UEA

Ĵaŭdo, Junio 18, 2020 - 18:55


La Monda Festivalo de EsperantoMondaFest’ 2020 estas respondo de la Esperanto-komunumo al la zorgiga kaj pensiga momento travivata de la socio: ĝi estas nia komuna mesaĝo de kuraĝo kaj espero al la tuta homaro kaj havas kiel ĉefan temon “UN 75-jara: Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”.

Sendube la bezono nuligi la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto, kiu estus la plej grava Esperanto-evento de la jaro, planita por okazi en Montrealo, surprizis kaj ŝokis preskaŭ ĉiujn esperantistojn. MondaFest’ 2020 - kaj la Virtuala Kongreso (VK) - estas nia aktiva maniero kontraŭagi ĉian ajn senesperigan ombron de la pandemio, per ampleksa invito al la monda E-komunumo konstrui ion novan kune. Tiu invito celas ĉiujn esperantistojn, inkluzive tiujn, kiuj neniam havis la okazon partopreni UK-on. Tiu okazo estu la grundo, de kiu ni kolektive ĝermigos nian bezonatan mesaĝon de kuraĝo kaj espero al la mondo.

Merkredo, Junio 17, 2020 - 13:54


AMO en perspektivo

Post multa laboro ni pretas anonci la konturojn de la AMO-programo tra la sekvaj monatoj.
AMO 65: 27a de junio. . Tekniko: Irano.
AMO 66: 31a de julio. AMO 67: 13a de septembro. . Vroclavo. Tekniko: Irano.
AMO 68: ekde oktobro 25 - 31. . Kulturcentro Greziljono. Fizika seminario.

AMO 65 ĝis 67 okazos virtuale, AMO 68 fizike (kaj eble rete) oktobrofine. Restas eblo por unu jarfina seminario. AMO 65, 66 kaj 67 okazos kadre de la Monda Fest de UEA, AMO 66 pere de la Virtuala Esperanta Kongreso de ILEI (VEKI).

Mardo, Junio 16, 2020 - 14:34

#miestasUEA

La subteno de esperantistoj el la tuta mondo estas la vera motoro de UEA kaj de nia agado favore al la internacia lingvo Esperanto. Koran dankon al ĉiu individua membro en 2020. Se vi deziras subteni la laboron de UEA, konsideru membriĝi: uea.org/alighoj/alighilo. Se vi volas donaci por helpi aliajn membriĝi, donacu al Fondaĵo Canuto: https://uea.org/alighoj/donacoj/canuto. Vi ĉiuj estas gravaj al ni!

Lundo, Junio 15, 2020 - 22:45

Tio estas la 1-a prelego de la 64-a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO-Seminario), originale anoncita de la seminario-gvidanto Stefan MacGill kiel "Koreio: ekzemplodona lando", renomita de la prelegando Prof. D-ro So Jinsu kiel "K-prevento & K-esperanto", t.e. korea prevento kontraŭ la koronviruso kaj korea Esperanto-movado. Prof. So estas estrarano de UEA ia. pri Azio kaj Oceanio kaj prezidanto de Korea Esperanto-Asocio. La prelego okazis kadre de la temo de la seminario, "Niaj Fakaj Asocioj levas sin: la rolo de la Fakaj Asocioj en la nuntempo de la pandemia epoko", kaj okazis la 9-an de majo (sabaton), kun teknika prizorgo de la Irana Esperanto-Asocio (IrEA), pere de Zoom.

Sabato, Junio 13, 2020 - 19:16

Ĉiumonate la Esperanto-Societo de Novjorko (ESNY) renkontiĝas. Pro la socia izoliĝo devigata de la pandemio de KOVIM-19 la kunvenoj de ESNY ekokazis rete. Por la junia kunveno la prezidanto de ESNY Raúl J. García invitis la Vicprezidanton de UEA Fernando Maia Jr. kaj la Estraranon pri Kulturo kaj Kongresoj Orlando Raola interparoli kun ESNY-anoj kaj gastoj pri la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj la Virtuala Kongreso (VK). La junia kunveno kiel kutime okazis vendrede, la 5-an de junio, je la 7:00 ptm novjorke. ESNY afable provizis al UEA la sonregistraĵon de la kunveno por aperigo kiel podkaston en UEAviva. Ĝi estas bona maniero informiĝi pri la jarmezaj eventoj kaj rezervi datojn por tiuj unikaj okazoj, kiuj estos MondaFest’ 2020 kaj VK. Koran dankon al ESNY!

Pri MondaFest' 2020 ĉe https://eventaservo.org/e/mondafest2020.

