UEA

Dimanĉo, Aprilo 26, 2020 - 16:55


https://www.youtube.com/watch?v=4YfQ8LWwQBA
Prezidanto de UEA Duncan Charters salutas membrojn kaj ĉiujn samideanojn tra la tuta mondo per mesaĝo de kuraĝo kaj espero. Ni kondolencu kaj kompatu familiojn de karaj esperantistoj rekte trafitaj de la nuntempa sankrizo. Samtempe ni konsciu, ke la mondo bezonas ĉiam pli nian kontribuon al ĝia bonfarto. Kial kuraĝo kaj espero? Spektu la filmon de Duncan Charters. Ĉion bonan al ĉiu el vi!

Vendredo, Aprilo 24, 2020 - 18:40

Virtuala evento por kompensi la nuligon de la 52-a ĉeesta MT

Informo: https://eventaservo.org/

PROGRAMO (roterdama tempo)

Gastlibro (subskribu nur dum la 25-a de aprilo!)

Per YouTube - premierontaj prelegoj: ludlisto de la Malferma Tago - Aprilo 2020

Ĵaŭdo, Aprilo 23, 2020 - 16:53


Post la brila sukceso kaj kvalito de AMO 63 v, organizita kunlabore kun nia irana Landa Asocio, ni progresas plenenergie por starigi la 64-an seminarion (same virtualan), por eluzi la aparte menditan amas-aliron al Zomo, kiun plenumis niaj iranaj kolegoj. Jen informoj pri la sekva seminario:
Temo: Niaj fakaj asocioj levas sin.
Dato: sabato la 9an de majo.
Horoj: decidotaj, laŭ la nombro kaj loĝloko de partoprenantoj. Kredeble ekde 15.00h irana tempo.
La teknika bazo: Irano (kies abono ĉe Zomo finiĝas en la 10a de majo).
Kontribuantoj: varbataj laŭ striktaj kondiĉoj:

• 45-minutaj sesioj: maks. 30 min. por prezento, la cetero por demandoj.
• Anticipa livero de la prezentaĵa materialo aŭ minimue resuma teksto.
• Aliro al Zomo.

Ĵaŭdo, Aprilo 23, 2020 - 16:13


La 52-a Malferma Tago planita por la 25-a de aprilo okazos virtuale! La programo estos baldaŭ anoncita per aparta komuniko kaj ĝisdatigita ĉe http://eventaservo.org/e/mt52

Vendredo, Aprilo 17, 2020 - 01:30UEA informas, ke aldone al la libera elŝuteblo de la n-ro 4/2020 de Esperanto (per http://uea.org/revuo) ankaŭ eblas libere elŝuti ĉiujn jarkolektojn kaj numerojn de pli ol antaŭ unu jaro disponeblajn en la retejo de UEA.

La retejo nuntempe provizas la jarkolektojn ekde 2002. Trovu ilin ĉe http://uea.org/revuoj/esperanto. Por elŝuti la liberajn numerojn oni devas musklaki la butonon “Elŝutu la numeron”. Ne necesas ensaluti por numeroj de pli ol antaŭ unu jaro: tuj post la musklako la retejo postulos nur kontrolkodon por permesi al vi elŝuti la elektitan numeron. Por la Jarkolekto 2019 elŝuteblas nuntempe de la januara ĝis la marta numero. Por la jarkolekto 2020 eblas elŝuti la aprilan numeron de 2020: http://uea.org/revuoj (libere, sen la postulo ensaluti aŭ entajpi kontrolkodon).

Dimanĉo, Aprilo 12, 2020 - 00:19


UEA esperas, ke ĉiuj bone fartas. La sano de la kongresanoj kaj de ĉiuj homoj estas por ni la plej alta prioritato. Post zorga konsiderado de ĉiuj aspektoj de la koronvirusa tutmonda epidemio kaj ĝiaj sekvoj, la Estraro de UEA, la Centra Oficejo, LKK kaj la kongresejo en Montrealo venis al la konkludo, ke tute ne estus sekure kaj prudente okazigi la UK-on en Montrealo en 2020. Cetere, laŭ la novaj pli striktaj reguloj de la kebekia registaro, je nia granda bedaŭro en 2020 ne eblos okazigi Universalan Kongreson de Esperanto.

Pro tio la Estraro de UEA unuanime decidis prokrasti la Universalan Kongreson en Montrealo al la jaro 2022.

Ni kore dankas al la Loka Kongresa Komitato (LKK), kiu dum jaroj obstine laboris por organizi la Kongreson kaj pretas daŭrigi la laborojn por la UK en Montrealo en la jaro 2022.

