UEA

Dimanĉo, Junio 5, 2022 - 12:28

Por instigi pli da junuloj ekverki en Esperanto, MONATO kunlabore kun TEJO lanĉas novan konkurson. Se vi verkas artikolon por Monato enkadre de la konkurso, kaj via artikolo estas akceptita, vi gajnos 4-monatan bitan abonon de la revuo Monato, kaj senpagan membriĝon al TEJO dum unu jaro se vi loĝas en unu el la koncernaj landoj*. Monato estas ĉiumonata magazino fondita en 1979 de Stefan Maul kaj raportas pri nuntempaĵoj el ĉirkaŭ la mondo. Ĝi estas presata en Belgio kaj havas legantojn en 65 landoj. Monato estas ekzemplo de civitana ĵurnalismo, ĉar por ĝi raportas nur korespondantoj el la lando mem, kiuj do bone konas la lokan situacion.

La sugestitaj temoj por kontribuoj estas:

• Malfacilas esti najbaro de potenca (granda) lando.
• Ĵurnalismo kaj libero en via lando.
• Aktivismo pri indiĝenaj, homaj, aŭ lingvaj rajtoj en via lando.

Sabato, Majo 21, 2022 - 21:00

Kulturo ĉirkaŭvolvas nin kaj estas parto de nia identeco. Ĝi influas kion ni pensas pri ni mem kaj pri aliaj. Kuturo helpas nin kompreni la mondon kaj decidi kiel agi. Verdire, lingvoj kaj kulturoj peras ĉiujn homajn spertojn. Tiel, interkultura dialogo nepre necesas, por konstrui pacon kaj signifoplenan evoluigon.

Ni memoru la Universalan Deklaracion de Unesko pri Kultura Diverseco (disponebla ankaŭ en Esperanto): “En niaj ĉiam pli diversaj socioj, esencas garantii harmonian interagadon inter homoj kaj grupoj kun pluraj, variaj kaj dinamismaj kulturaj identecoj, kiel ankaŭ ilian pretecon kune vivi. Politikoj, kiuj celas la inkluzivon kaj partoprenon de ĉiuj civitanoj, estas garantiiloj de socia kohero, kaj de la vigleco de civila socio kaj de paco.”

Mardo, Majo 17, 2022 - 21:44

Ĉi-monate ni festas la 250-jariĝon (la 2an de majo) de la naskiĝo de la germana aŭtoro kaj filozofo Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg (m. 1801), pli konata sub la nomo Novalis. Tiuokaze ni ofertas lian Elektitaj poemoj kaj fragmentoj (https://katalogo.uea.org/?inf=7477) kun sesona rabato, sendepende de la mendata kvanto.

Dimanĉo, Majo 15, 2022 - 17:48

La Tago de Familioj konsciigas nin pri familioj kaj iliaj bezonoj Tiu konscio, kaj politikoj por familioj specife, gravas por atingi plurajn celojn de la Tagordo 2030. Familioj estas baza unuo de socio kaj de solidara reto. Inter familioj ni ĉiuj kreskas kaj evoluas, lernas kaj instruas -- kaj ŝanĝas kaj konstruas niajn komunumojn kaj la mondon.

La vorto familio estas ofte uzata por paroli pri pli grandaj rondoj, niaj komunumoj kaj eĉ la mondo kiel tuto. Ĝi enhavas la sencon de inkluziveco, kie ĉiuj povas esti protektataj kaj komprenataj, kie ni trovas manierojn kunvivi. Por multaj esperantistoj, ĝuste tion signifas partopreni en la mondo kaj kulturo de Esperanto: do, esti parto de “granda rondo familia” (laŭ la vortoj de la kreinto de Esperanto, Ludoviko Zamenhof).

Ĵaŭdo, Majo 12, 2022 - 13:34

Ana Manero prezentas la verkon "Lengua y utopía" de la hispana sociologo Roberto Garvía, en la 80-a Hispana Kongreso de Esperanto, okazinta en Comillas, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo en 2022.

