UEA

Mardo, Junio 2, 2020 - 17:36


La Estraro de UEA en majo 2020:
•Duncan Charters (Prezidanto)
• Fernando Maia Jr. (1-a Vicprezidanto)
• Trezoro Huang Yinbao (2-a Vicprezidanto)
• Aleks Kadar (Ĝenerala Sekretario)
• Amri Wandel
• Jérémie Sabiyumva
• Orlando Raola
• So Jinsu
• Ĝenerala Direktoro: Martin Schäffer

En la junia numero de la revuo Esperanto aperas la jara raporto de la Estraro de UEA. Se vi deziras legi pli da detaloj, estas aliaj raportoj tra la jaro, troveblaj ĉiuj en la retejo de UEA: https://uea.org/teko/komitato.

Enkonduko

La jaro 2019 estis la Internacia Ja­ro de la Indiĝenaj Lingvoj kaj la unua ja­ro post la kotizreformo aprobita de la Komitato de UEA en 2018. La 104-a Uni­versala Kongreso sukcese okazis en Lahtio, Finnlando, kun elekto de no­va Estraro. UEA plu frontis financajn defiojn, sed kun jam pozitivaj rezultoj post la komitata instrukcio duonigi la deficiton en 2020. Denove rekorda es­tis partopreno en la Belartaj Konkursoj. Substrekindaj atingoj estis: ĉefparola­do de R. Maertens en la ferma ceremonio de Junulara Forumo de EKOSOK; sa­luto en Esperanto de ministrino de Sve­dio, Amanda Lind, al la UK; la inter­na­cia kalendaro Eventa Servo; estigo de UEA.facila kaj Forumo de UEA; kaj okazigo de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto.

Dimanĉo, Majo 31, 2020 - 13:31


La 24-an de majo 2020, 83-jara, forpasis la eminenta esperantisto Victor Sadler. Sadler naskiĝis en 1937 en Britio kaj eklernis Esperanton en 1951, kiam li estis 14-jara. Li komencis uzi Esperanton, kiam li ekstudis en Kembriĝo, kie li fondis studentan Esperanto-klubon. Tra la jaroj membris en la klubo pluraj homoj, kiuj poste okupis gravajn postenojn en la Esperanto-movado. Sadler dum tiu tempo redaktis la informilon Studento de STELO, la Studenta Tutmonda Esperantista Ligo, en kies estraro li aktivis.

Post la doktoriĝo pri fonetiko en 1962, li eklaboris fine de 1962 ĉe UEA en Roterdamo, por redakti la revuon Esperanto. Li redaktis ankaŭ La Monda Lingvo-Problemo de 1968 ĝis 1973 kaj okupiĝis pri la Biblioteko Hector Hodler. En 1968 Sadler fariĝis ankaŭ direktoro de la Centra Oficejo. Li transdonis la redaktadon de la revuo en 1974 al Simo Milojeviĉ. En tiu epoko li ankaŭ kunorganizis plurajn Universalajn Kongresojn kaj instalis en 1980-1981 la unuan komputilan sistemon de UEA.

Sabato, Majo 30, 2020 - 19:52


EKO 2020-29 sendita el Budapeŝto, la 30an de majo

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en multaj AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol rektaj 1500 ricevantoj, kun plusendoj pli ol 2000.

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA.

Bazaj informoj pri la virtuala AMO 65

Post 30 tagoj okazos la sekva virtuala Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO). Jen la komencaj informoj:

Dato: Sabate, la 27an de junio, 2020
Horoj: Fiksotaj laŭ la proponoj, sed en la centreŭropa posttagmezo. (t.e. CEST)
Temo: “Landaj Asocioj – Leviĝantaj Agantoj”
Teknika prizorgo pere de Zomo: La movado en Irano.
Forumo: Ni provas kunigi reprezentantojn de niaj kvin kontinentaj komisionoj.