Lundo, Junio 8, 2020 - 21:12


En la 20-a de majo UEA oficiale anoncis la realigon de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK). MondaFest’ 2020 okazos inter la 20-a de junio kaj la 20-a de septembro 2020, dum la VK okazos inter la 1-a kaj 8-a de aŭgusto 2020, kadre de ĝi. Aldone al tio, ni kun ĝojo informas, ke jam multe da partneroj aliĝis al la ideo de MondaFest’ 2020 kaj anoncas siajn eventojn kadre de la Festivalo. La konstante ĝisdatigata programo troviĝas ĉe EventaServo.org. Kontrolu kaj rezervu la datojn: eventaservo.org/e/mondafest2020. Detalojn vi trovas en la apartaj paĝoj de ĉiu evento ĉe Eventa Servo:

20 jun – MondaFest’ 2020: Somera Inaŭguro
26 jun – MondaFest’ 2020: Tago de Azio kaj Oceanio (provizore)
27 jun – MondaFest’ 2020: 65-a AMO-seminario: "Landaj Asocioj - Leviĝantaj Agantoj" (sendu proponojn ĝis la 20-a de junio!)

Dimanĉo, Junio 7, 2020 - 19:51

La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.

Ĝuu!
https://uea.org/revuoj/sono/

Sabato, Junio 6, 2020 - 19:40


Konkurso por emblemoj de MondaFest' 2020 kaj VK: ĝis la 14-a de junio proponu emblemojn por la Monda Festivalo kaj la Virtuala Kongreso de Esperanto!

Se vi estas artema aŭ entuziasma pri la ideo de Monda Festivalo (MondaFest' 2020) kaj la Virtuala Kongreso (VK) de Esperanto, UEA alvokas vin sendi proponojn pri emblemoj ĝis inkluzive la 14-a de junio al la Ĝenerala Sekretario de UEA Aleks Kadar. La Estraro de UEA prijuĝos la proponojn kaj oficiale anoncos la gajninto(j)n de la konkurso la 20-an de junio dum la inaŭguro de MondaFest’ 2020. La premio estos senpaga aliĝo al Universala Kongreso en 2021 aŭ 2022 kaj unu-jara membreco en UEA, se la gajninto(j) ne estas membro(j). La Estraro povos aljuĝi pliajn premiojn al aliaj escepte bonaj proponoj. Legu pli pri la eventoj ĉe: https://eventaservo.org/e/emblemoj_MondaFest2020+VK.

Arto:Freepik.com.

Vendredo, Junio 5, 2020 - 16:23

Speciala oferto de junio: la revuo Esperanto, oficiala organo de UEA, estis fondita en junio 1905. Okaze de ĝia 115-jariĝo en 2020, dum la tuta monato junio aĉetu Jarkolektojn de la revuo Esperanto kun triona rabato sendepende de kvanto!

Estas 30 jarkolektoj en a Libroservo ekde 1979: https://katalogo.uea.org/?retrovo=Jarkolekto+Esperanto&trovu

Por kolektantoj, historiamantoj kaj esploristoj estas nemaltrafebla okazo. Kaj ankaŭ por ĉiuj, kiuj ŝatus kleriĝi pri la Esperanto-historio tra jaroj. Por ricevi la revuon Esperanto , aliĝu al UEA: uea.org/alighoj/alighilo. La historio de nia lingvo bezonas vin - nun. Koran dankon pro diskonigo de tiu novaĵo en viajn rondojn.

Merkredo, Junio 3, 2020 - 22:19

Amri Wandel, estrarano pri scienca kaj faka agado

Dum la koronvirusa pandemio pli kaj pli evidentiĝas ke la mondo profunde kaj verŝajne senrevene ŝanĝiĝis. La novan realecon eblas simbole retrovi en la Zamenhofaj versoj de La Espero. Nova sento por la homaro, sed an­kaŭ por Esperanto, kiel diskutite pasintsemajne en du prelegoj de la virtuala seminario AMO-64 (https://revuoesperanto.org/korona_viruso_amo64). La mian, “La viruso kaj Esperanto” mi finis per la aŭguro ke
• Homoj fariĝos pli toleremaj, kunlaboremaj, paciencaj, kaj lernos pli aprezi la sanon, la medion, la vivon.
• Plivastiĝos reta studado kaj retaj kursoj, inkluzive de Esperanto-kursoj kiel Duolingo.
• Internaciaj kontaktoj pli vaste okazos per la retaj rimedoj, okazos pli da virtualaj kunvenoj, naciaj kaj internaciaj.
• Same niaj Esperanto-kunvenoj kaj kongresoj parte okazos ankaŭ virtuale. Eble estontece niaj Universalaj Kon­­gresoj fariĝos hibridaj: modeste ĉeestaj, amase virtualaj!

Paĝoj