Merkredo, Majo 11, 2022 - 23:11


UEAviva superis la markon de 250 mil spektoj! Dankon al ĉiuj videofarantoj kaj abonantoj, kiuj kontribuas al tiu komuna projekto de la Esperanto-movado: se vi ne abonas, bonvenon tion fari senpage!
https://www.youtube.com/ueaviva

Ĵaŭdo, Aprilo 28, 2022 - 19:45


UEA 114-jara: ni volas diri dankon! Al ĉiuj niaj membroj kaj al ĉiuj esperantistoj, kiuj sincere laboras por pli justa, pli bona mondo. Ni fieras labori por Esperanto kun nelacigebla espero, ke inter la homoj regos solidareco kaj dialogado. Hodiaŭ ni bondeziras kuraĝon kaj bonan laboron al ĉiuj esperantistaj aktivuloj en la mondo! UEA estas vi.

Dimanĉo, Aprilo 3, 2022 - 18:37

Antaŭ 50 jaroj (la 14an de aprilo) mortis Yasunari Kawabata (n. 1899), japana Nobel-premiito pri literaturo. Okaze de la 50-jariĝo de lia morto ni ofertas lian majstroverkon Neĝa lando (https://katalogo.uea.org/?inf=4193) dum la tuta aprilo kun sesona rabato sendepende de la mendata kvanto.

Ĵaŭdo, Marto 31, 2022 - 19:08

Fine de 2021 UEA anoncis la enkondukon de nova organiza strukturo por siaj ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER-ekzamenoj). Inter la novaĵoj estis la lanĉo de la nivelo C2, la eblo ankaŭ rete trapasi ekzamenon, la redukto de la ekzamenkotizoj kaj la ektraktoj kun la Akademio de Esperanto (AdE) por agnosko kaj funkciigo de la KER-ekzamensistemo de UEA (inkluzive de la reta ekzameniĝo): http://uea.org/gk/1001.

Post debatoj pri la temo, la 25-an de marto 2022 la 45 akademianoj per granda plimulto aprobis la oficialigon de tiucela partnereco inter UEA kaj AdE. Tio signifas, ke la C2-nivela KER-ekzameno, organizata la unuan fojon dum la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo (6-13 aŭgusto) jam havos la agnoskon de la Akademio. Aliĝoj al la UK, kun rabato ĝis la 31-a de marto, eblas ĉe http://uea.org/kongresoj/alighilo.

Vendredo, Marto 18, 2022 - 22:23

La federacia registaro de Kanado anoncis la 17-an de marto la finon de la devigo prezenti negativan KOVIM-teston por plene vakcinitaj vojaĝantoj al la lando ekde la 1-a de aprilo. Tio estas tre bonvena novaĵo por la Universala Kongreso en Montrealo, ĉar tio signifas, ke la plene vakcinitaj vojaĝantoj ne devos fari la testadon en iliaj hejmlandoj, antaŭ alveno Kanade, nek fari KOVIM-teston Kanade - kiel estis antaŭe. Hazarde elektitaj homoj tamen devos trapasi PCR-teston je la alveno, sed ne devos izoliĝi dum ili atendos la rezultojn. “Simple alvenu, plenvakcinita, en bona sano kaj bona humoro, por ĝui la plej grandan Esperantan eventon de la jaro en 3D (3 dimensioj)!”, diras Ĵenja Amis, sekretario de la LKK por Montrealo.

Pli frue, ankaŭ la registaro de Kebekio anoncis serion de mildigoj rilataj al KOVIM-reguloj. Ekde la 12-a de marto 2022 la registaro de Kebekio ne plu devigas limigojn por sociaj eventoj: ne plu estas limigoj rilate al la kvanto de personoj, kiuj povas ĉeesti kune en la sama ejo. Kaj vakcin-pruviloj ne plu estas bezonataj por partopreni kongresojn aŭ viziti aliajn lokojn – ekzemple restoraciojn, koncertejojn, kinejojn, teatrojn, ktp. Krome, ekde la 28-a de februaro, oni ne plu estas devigata labori dehejme kaj ankaŭ la neceso porti la maskon fariĝas malpli strikta – la sola loko, kie oni devos ankoraŭ porti la maskojn, estos la publika transporto.

Paĝoj