperanto. Bone, certagrade la libro de Grzybowski estas kaj daŭ­rigo kaj profundigo de tiu verko. Daŭ­rigo, ĉar ĝi pensas, kaj argumentas pri tio, kiel hodiaŭaj esperantistoj povas labori en teritorioj kiuj, pro diversaj ki­aloj, estas kulture ŝanĝiĝantaj kaj, je ĉiu momento, pli kaj pli minacataj de la politika miopeco de tiuj, kiuj pen­sas, ke la mondo reduktiĝas al ilia prop­ra kulturo kaj mondrigardo (kiu plej ­ofte estas, kvankam timiga, simpla mira­ĝo). Profundigo ĉar – kaj je tiu punkto, la verkoj ja distanciĝas unu de la alia – Grzybowski rigardas, ja fikse, nur unu celon: eduki homojn – inter ili espe­rantistojn – por ke ili agu kaj vivu in­terkulture. Kaj tio estas ja grava por es­perantistoj, ĉar mankas ĉe ni verkoj, kiuj tuŝas tiun por ni ne preterpaseb­lan fakton: ĉar funkcianta kaj vivanta ling­vo Esperanto ne povas ne esti alio ol interkultura perilo. (Fakte ĉiuj lingvoj estas tiaj, tamen neniu pli ol la nia, pro siaj sen-, trans- kaj internaciaj kon­diĉoj.)

Lundo, Majo 25, 2020 - 17:21

Komputeko (mallongigo de prikomputila terminokolekto) estas interreta projekto, kiu celas listigi komputilajn vortojn en kiel eble plej multaj lingvoj, por stimuli la uzadon de ĝuste tradukitaj terminoj. Vi trovos ĉi tie tradukojn de prikomputilaj terminoj en pluraj lingvoj.

Komputeko estas oficiala projekto de la internacia Esperanto-organizaĵo E@I. La datumbazo de Komputeko estas disponebla laŭ la permesilo CC BY-SA 4.0.

https://komputeko.net

Dimanĉo, Majo 24, 2020 - 19:10

Abonantoj jam povas elŝuti la junian numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la junia numero:
123 | Malferme: Post la viruso: en la mondon venas nova sento
124 | Oficiala Informilo
125 | Afriko brilas: Natura katastrofo grandskale damaĝas la urbon Uvira

Sabato, Majo 23, 2020 - 19:30


Karaj amikoj, bonvenon al la plej ĉielarka numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio! Bonan legadon!
http://www.esperanto.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Riverego141.pdf

Ĵaŭdo, Majo 21, 2020 - 19:46


Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj en ĝia kadro Virtuala Kongreso (VK) okazos inter la 20.6-20.9.2020, dum la VK okazos inter la 1-8.8.2020.

UEA anoncas konkurson por krei emblemojn. Proponojn bv. sendi ĝis 14.6 al alekska@gmail.com. La unua premio estos senpaga aliĝo al la UK en 2021 aŭ 2022.

La programoj de MondaFest’ 2020 kaj de la VK aperos en Eventa Servo. Pri ideoj aŭ proponoj por eventoj kadre de la Festivalo aŭ Kongreso bv. kontakti la organizantojn kiel indikite ĉe https://eventaservo.org/e/mondafest2020. La plena komuniko: uea.org/gk/875a1

Mardo, Majo 19, 2020 - 21:12


(3,00 €) Kia estus la nuna Eŭropo sen EU? (How would Europe look today if there were no EU?) Sub eldono de EEU kaj redakto de Zlatko Tišljar tiu 231-paĝa impona verko kunigas la diverstemajn prelegojn de la Eŭropa Konferenco de Triesto en 2012, okazintaj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. Produnda, provoka kaj eĉ profeta, ĝi estas leginda kaj ekzemplo de uzo de Esperanto por unuiĝo de popoloj. En la jaro, kiam la Deklaro de Schuman 70-jariĝas, ĝi estas perfekta legrekomendo: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9649. Akiru nun: nur 3,00 € kaj sesona rabato ekde 3 ekzempleroj. Bonan legadon!

Lundo, Majo 18, 2020 - 15:47

Mikaelo Bronŝtejn
Eksperimento, La. La forgesita revolucio de Kartvelujo, 1918-1921. Eric Lee. Tradukis R. Corsetti k.a.. Politiko. MAS. Embres-et-Castelmaure. 2018 (2a eld). 264 paĝoj. Prezo: 13.20 €
Klarigo: En 1918 Kartvelio akiris sian sendependecon, ve!, por nur tri jaroj.

Ial ĉe la legado venis en mian kapon tiu ĉi moto, kiu ofte ripetiĝas en alia libro, kiel klarigo kaj pravigo por ĉiuj ajn okazaĵoj. Estas la filozofi-fikcia romano de fratoj Strugackij “La burgo kondamnita”, kiun antaŭ jaroj mi esperantigis kun kelkaj studantoj de mia tradukmetiejo. En fikcian urbon, plene izolitan de la mondo, teranoj trafas por travivi diversajn elprovojn - ekde invado de pavianoj ĝis kvazaŭnazia diktaturo. Tio vere ekŝajnis al mi se ne simila, tamen tre proksima al la eventoj de 1918 – 1921 en Kartvelio, kiujn priskribas Eric Lee en la detala grandampleksa esplorverko “La eksperimento. La forgesita revolucio de Kartvelujo 1918-1921”.

Paĝoj