UEA

Ĵaŭdo, Aprilo 28, 2022 - 19:45


UEA 114-jara: ni volas diri dankon! Al ĉiuj niaj membroj kaj al ĉiuj esperantistoj, kiuj sincere laboras por pli justa, pli bona mondo. Ni fieras labori por Esperanto kun nelacigebla espero, ke inter la homoj regos solidareco kaj dialogado. Hodiaŭ ni bondeziras kuraĝon kaj bonan laboron al ĉiuj esperantistaj aktivuloj en la mondo! UEA estas vi.

Dimanĉo, Aprilo 3, 2022 - 18:37

Antaŭ 50 jaroj (la 14an de aprilo) mortis Yasunari Kawabata (n. 1899), japana Nobel-premiito pri literaturo. Okaze de la 50-jariĝo de lia morto ni ofertas lian majstroverkon Neĝa lando (https://katalogo.uea.org/?inf=4193) dum la tuta aprilo kun sesona rabato sendepende de la mendata kvanto.

Ĵaŭdo, Marto 31, 2022 - 19:08

Fine de 2021 UEA anoncis la enkondukon de nova organiza strukturo por siaj ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER-ekzamenoj). Inter la novaĵoj estis la lanĉo de la nivelo C2, la eblo ankaŭ rete trapasi ekzamenon, la redukto de la ekzamenkotizoj kaj la ektraktoj kun la Akademio de Esperanto (AdE) por agnosko kaj funkciigo de la KER-ekzamensistemo de UEA (inkluzive de la reta ekzameniĝo): http://uea.org/gk/1001.

Post debatoj pri la temo, la 25-an de marto 2022 la 45 akademianoj per granda plimulto aprobis la oficialigon de tiucela partnereco inter UEA kaj AdE. Tio signifas, ke la C2-nivela KER-ekzameno, organizata la unuan fojon dum la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo (6-13 aŭgusto) jam havos la agnoskon de la Akademio. Aliĝoj al la UK, kun rabato ĝis la 31-a de marto, eblas ĉe http://uea.org/kongresoj/alighilo.

Vendredo, Marto 18, 2022 - 22:23

La federacia registaro de Kanado anoncis la 17-an de marto la finon de la devigo prezenti negativan KOVIM-teston por plene vakcinitaj vojaĝantoj al la lando ekde la 1-a de aprilo. Tio estas tre bonvena novaĵo por la Universala Kongreso en Montrealo, ĉar tio signifas, ke la plene vakcinitaj vojaĝantoj ne devos fari la testadon en iliaj hejmlandoj, antaŭ alveno Kanade, nek fari KOVIM-teston Kanade - kiel estis antaŭe. Hazarde elektitaj homoj tamen devos trapasi PCR-teston je la alveno, sed ne devos izoliĝi dum ili atendos la rezultojn. “Simple alvenu, plenvakcinita, en bona sano kaj bona humoro, por ĝui la plej grandan Esperantan eventon de la jaro en 3D (3 dimensioj)!”, diras Ĵenja Amis, sekretario de la LKK por Montrealo.

Pli frue, ankaŭ la registaro de Kebekio anoncis serion de mildigoj rilataj al KOVIM-reguloj. Ekde la 12-a de marto 2022 la registaro de Kebekio ne plu devigas limigojn por sociaj eventoj: ne plu estas limigoj rilate al la kvanto de personoj, kiuj povas ĉeesti kune en la sama ejo. Kaj vakcin-pruviloj ne plu estas bezonataj por partopreni kongresojn aŭ viziti aliajn lokojn – ekzemple restoraciojn, koncertejojn, kinejojn, teatrojn, ktp. Krome, ekde la 28-a de februaro, oni ne plu estas devigata labori dehejme kaj ankaŭ la neceso porti la maskon fariĝas malpli strikta – la sola loko, kie oni devos ankoraŭ porti la maskojn, estos la publika transporto.

Lundo, Marto 14, 2022 - 17:48


Per tiu ĉi bela ilustraĵo de Bruno Rouyère ni deziras inviti vin partopreni la 2-an Interkulturan Novelo-Konkurson.

Akademio Literatura de Esperanto (ALE) lanĉis la duan eldonon de la Interkultura Novelo-Konkurso (INK), ĉi-jare sub la temo Nokta vojaĝo, kunlabore kun Bobelarto (https://bobelarto.ink) kaj aǔspiciata de Universala Esperanto-Asocio (UEA). La konkurso celas instigi novel-kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj. Krom la temo, aliaj novaĵoj atendas la partoprenontojn al la ĉi-jara INK: novaj kategorioj, novaj premioj kaj novaj reguloj pri lingvoj.

La dua eldono de INK atendas konkursaĵojn per noveloj en du kategorioj: komencantaj kaj spertaj verkistoj. La ĵurio donacos ok monpremiojn kaj laŭdecide honorajn menciojn. Krome, ĉi-jare estas akceptataj noveloj en kvar lingvoj: Esperanto, la itala, la rusa kaj la ukraina. Tamen ne nepre originale verkitaj en Esperanto, la itala, la rusa aŭ la ukraina: tradukaĵoj el aliaj lingvoj en tiujn lingvojn bonvenas.

Merkredo, Marto 9, 2022 - 21:23

Jam funkcias paĝo por la sesio de la unulingvaj ekzamenoj de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER-ekzamenoj) okazonta kadre de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK): http://edukado.net/ekzamenoj/ker/uk.

