La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la martan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la marta numero:
51 | UEA kaj ILEI partoprenis la Ĝeneralan Konferencon de Unesko
52 | Unesko: Alparolo de Universala Esperanto-Asocio
52 | Monda Tago de Esperanto: ni lanĉu nian koron trans la heĝon
53 | Monda afrikeco por pacigata homaro
54 | Faka agado: La asocio de konstruistoj TAKE kaj ĝia revuo Konstruado
55 | Preparkunsido en Tanzanio
56 | Edukado | Kulturo: Ne ĝirafojn sed lernolibrojn
56 | Universala Kongreso | CED: Alvoko por la 46-a Esperantologia Konferenco de CED
57 | Letero de leganto: Afriko vokas... kaj brilas en arto
58 | Eventoj: Pri Novepoka Esperanta Laborkunsido 2024
59 | Libroservo: Listoj de furoraĵoj en la Libroservo de UEA en 2023
60 | Afriko vokas: Pri la afrikaj socioj
61 | Sukcesa seminario pri Esperanto-instruado en Antananarivo, Madagaskaro
62 | Lingvohelpilo 2
65 | Laste Aperis
66 | Movado | Opinio: Pensoj okaze de la Semajno de Internacia Amikeco
68 | Esperanto en universitatoj: Heredi kontestatan lingvon
70 | Forpaso
71 | Oficiala Informilo