Dimanĉo, Majo 10, 2020 - 17:11

Augustin Kakozwa

Saluton, karaj!
Mi ege dankas vin por via emo kaj ke vi pensas pri niaj agadoj kun ge­orfoj, vi ĉiam estos informataj kiel ni evoluos, ĉar ni ofte raportos al vi.
Mi volas iomete prezenti min kaj la georfojn al vi:
1. Pri mi: mi estas instruisto de Es­peranto al tiuj ĉi georfoj ekde 2004; kiel honorofica volontulo mi instruas ilin, do sen salajro, ĉar en Esperantujo ne estas ia oficejo kiu pagus salajron. Sed mi fieras kaj kontentas, kiam miaj mal­novaj gelernantoj povas nun flue paroli Esperanton. Mi mem studas por iĝi ku­racisto.
2. Pri la georfoj: ni troviĝas en la urbo Goma, en la orienta parto de nia lando DR Kongo, kie ĉiam okazas sen­ĉesaj militoj jam de pli ol 20 jaroj. Tial mi instruas amason da georfoj, kies gepatrojn oni mortigis dum la militoj.

Sabato, Majo 9, 2020 - 22:49
Vendredo, Majo 8, 2020 - 19:36
Merkredo, Majo 6, 2020 - 14:38

Luis Obando,
respondeculo pri la projekto


Saluton karaj samideanoj!
Pretas la voĉlegita maja numero de la revuo Esperanto
La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.
Ĝuu!

La abonantoj povas aŭskulti ĝin en la retejo de UEA:
https://uea.org/revuoj/sono/

Mardo, Majo 5, 2020 - 18:31


SPECIALA OFERTO! Pro la 70-jariĝo, la 9-an de majo 2020, de la deklaro de Robert Schuman, tiama franca ministro, kiu kondukis al tio, kio nun estas Eŭropa Unio, la Libroservo de UEA proponas:

Dum la tuta monato majo aĉetu "Brilu ĉiu lingvo samrajte!" kun sesona rabato sendepende de kvanto!
https://katalogo.uea.org/?inf=6534

Temas pri eseo aperinta okaze de la Eŭropa Jaro de Lingvoj, jam tradukita en almenaŭ ok lingvojn. Bonan legadon!

Mardo, Majo 5, 2020 - 14:47

En la jutuba kanalo "UEA Viva" vi povas spekti la prelegon de Anna Striganova pri la revuo "Esperanto" kaj la Reta Revuo. Tiu ĉi prelego estis originale prezentita dum la dua parto de la programo de la 52-a Malferma Tago, kiu okazis virtuale per Zoom.

Lundo, Majo 4, 2020 - 19:20

Valentin Melnikov
Bobbie Wilmina. La amo-rado. Pisa, Edistudio. 2019. 60 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 15,00 €

Mendi en la katalogo de UEA
En 1932 aperis la famaj “Sekretaj So­netoj”, kiuj certe ŝokis la tiaman publi­kon. Tial Kálmán Kalocsay ne riskis ape­rigi la libron sub sia vera no­mo, uzis pseŭdonimon, “Peter Peneter”. En 2002, laŭ manuskripto verkita en 1954, aperis (bedaŭrinde, etkvante kaj grandpreze, tial malpli konata) so­ne­taro “La sekreta psiko”, verkita de “Evo Sveti Vrag”, kiel virina aldo­na­ĵo/kompletigo/versio – aŭ, laŭ la vor­toj de Christian Declerck “...ina kon­traŭparto, simetriaĵo, vera parulo de la sonetaro de Peter Peneter...”. Ke la duan libron reale verkis Marjorie Boulton, oni eksciis nur post ŝia morto.

Dimanĉo, Majo 3, 2020 - 16:48
Sabato, Majo 2, 2020 - 21:17

Ĉi tiu retejo servas al la bezonoj de niaj aktivuloj. Sekve ĝi estas plejparte Esperanto-lingva kaj koncentriĝas je agadoj, interalie tiuj, kiujn motoras estraranoj. Komence la retejo prizorgas ĉefe unudirektan informo-donadon, sed la perspektiva celo estas enkonduki rimedojn por permesi dudirektajn dialogojn kaj enplekton de pli vasta gamo de aktivuloj.
http://aktivulo.net

Paĝoj