La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la aprilan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la aprila numero:
75 | Esperanto estis uzata en grava kunveno de gvidantoj de Unuiĝintaj Nacioj
77 | Universala Kongreso: La 109-a UK: Ethiopian Airlines oficiala gvidantoj de flugkompanio, antaŭ- post- kaj dum-kongresaj ekskursoj kaj aliaj gravaj informoj
78 | UEA: Komentario pri du artikoloj de la marta numero de RE, 2024
80 | Avangarda vizito al la lando de UK
82 | Mia kvarono de Duonmaratono
84 | Kongresa Komuniko
86 | Recenzo: Nur la libroj povas venki la monstrojn
88 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Afrika IKU en Tanzanio, nova libro pri Koperniko, suneklipso en Nord- Ameriko kaj unua komerca surluniĝo
90 | Eventoj: Montecatini Terme, itala ĉefurbo de Esperanto dum unu semajno
91 | Oficiala Informilo
92 | Afriko vokas: Pri komerco kaj ekonomio
93 | Humuro: “Esperanto-sofo” en Tel-Avivo ricevis AI-interpreton
94 | Forpasoj
95 | La membraro de UEA en 2023