La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la maja numero:
99 | Esperanto en Afriko, juna kaj vigla Movado
101 | Esperanto-Tago | UEA: La doto de Klara, la dinosaŭroj, Unesko, la Esperanto-tago: kion komunan ili havas?
102 | Eventoj: Kristanoj kunvenis en Madagaskaro kaj Germanio
104 | Alvoko partopreni en la 57-a ILEI-kongreso kaj Simpozio
105 | 52-a Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto
106 | Eventoj: Kun LIBE en Beogrado aŭguste
107 | Kulturo: Eterna amo
108 | Serio: Pri katedro sed ne el katedro. Esperanto kiel
111 | Esperanto en lernejoj: Geknaboj, Fabeloj kaj... Sorĉa Lageto
112 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Nostalgiaj rememoroj pri Tanzanio kaj Kilimanĝaro
113 | AMO: 2024: AMO-plena jaro
114 | Landa agado: Esperanto ĉe foiro de 20 mil instruistoj
115 | Oficiala Informilo
116 | Unuiĝintaj Nacioj | UEA: Esperantistoj kaj EKOSOK en Kenjo
117 | Eventoj: Antaŭkongreso en Israelo
118 | Laste Aperis
119 | Forpasoj