UEA

Ĵaŭdo, Augusto 10, 2023 - 20:03

Laŭ la Regularo pri Honoraj Membroj, Honoraj Prezidantoj kaj Diplomo pri Elstara Agado, la Komitato de Universala Esperanto-Asocio (UEA), surbaze de propono de la Estraro de UEA, povas aparte distingi esperantistojn, kiuj faris gravajn servojn al la tutmonda Esperanto-movado, per la titolo Honora Membro (HM). Krome, kiel Honora Prezidanto (HP) povas esti nomumita esperantisto, kiu aldone havis eksterordinarajn meritojn por UEA.

Dum sia unua kunsido en Torino la Komitato elektis 3 novajn HM-ojn: Katalin Kováts, Anna Löwenstein kaj Privas Tchikpe. Aldone estis elektita unu nova HP: Renato Corsetti.

Sube sekvas resumoj de la vivpriskriboj, gravaj datoj, verkoj kaj/aŭ meritoj de la kandidatoj (pli detalajn biografiojn ricevis la Komitato, arkivitajn en la komitata elŝutejo de UEA: https://uea.org/teko/komitato).

Dimanĉo, Augusto 6, 2023 - 16:09

La 1 318 partoprenantoj de la 108a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Torino, Italio, inter la 29a de julio kaj la 5a de aŭgusto 2023, traktis la temon “Enmigrado – kunfluo de homaj valoroj“. La partoprenantoj, alvojaĝintaj el 69 diversaj landoj, ne nur diskutis la temon, sed spertis kaj vivis ĝin: ĉar ĉiuj partoprenantoj parolas la internacian lingvon Esperanto, neniaj lingvaj baroj malhelpis interkomunikadon kaj efektive, konforme al la kongresa temo, la homaj valoroj de ĉiuj ĉeestantoj kunfluis – en harmonia etoso.

Multaj esperantistoj raportis pri propraj spertoj kiel migrantoj. Ili emfazis, ke la scio de la lingvo Esperanto ja helpas por ricevi subtenon en la komenco de nova vivo, sed esenca estas la lernado de la nacia lingvo de la koncerna lando, por povi integriĝi en la socion.

Tio validas por ĉiuj migrantoj – ĉu ili libervole elektis translokiĝi al alia lando aŭ ĉu ili devis fuĝi el sia hejmlando pro milito, mizero aŭ persekuto.

Sekve, la kongresaj partoprenantoj notis jene:

Dimanĉo, Augusto 6, 2023 - 14:38

Estis aljuĝitaj la agnoskoj (premioj kaj honoraj mencioj) de la 74-a eldono de la Belartaj Konkursoj de UEA (BK). Gvidis la ceremonion en la 108-a Universala Kongreso de Esperanto la sekretario de la BK, Miguel Gutiérrez Adúriz, kun subteno de la eks-estrarano Sara Spanò. Konceptis la ceremonion la sekretario kaj prezidanto de la BK, respektive Miguel Gutiérrez Adúriz kaj Miguel Fernández. Okaze de la 74-a eldono de la BK estis ricevitaj entute 180 verkaĵoj.

Mardo, Julio 25, 2023 - 18:17

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj, Esperantaj kaj neesperantistaj, plusendi al koncerna(j) registara(j) oficejo(j) kaj al deputitoj. Ni ankaŭ instigas al lokaj grupoj marki la tagon per loka agado. Dankon! Afiŝoj por informi pri la Esperanto-Tago 2023 estas haveblaj en multaj lingvoj en https://mallonge.net/Esperanto-Tago2023. Bonvolu libere uzi kaj disvastigi ilin. ]

En Varsovio je tiu ĉi dato en la jaro 1887, Ludoviko Zamenhof publikigis la unuan malgrandan libron kiu skizis lian novan internacian lingvon, Esperanton, kiu celis roli kiel relative facila dua lingvo por ĉiuj homoj tra la mondo. La lingvo de d-ro Zamenhof estis baldaŭ alprenita de internaciistoj ne nur en Pollando kaj najbaraj landoj sed en Ĉinio kaj Japanio, Brazilo, kaj multaj aliaj landoj. El modesta komenco ĝi kreskis en internacian movadon kiu helpis antaŭenigi pacon, kunvenigis profesiulojn en multaj fakoj, kaj evoluigis siajn proprajn literaturon kaj intelektajn interŝanĝojn.

Sabato, Julio 22, 2023 - 19:18

Signifa parto de la programeroj de la UK en Torino estos hibridaj, tiel ke eblos partopreni defore per Zoom.

