UEA

Mardo, Januaro 25, 2022 - 17:03


Okaze de la Monda Tago de la Afrika kaj Afrikdevena Kulturo, la 24-an de januaro 2022, la afrikaj esperantistoj pere de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio (UEA) deklaras sian senrezervan subtenon al ĉi tiu tago starigita de Unesko en 2019 kaj al ĝiaj celoj, kiuj estas gravaj kaj por Afriko mem kaj por la mondo, kie vivas konsiderinda kvanto da afrikdevenaj homoj.

La temo de ĉi tiu tago estas grava por la tuta mondo, ĉar ĝi volas substreki la homajn valorojn de la afrika kulturo, kiuj povas pozitive efiki ankaŭ ekster nia kontinento. Ni kiel afrikaj esperantistoj kaj aparte kiel Afrika Komisiono de UEA alte taksas tiun agadon kaj provas disvastigi nian afrikan kulturon al la tuta mondo pere de la internacia lingvo Esperanto, kiu mem estas ilo por egalaj rilatoj inter la popoloj de la mondo por atingi interkonatiĝon kaj pacon.

Lundo, Januaro 24, 2022 - 19:02

La Novjorka Oficejo de UEA informas, ke en la kunteksto de la kreado de la unua Strategia Politika Kadro pri Multilingvismo de la UN-Sekretariato la Oficejo de la Suba Ĝenerala Sekretario, pere de la Departemento pri la Ĝenerala Asembleo kaj Administrado de Konferencoj en Novjorko, de Unuiĝintaj Nacioj, serĉas lingvo-politikan kaj datum-analizan staĝanton (anonco en la angla):

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=172108&Lang=en-US

La staĝo estos por la daŭro de du monatoj ekde marto 2022 (dato konfirmota post konsulto kun la elektita kandidato). Pliaj detaloj pri la kondiĉoj kaj kriterioj por elektebleco (inkluzive de bezonataj lingvokapabloj) kaj la antaŭvidataj labormanieroj estas priskribitaj en la supra anonco.

La limdato por kandidatiĝoj estas vendredo la 11-a de februaro 2022.

El la Gazetaraj Komunikoj

Vendredo, Januaro 21, 2022 - 21:38


En 2022 UEA memoras 100 jarojn da ĉeesto kaj sopiras pro 10 jaroj de la forpaso de Eli Urbanová. Ĉeĥa poetino, kiu per multo kontribuis al la Esperanta literaturo, Eli Urbanová naskiĝis la 8-an de februaro 1922, antaŭ 100 jaroj, kaj forpasis la 20-an de januaro 2012, antaŭ 10 jaroj. Ŝi tamen estis tia verkistino, kiu per sia talento poreterne ĉeestos inter ni.

Profesie instruistino, ŝi esperantistiĝis en 1948 kun Štefo Urban, ŝia edzo ĝis 1955 kaj aŭtoro de la versa fablaro Nova Ezopo (1961). Ambaŭ membriĝis en la Praga Esperanto-Klubo en 1949 kaj baldaŭ ekverkis en Esperanto.

Jam en 1940 Urbanová aperigis poemaron en la ĉeĥa. En la periodo 1952-1957 ŝi ricevis dek premiojn, i.a. la unuan premion pri poezio en la Belartaj Konkursoj de UEA en 1954. Fortan impulson al Urbanová donis ŝia amikiĝo kun Julio Baghy, kun kiu ŝi ekkorespondis en 1952 kaj kiu vizitis Pragon en 1956.

Merkredo, Januaro 19, 2022 - 01:42

“Edukado estas la vojo el malriĉo kaj la fundamento por pli bona estonteco” – tiel diras unu el la multaj organizoj, kiuj festos la Internacian Tagon de Edukado la 24-an de januaro. La nuna estas la kvara jaro en kiu Edukada Tago estas observata de Unesko kaj Unuiĝintaj Nacioj.

Malgraŭ la salutindaj klopodoj de Unesko kaj aliaj internaciaj organizoj, la vojo al profunda kaj egaleca edukado restas blokita kontraŭ milionoj da junaj homoj tra la mondo. En la jaro 2018, proksimume 260 milionoj da infanoj de la koncerna aĝo ne frekventis lernejojn – kaj en aprilo 2020 dum furiozis KOVIM-19, tiu nombro saltis provizore al 1,6 miliardoj.

Se ĉiuj infanoj en la mondo ricevus klerigon en lingvoj kiujn ili plene komprenus kaj kun aliro al moderna teknologio, nia kapablo alfronti mondajn problemojn vaste pligrandiĝus, niaj rezervoj de homa kapitalo estus multe pli altaj kaj la Celoj de UN por Daŭripova Evoluigo estus multe pli proksimaj al plenumiĝo.

