La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la juli-aŭgustan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la juli-aŭgusta numero:
147 | Aranĝoj omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton
149 | UEA: Nova Komisiono por Virina Agado
150 | Pri la multfaceteco de terminologia laboro: UEA renovigas siajn rilatojn kun Infoterm
151 | Movado: Esperanto-Tago 2024
151 | Oficiala Informilo
152 | Duspeca 11-a Irana Esperanto-Kongreso
155 | Letero de leganto: Letero al la redaktejo de la revuo Esperanto de UEA
155 | Movado: De reklamkampanjo al leterkampanjo
156 | Estrara Raporto pri la agado de UEA en 2023
164 | Spezokonto
166 | Unuiĝintaj Nacioj: Konferencumi CivilSocie en Najrobio
167 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Internacia staĝo pri spacaj sciencoj por studentoj tutmonde kaj Eŭropa preleg-turneo pri astrobiologio
167 | Eventoj: Fervojistoj kongresis en Francio