Temas precipe pri la scienca programo, nome 9 IKU-prelegoj (el kiuj 3 havos daŭrigan AIS-prelegon), 10 prelegoj de la Scienca Kafejo (okazontaj en du sesioj de po kvin prelegoj, marde kaj ĵaŭde 9:00-11:30), la Scienca Forumo vendrede, kaj la Faka Forumo merkrede. La plena programo videblas rete ĉe https://uk.esperanto.net/2023/programo, kaj la sciencaj programeroj havas apartan koloron por pli facila orientiĝo.

La IKU-prelegoj: IKU-1 (Jacobsen) kaj IKU-2 (Goes) dimanĉe, 14:00-16:40, IKU-3 (Labrie) kaj IKU-4 (Wandel) - lunde 15:50-18:00, marde okazos IKU-5 (Tonkin) 11:45-12:45 kaj IKU-6 (Barandovska-Frank) 15:15-16:15, IKU-7 (Goodall) ĵaŭde 13:30-14:30, IKU-8 (So Gilsu) kaj IKU-9 (Pennacchietti) vendrede 12:15-14:30. La Scienca Forumo (resumo de la tuta IKU-sesio) okazos vendrede je la 14:15-15:15.

La Esperantologia Konferenco (ĵaŭde kaj vendrede 9-12) estos laŭplane spektebla kaj surloke kaj defore. UEA planas ankaŭ vivelsendi la Solenan Inaŭguron (dimanĉe 10-12), la Internacian Artan Vesperon (vendrede 20-21:30), la Solenan Fermon (sabate 5.08 10-12) kaj la komitatkunsidojn (sabate 14:17:30 kaj vendrede 9-12:30).

Vendredo, Julio 21, 2023 - 14:16

Partoprenu en la Internacia Arta Vespero (IAV) kaj la Internacia Esperanto-Ĥoro (IEĤ)!

En ĉi-tiu formularo - http://www.mallonge.net/iav23 - eblas enskribiĝi por kontribui al la Internacia Arta Vespero (IAV) aŭ partopreni en la Internacia Koruso, dum la baldaŭa 108-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu okazos en Torino. Post plenigo de la formularo oni kontaktos vin por pli da detaloj, se necese.

Internacia Arta Vespero (IAV)
Kiel en preskaŭ ĉiu UK, ankaŭ ĉi-foje okazos IAV. Estas petate, ke kandidatoj, kiuj deziras prezentiĝi en IAV, sin anoncu kaj aliĝu anticipe, por ke la organiza teamo povu antaŭ UK jam pritaksi kaj selekti la proponojn kaj ekprepari IAV-n kun la celo altigi la kvaliton de ĝiaj artaj programeroj. La selektitaj kandidatoj prezentos dum IAV (vendredo) por unu spektakleron, kies daŭro estu maksimume 8 minutoj (povas esti 2 aŭ 3 kantoj, pecoj).

Internacia Esperanto-Ĥoro
Zdravka Boytcheva gvidas la koruson kaj varme invitas la kantemulojn (ko¬rusanojn – novajn kaj malnovajn) partopreni en la provludoj dum la semajno. La koruso aktivas jam pli ol 50 jarojn. Venu esti parto de tiu ĉi unika historiaĵo!

Torino atendas nin kun brilaj eventoj, renkontiĝoj kun samideanoj el la tuta mondo, kaj novaĵoj pri la progreso de Esperanto. Estas granda ŝanco esti parto de tiu ĉi spektakla okazaĵo. Ĝis la revido dum la 108-a Universala Kongreso de Esperanto en Torino!

Mardo, Julio 18, 2023 - 17:39

Kiel parto de la 108-a Universala Kongreso de Esperanto (VK) denove okazos Oratora Konkurso por la junularo. La Oratora Konkurso celas evoluigi la Esperantan parolarton inter la junularo. Rajtas partopreni gejunuloj en TEJO-aĝo (ĝis-35-jaraj), kiuj aliĝis al la UK. Partopreno estas senpaga, sed la kandidatoj devos anonci sin minimume unu tagon antaŭ la konkurso al la Komisiono de UEA pri la Oratora Konkurso pere de Marc Giraud - marc.giraud@orange.fr (KN 95).

La Oratora Konkurso okazos en ĵaŭdo 3-a de aŭgusto, je 10:45-11:30, en la salono Fighiera-Sikorska

La junaj oratoroj povas elekti unu el la jenaj temoj:

• Enmigrado en mian nunan loĝlandon lernigis al mi tiujn homajn valorojn:

• Mi ŝatas renkonti enmigrantojn kaj interŝanĝi kun ili ĉar…

• Kiel en/el-migrado povas plibonigi la mondon kaj disvastigi homajn valorojn?