Ĉiu aliĝinto estis rekte informita de la Kongresa Fako de UEA rilate la prokraston al 2022, la aŭtomatan nuligon de mendoj kaj la repagojn.

Por ke la esperantistoj tamen havu la okazon sperti grandan internacian aranĝon en tiu ĉi jaro, estas planata virtuala evento en la monatoj julio-aŭgusto, kiun povos partopreni ankaŭ tiuj, kiuj ne planis veni al Montrealo.

El la Gazetaraj Komunikoj

Sabato, Aprilo 11, 2020 - 22:38


Pro la monda epidemio kaj neeblo okazigi la UK-on en Montrealo ĉi-jare, bedaŭrinde en 2020 ne okazos la Universala Kongreso. La Universala Kongreso en Montrealo estis movita al la jaro 2022. La UK-2021 okazos en Belfasto, Nord-Irlando.

Mardo, Aprilo 7, 2020 - 19:34

Publikigita en julia-aŭgusta numero de 2019
Dum du oficperiodoj Mark Fettes estas la Prezidanto de UEA. Dum la 104-a Universala Kongreso en Lahtio la Komitato elektos novan Estraron kaj Prezidanton. La redakcio de la revuo Esperanto faris kel­kajn demandojn al Mark.

Revuo Esperanto: Kion vi lernis dank’ al tiuj du oficperiodoj kiel la Prezidanto de UEA?

M.F.: Mi lernis aprezi la fidelecon de nia membraro. Pagi sian kotizon jaron post jaro, regule donaci al niaj fondaĵoj, aranĝi siajn feriojn ĉirkaŭ la kongre­so – tiaj ordinaraj agoj estas la esenca, nemalhavebla bazo por ĉio alia. Nia granda defio estas nutri tian fidon kaj fidelecon en la novaj generacioj.
Mi lernis ankoraŭ pli pri la bunteco de nia movado, la ideoj kaj metodoj kiujn oni konstante elpensas por kun­ligi esperantistojn, plibonigi la ling­vo­­nivelon, varbi novulojn kaj uzi la lingvon bele kaj kree. Ni devas tro­vi pli da manieroj diskonigi tiajn mal­grandajn venkojn kaj miraklojn.
Mi lernis, aŭ eble pli ĝuste spertis, ke por fundamentaj ŝanĝoj oni devas labori pacience, jam preta por diversaj elreviĝoj kaj malsukcesoj survoje. En la lastaj ses jaroj mi sukcesis nur parte pri miaj renovigaj celoj. Tial mi volas kuraĝigi kaj subteni miajn posteulojn, ĉar pliaj ŝanĝoj necesas.

Lundo, Aprilo 6, 2020 - 23:19

Inaŭguro de nova ludlisto en la jutubkanalo de UEA: voĉlegitaj artikoloj de la aprila numero 2020 de la revuo Esperanto

Saluton, karaj esperantistoj,

La jutubkanalo de UEA, UEAviva, inaŭguris novan ludliston. Temas pri la voĉlegitaj artikoloj de la aprila numero 2020 de la revuo Esperanto. La unua artikolo, de Ulrich Lins kun voĉo de Marianne Pierquin, prezentas pri la klarvido de Hector Hodler. Aŭskultinda!

Ni kore invitas ankaŭ aboni la jutubkanalon UEAviva. Laŭ la plano ĉiutage aperos du sonartikoloj. Bonan aŭskultadon!

Temas pri tre bona materialo por instrui. Mi bonvenigas vastan diskonigon en viaj aliaj platformoj.

Kore,
Fernando Maia Jr.
Vicprezidanto de UEA

Sabato, Aprilo 4, 2020 - 23:29

De la antaŭa komuniko pri la koronvirusa krizo, http://uea.org/gk/855a1, okazis grandaj ŝanĝoj. Interalie, Kanado malpermesas ne-esencajn enirojn de eksterlandanoj ĝis la 30-a de junio kaj el Usono ĝis almenaŭ la 21-a de aprilo (http://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=38990). Pro la rapide evoluanta situacio, malfacilas antaŭvidi, kiam la registaro repermesos la eniron de eksterlandanoj. La disvastiĝo de la epidemio tutmonde montriĝas multe pli granda ol oni antaŭe taksis. Pli kaj pli evidentiĝas, ke la medicinaj, ekonomiaj kaj aliaj implicoj povas daŭri longe post la estingiĝo de la epidemio.

Paĝoj