UEA

Lundo, Julio 13, 2020 - 18:32

Kadre de #mondafest2020 kunvenu kun E-USA virtuale de la 12-a de julio ĝis la 18-a! Ĝuu la 75-an datrevenon de Unuiĝintan Nacioj kun esperantistoj!

Se vi volas ĉeesti ion ajn de la bunta horaro vi devas registriĝi.
Registrado estas tute senkosta
E-USA sendos la ligilojn de Zoom kaj aliajn informojn al vi post kiam vi registriĝos. Vi rajtas elekti, kion vi ĉeestos.

Sabato, Julio 11, 2020 - 14:34


Luis Obando
Pretas la voĉlegita julia numero de la revuo Esperanto.
La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.
Ĝuu!
https://uea.org/revuoj/sono/2020/7

Merkredo, Julio 8, 2020 - 23:02

La Redakcio

Dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto ekzistas jam la multjara tradicio eldoni la Kongresajn Ku­rierojn. Ĉi-jare plu portas la torĉon la Festivala Kuriero. Ĝi aperas ne nur dum la semajno de la Virtuala Kongreso, kiu okazos de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto (datoj de la Montreala UK, kiu estis pro la tutmonda pandemio transmetita al 2022), sed ankaŭ ĉiusemajne dum la tuta periodo de la Monda Festivalo (inter la 20-a de junio kaj la 20-a de septembro). Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Mardo, Julio 7, 2020 - 13:27

Jam eblas aliĝi al VEKI 2020 (Virtuala Esperanto-konferenco ILEI), kiu pasos de 25-a ĝis 31-a de julio 2020.
La aliĝilo

Lundo, Julio 6, 2020 - 17:43


#MondaFest2020
La 27-an de julio UEA formale anoncis la malfermon de la aliĝilo al la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), kiu okazos kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020): https://vk.mondafest.net. Individuaj Membroj de UEA rajtas aliĝi senpage ĝis la 26-a de julio, la Tago de Esperanto. Eblas samtempe aliĝi al UEA kaj ĝui la senpagan aliĝon al la VK aŭ partopreni sen aliĝo al UEA kontraŭ simbola kotizo.

Vendredo, Julio 3, 2020 - 12:57

Diskonigu la afiŝon en via lingvo. Se ankoraŭ ĝi ne ekzistas en via lingvo, helpu traduki.

Ĵaŭdo, Julio 2, 2020 - 19:02


Fondaĵo Canuto rolas grave en la pandemio

En mondo kun deviga izoliĝo, aparte gravas la eblo aliri la retajn servojn de UEA, inter ili la vojo al revuoj Esperanto kaj Kontakto, Eventa Servo kaj la Monda Fest. Fondaĵo Canuto ludas valoran rolon en la membrigo de tiuj kun pagaj aŭ (pli ofte) transpagaj obstakloj. Ni kore invitas al novaj donacantoj esprimi solidarecon por teni la membraron de UEA vere tutmonda. La suba resumo pri la laboro de la Fondaĵo jam iris al la estraroj de UEA, TEJO kaj ILEI, krome al donacintoj al la fondaĵo tra la lastaj jaroj. Alta proporcio de tiuj donacintoj estas ripetaj herooj; iuj donacadis eĉ kelkfoje tra la jaro kaj jaroj. Ni opinias maljuste fari alvokojn nur al tiuj seriaj donacantoj – jen vasta kaj ĝenerala alvoko.

Informoj pri donacado estas trovebla ĉe: https://uea.org/alighoj. Eblas donaci por personoj, kiun vi mem elektas.

Mardo, Junio 30, 2020 - 17:27


Ni alkroĉas la prezentaĵon de Jose Antonio del Barrio, la prezidanto de la hispana landa asocio, HEF. Tio donas agan modelon por pliaj sekcioj, eĉ tra la mondo. Hispanio povos ludi eksterordinaran rolon en la monda evoluigo de la Landa agado, ĉar ĝia lingvo estas parolata (kun variaĵoj tra ĉ. trideko da landoj tra latinameriko, kie en la plimulto da kazoj malfortas aŭ ne ekzistas Landaj Asocioj.Aparte valoras la kulturan agadon de HEF, kune kun bona rego de retaj ebloj publikigi valorajn programojn.

En la PDF vidu ekrankapton de la tre varia publiko, kune kun fotoj de kvar kontribuintoj.

Nekompleta listo de la landoj de partoprenintoj: Belgio, Brazilo, Britio, Burundo, Francio, Hispanio, Irano, Italio, Hungario, Kanado, Kroatio, Norvegio, Portugalio, Rumanio, Rusio, Svislando, Togolando, kun du pliaj homoj, kies landoj ne estas malkovreblaj, kaj eble aliaj. Se mankas via lando, bv. reklamacii!

Agado en Hispanio Barrio. Prezentaĵo de Jose Antonio del Barrio [Elŝuti]

Vendredo, Junio 26, 2020 - 18:09


Kursoj de Esperanto en gravaj lingvoj

Jen konstruejo por nia estonto!

Por la hispana lingvo – servo al dudeko da landoj

Kun ĝojo mi diskonigas al la Amerika Komisiono, ke UEA, TEJO kaj Kolombia Esperanto-Ligo (KEL) kunigis fortojn por liveri senpagan Esperanto-kurson al hispanparolantoj. La kurso okazas kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020). La programo proponas gvidatan studon de Esperanto dum du monatoj laŭ 16 sesioj (po 2 por semajno).

Pri la kurso oni povas legi ĉe https://esperanto.co/cursos/en-espanol. Aliĝado al la kurso restos malfermita ĝis la 26-a de junio. La lecionoj komenciĝos la 29-an de junio kaj daŭros ĝis la 22-a de aŭgusto. Kursfinintoj ricevos atestilon.

Merkredo, Junio 24, 2020 - 14:28


Fernando Maia Jr.
#MondaFest2020
La Seminarioj por Aktivula Maturigo de Universala Esperanto-Asocio (nuntempe organizataj kun ILEI), mallonge AMO-seminarioj, estas trejnokazoj kadre de la programo por Aktivula Maturigo (mallonge AMO) de UEA. La programo celas altigi la konojn kaj kapablojn de Esperanto-aktivuloj pere de intensa serio da seminarioj, longaj de 1 ĝis 7 tagoj, kun sesioj inter 4 kaj 8 horoj tage. Ili kutime okazas paralele aŭ sinsekve kun aliaj aranĝoj. La 1-a AMO-seminario okazis en 2014. La 65-a AMO-seminario aŭ AMO 65 (kunorganizata kun ILEI) okazos rete, kiel oficiala evento de la Monda Festivalo de Esperanto 2020 - MondaFest', sabaton, la 27-an de junio, ekde 11:00 UTC.

Paĝoj