Mardo, Junio 20, 2023 - 18:42

Ĉu via scipovo de Esperanto jam estas preskaŭ perfekta? Ĉu vi kuraĝus tion aserti? Ni komunikiĝas, jes, sed ĉu senprobleme en ĉiuj situacioj kaj pri ĉiuj temoj? Kion fari pri tio? Sekvu kurson pri Esperanto kun sperta instruisto por plibonigi vian regon de la lingvo. Tuj poste ekzameniĝu por konstati ke via lingvonivelo vere pliboniĝis! Dum la UK en Torino vi povos prezentiĝi je ĉiuj niveloj de niaj KER-ekzamenoj, inkluzive la novan C2-nivelon. Konstante okazas tra la mondo retaj kursoj kiuj preparas la lernantojn por pli alta ŝtupo de lingvoposedo, kaj aparte atentu en http://edukado.net tiujn kiuj estas specife provizitaj por la KER-ekzamenoj. Vidu ĉe: edukado.net/ekzamenoj/ker/preparkurso. Tiuj, kiuj ne povos ĉeesti la UK, atentu anoncojn pri la retaj ekzamenoj.

KER-ekzamenoj

Niaj Universalaj Kongresoj kutime provizas specifan okazon por ekzameniĝi pri Esperanto. Bazaj informoj por prepariĝo troviĝas per la jenaj ligiloj: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/uk; http://edukado.net/ekzamenoj/ker/priskribo; http://edukado.net/ekzamenoj/ker/specimenoj/c2

Lundo, Junio 19, 2023 - 12:30

Humphrey Tonkin

Alproksimiĝas la 26-a de julio, la Internacia Tago de Esperanto. Necesas plani nun!

Kion vi faros okaze de tiu tago?

Mi nepre informos miajn neesperantistajn geamikojn, ke temas pri speciala tago en la esperantista kalendaro – la tago kiam en 1887 Zamenhof publikigis etan broŝuron kiu unue prezentis Esperanton al la mondo. Mi ne trudos Esperanton al ili, kvazaŭ ĝi prezentas solvon de ĉiuj mondaj problemoj, sed mi ja mencios kelkajn lastatempajn evoluojn. Ekzemple: eble la fakton, ke venontjare ni kongresos en Afriko, kie Esperanto iom post iom akumulas siajn subtenantojn kaj utiligantojn. Aŭ eble la fakton, ke miloj da homoj utiligas Esperanton en sociaj medioj; aŭ kantas per la lingvo, eĉ en internaciaj korusoj; aŭ legas en la lingvo; aŭ instruas ĝin al aliaj homoj. Mi sendos al ili ligojn al prezentoj eble interesaj al ili, ĉe jutubo ekzemple.

Inter miaj amikoj estos espereble unu-du lokaj politikistoj, aŭ instruistoj, aŭ homoj kiuj internacie vojaĝas.

Dimanĉo, Junio 18, 2023 - 12:17

La 12-an de junio 2023, la Komitato de Neregistaraj Organizoj (NROj) pri Lingvoj, tema komitato de la Konferenco de NROj en Konsulta Rilato kun Unuiĝintaj Nacioj (konata kiel CoNGO) kaj la Studogrupo pri Lingvoj kaj Unuiĝintaj Nacioj, fakula reto de esploristoj kiuj specialiĝas pri multlingvismo, kune kun la Konstantaj Misioj de Andoro, Burundo, Ekvatora Gvineo, Ĝibutio, Hispanio kaj Kanado, kaj la Konstanta Observa Misio de la Frankofonio (francparolantaj landoj), kunvokis specialan kunvenon kun gvidantoj de Unuiĝintaj Nacioj pri la temo Konstrui reciprokan kompreniĝon pere de multlingvismo.

La kunsido mem estis multlingva, kun simultana interpretado en la ses oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj (la angla, araba, ĉina, franca, hispana kaj rusa). Krome, Universala Esperanto-Asocio kunordigis provizon de interpretado en Esperanto, fare de la teamo Duncan Charters, István Ertl, Edmund Grimley Evans, kaj Adrian Tanner. La Komitato de Neregistaraj Organizoj pri Lingvoj, kies prezidanto kaj vicprezidanto estas respektive la reprezentantoj de UEA al Unuiĝintaj Nacioj prof. Francis Hult kaj prof. Humphrey Tonkin, estis la ĉeforganizanto de la kunveno. Prof. Hult rolis kiel kunordiganto kaj gvidanto.

Paĝoj