Lundo, Januaro 17, 2022 - 01:23


Spektu ekde la 16-a de januaro je 12h00 UTC: Neforgeseblaj kamaradoj en la 100-jariĝo de SAT. La verkisto Miguel Fernández, i.a. prezidanto de la Komisiono pri Belartaj Konkursoj de UEA, prelegis pri pioniroj de la laborista Esperanto-movado en Hispanio, okaze de la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), okazinta en julio 2021. La prelego omaĝas la centjaran jubileon de la fondiĝo de SAT kaj re-spekteblas ĉe UEAviva:
https://youtu.be/oF2pbC7ZWHo

Sabato, Januaro 15, 2022 - 22:56


Danke al UEA de jaroj la Universitato de Amsterdamo (UvA) prezentas Esperanton sub ĝusta perspektivo al siaj studentoj. Ĝi estas studobjekto elektebla por la jaro 2022, instruata de Prof. Federico Gobbo. Jen paĝo de la universitato prezentanta la kurson (en la angla):
https://www.uva.nl/en/discipline/languages/languages/esperanto.html?cb&f...

Mardo, Januaro 11, 2022 - 18:34


Ĉe UEA komencas aperi la historiaj numeroj de nia kara Revuo Esperanto. Bonvenon vidi ĉe http://uea.org/revuoj/esperanto

Merkredo, Januaro 5, 2022 - 16:46


Okaze de la nova jaro aĉetu kun sesona rabato la artikolaron de Hector Hodler Novaj vojoj kun sesona rabato sendepende de la mendata kvanto:
https://katalogo.uea.org/?inf=261

Mardo, Januaro 4, 2022 - 20:23


Unueco, espero, amikeco: jen vortoj, kiuj bone difinas la laboron de UEA kaj per kiuj la Asocio sincere bondeziras al ĉiuj homoj. La laboro de UEA baziĝas sur la verko de L. L. Zamenhof, sur la pensoj de Hector Hodler kaj sur la internacia kunlaboro de landaj kaj fakaj asocioj de esperantistoj. UEA estas nenio, krom ĉiuj el siaj membroj, kies kolektivo kapablas kun espero kaj obstino evoluigi la laboron por Esperanto. Kaj al tiu laborado rekte aŭ nerekte ligiĝas ĉiuj esperantistoj en la mondo. En 2022 UEA en unueco daŭre restos la reto, kiu kunligas tiom da espero, kaj la tegmento, kiu gastigas tiom da amikeco, kiel ĉeforganizaĵo de Esperanto en nia planedo! .

Ĉiuj estas kuraĝigataj legi la novjaran mesaĝon, kiun verkis la Prezidanto de UEA, D-ro Duncan Charters, por la januara numero de la revuo Esperanto: http://uea.org/revuoj/esperanto. Ties riĉa enhavo resumas la atingojn de 2021, bonvenigas agadojn por 2022 kaj provokas gravajn kaj utilajn pensojn pri nia afero, ne nur pri tio, kion ni sukcesis fari, sed ankaŭ pri tio, kion ni ne forgesu deziri atingi. “Sukceso por Esperanto dependas unuavice de preparo de la vojo por ĝia akcepto”, skribas Charters.

Vendredo, Decembro 31, 2021 - 12:23

Post Montrealo (2022) kaj Torino (2023) la sekvaj urboj, kiuj gastigos la Universalan Kongreson (UK), estas ankoraŭ nekonataj kaj la Estraro de UEA varme bonvenigas kandidatiĝojn por ambaŭ jaroj. Kandidatiĝoj (kaj eventualaj demandoj pri la temo) devas alveni al la Kongresa Fako de UEA pere de la retadreso kongresoj@co.uea.org. Por ambaŭ jaroj kandidatiĝoj kaj demandoj devas atingi la menciitan retadreson maksimume ĝis la 6-a de septembro 2022 (6h00 UTC) kaj la anonco de la elektit! oj devos okazi ĝis la fino de 2022.

Estas granda deziro, ke la UK en 2024 okazu en Afriko kaj tial UEA forte kuraĝigas la formalan kandidatiĝon de afrikaj urboj, preferinde kunlabore kun la Afrika Komisiono. Tio tamen ne malhelpas, ke aliaj kandidatoj ekster Afriko prezentiĝu ankaŭ por 2024, ĉar la decido por Afriko ne estas definitiva, pro kio kandidatoj el ĉiuj kontinentoj estas plene bonvenaj. Kaj en 2025 la Esperanto-movado festos almenaŭ du jubileojn: 120 jarojn post la 1-a UK kaj la 100-jariĝon de la Internacia Kongresa Universitato, okazinta la unuan fojon sub la nomo Somera Universitato dum la 17-a UK, en Ĝenevo, 1925.

Paĝoj