Dum la sesio okazos la premiero de la nova nivelo C2. Ĉe la paĝo eblas trovi ĉiujn informojn pri la KER-ekzamenoj kaj la aliĝilon por ekzameniĝo dum la 107-a UK (Montrealo, 6-13 aŭgusto 2022). La skriba kaj aŭdkomprena ekzamenoj okazos ĵaŭdon kaj vendredon, la 11-an kaj 12-an de aŭgusto. Por la parolaj ekzamenoj, kiuj daŭras inter 20 kaj 25 minutoj, oni devos rezervi lokon. La horaro por tio disponeblos en julio ĉe la sama paĝo. Por partopreni la sesion oni devas esti aliĝinta al la 107-a UK: http://uea.org/kongresoj/alighilo (kun rabato ĝis la 31-a de marto).

Mardo, Marto 8, 2022 - 23:08

Okaze de la Internacia Virina Tago, 8 marto 2022, Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj donas sian subtenon al la ĉi-jara temo de la Tago: “Genra Egaleco Hodiaŭ por Morgaŭa Daŭripovo.” Genra egaleco esencas por paca mondo, en kiu ĉiu persono povu labori kune por daŭripova estonteco en spirito de solidareco.

Sed ĉi-jare nia solidareco troviĝas unuavice kun tiuj virinoj en militaj zonoj kiuj luktas por ŝirmi siajn infanojn, kiuj klopodas defendi maljunulojn, kiuj volontulas por limigi la efikojn de milito eĉ dum milito daŭre furiozas ĉirkaŭ ili. Ili tion faras tuj post KOVIM, kiu alportis aflikton al multaj homoj, disrompis edukadon kaj endanĝerigis infanojn tra la tuta mondo. Milito kaj malsano minacas ĉiujn homojn: estas la tasko de ĉiuj, viroj same kiel virinoj, labori pace por superi tiujn minacojn.

Lundo, Marto 7, 2022 - 20:01

Kadre de la kampanjo Hans Bakker UEA, ILEI, la Afrika Komisiono de UEA (AK) kaj Senegala Esperanto-Asocio (SEA) alvokas Esperanto-instruantojn de la tuta mondo kandidatiĝi por Esperanto-kurso en Senegalo dum la periodo septembro-decembro 2022. La kurso antaŭos la 8-an Afrikan Kongreson de Esperanto (AKE), kiu okazos en Tieso (Thiès), Senegalo, de la 26-a ĝis la 30-a de decembro 2022. Tamen la kurso mem havos lokon en Dakaro, la ĉefurbo de la lando, 70 kilometrojn for de Tieso.

Ĉiuj detaloj pri la strukturo de la kurso kaj la lanĉo de la projekto troviĝas en dokumento de UEA-ILEI. La kurso komenciĝos la 19-an de septembro: lecionoj daŭros ĝis la 17-a de decembro, sed enplektiĝo en la laboroj de la 8-a AKE ankaŭ estas parto de la agado. Entute temos pri 45 instruhoroj plus aktivecoj. Laŭplane 20 homoj devos partopreni la kurson kiel lernantoj. La elektita instruonto laŭnecese ricevos: 1) biletojn por vojaĝi al Senegalo; 2) loĝejon en Senegalo; 3) stipendion, por sinnutrado kaj aliaj bezonoj, je la valoro de ĝis 2200 EUR.

Vendredo, Marto 4, 2022 - 21:15


“Ni semas” estas programo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), lanĉita en 2015 kiel subvenciprogramo por malgrandaj Esperanto-projektoj. En 2022 ĝia regularo estis reviziita kaj nun la programo funkcias sub kunordigo de la Afrika Komisiono de UEA (AK) kun fokuso al Esperanto-projektoj en Afriko. Kadre de la programo la AK de UEA anoncas konkurson pri subvenciotaj projektoj en la kontinento. Interesatoj partopreni devas koni la regularon kaj preferinde uzi la konkursan petilon, elŝuteblan en PDF-formato aŭ rekte plenigeblan komputile (http://mallonge.net/Ni-Semas-Reta-Petilo).

La subvencipetoj povas temi pri: Esperanto-kursoj por komencantoj aŭ progresantoj; trejnseminarioj por instruistoj; ekzamenpreparoj kaj ekzamenoj; aperigado de lernolibroj kaj aliaj instrumaterialoj adaptitaj al afrikaj bezonoj (afriklingvaj kaj afrikec-enhavaj); kultura interŝanĝo kun aliaj mondopartoj per Esperanto; financado por sendo de skrib- kaj lern-materialoj por lernantoj; informa agado en superaj lernomedioj; ktp.

Mardo, Marto 1, 2022 - 19:05

Ivo Osibov
Dolorige estas rememori pri la amiko, samaĝulo kiun oni konis preskaŭ la tutan vivon.

Ni interkonatiĝis kiel studentoj, aktivuloj esperantistaj - li en Beograd mi en Zagreb. Malofte oni mencias lian kontribuon en la loka Beograda, regiona Serbia kaj tutlanda Jugoslavia E-movadoj tiutempaj. Unue kiel volontulo poste kiel oficisto. La restado en Nepalo efektive markis la finon de lia enlanda E-kariero kaj lanĉis lin en la mondon. Ek de tiam mi ne sekvis de proksime lian laboron. Mi nur povis juĝi legante la Revuon kiun li redaktis, ĝuante la Kongresojn kiujn li organizis kiel Konstanta Kongresa Sekretario, sekvante la funkciadon de la Asocio en kiu li estis Ĝenerala Direktoro. Kiam mi siatempe alproksimiĝis al Rotterdam, Simo jam estis retiriĝinta el la oficoj de UEA tamen plue servante al ĝi.

Paĝoj