Vendredo, Majo 29, 2020 - 17:45


Ĝis la 31-a de majo 2020 junuloj rajtas kandidatiĝi por iĝi TEJO-volontulo en la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO. Elektitoj deĵoros kiel volontuloj en Roterdamo dum maksimume unu jaro, ekde aŭgusto 2020 ĝis la 30-a de junio 2021 (komencdato estas interkonsentebla). Loĝado estos senpaga, aldone al transporto, kiu rilatas al la volontulado. TEJO serĉas minimume tri volontulojn por la volontula periodo, do se grupo de du aŭ tri kandidatoj pretus volontuli kune, la grupo rajtas kaj bonvenas kandidatiĝi, specifante tion en la motivletero.

Esti TEJO-volontulo estas unika okazo labori en Esperantujo. Por prezenti tiun eblon TEJO-oficisto Ariel Palmer preparis spektindan filmeton, en kiu la antaŭaj volontuloj Manuela Burghelea (Rumanio) kaj Clément Baleyte (Francio) brile rakontas sian sperton: youtu.be/fp73e5cz8_Y. La filmeto estas altkvalita elmontro de ampleksa uzo de Esperanto kaj spekteblas i.a. kun subtekstoj en la angla, ĉina kaj portugala. Ĝi konsistigas uzindan varbmaterialon por junaj esperantistoj kaj aliaj ĝenerale.

Merkredo, Majo 27, 2020 - 21:14

Fonto: novaĵa raporto de UN

La reprezentanto de Universala Esperanto-Asocio al Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko d-ro Humphrey Tonkin lastatempe ĉeestis virtualan gazetaran konferencon de la Monda Organizaĵo pri Sano (MOS), en kiu la direktoro de MOS pri krizaj situacioj d-ro Mike Ryan avertis kontraŭ klopodoj antaŭdiri kiam la viruso KOVIM-19 malaperos.

Eĉ se oni trovos vakcinon, regado de la viruso postulos “amasan kampanjon,” d-ro Ryan diris.

Preskaŭ 300.000 homoj tra la mondo mortis pro la viruso, kaj oni registris pli ol 4,3 milionojn da okazoj.

Ĵaŭdo, Majo 21, 2020 - 19:46


Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj en ĝia kadro Virtuala Kongreso (VK) okazos inter la 20.6-20.9.2020, dum la VK okazos inter la 1-8.8.2020.

UEA anoncas konkurson por krei emblemojn. Proponojn bv. sendi ĝis 14.6 al alekska@gmail.com. La unua premio estos senpaga aliĝo al la UK en 2021 aŭ 2022.

La programoj de MondaFest’ 2020 kaj de la VK aperos en Eventa Servo. Pri ideoj aŭ proponoj por eventoj kadre de la Festivalo aŭ Kongreso bv. kontakti la organizantojn kiel indikite ĉe https://eventaservo.org/e/mondafest2020. La plena komuniko: uea.org/gk/875a1

Sabato, Majo 16, 2020 - 23:31

La 21-a de majo estas deklarita de Unuiĝintaj Nacioj kiel Internacia Tago de Teo. Post akvo la plej ofte uzata trinkaĵo en la mondo estas teo. Te-rikolto kaj -produktado povas esti la plej grava vivrimedo por pluraj neriĉaj familioj en multaj landoj. Te-industrio provizas formalan laboron por multaj homoj, inkluzive signife multe da virinoj, en urboj kaj vilaĝoj, kio gravas des pli en foraj malriĉaj regionoj. Krom tio, estas science pruvite, ke teo danke al kontraŭinflama kaj antioksidanta ecoj estas utila por sano: bonkvalita teo helpas por bona funkciado kaj kondiĉo de digesta sistemo, koro, haŭto, renoj kaj dentoj.

Vendredo, Majo 15, 2020 - 18:47


[ Mesaĝo sendota al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj paperaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

La Internacia Tago de Familioj, la 15-a de majo, estas okazo por rekoni la gravecon de la familio kiel la baza unuo de socio. Ĉi-jare la Tago alprenas specialan signifon dum la mondo frontas la eksplodon de KOVIM-19. Tra la mondo familioj estas dividitaj de militoj, naturaj katastrofoj, malsato – kaj nun de neeblo moviĝi trans distancoj pro timo de infektiĝo. Kaj la Internacia Tago de Familioj okazas nur tagojn post horora kaj poltrona atako kontraŭ akuŝa hospitalo en Afganio, kiu portis morton al patrinoj kaj orfigis bebojn ĝuste tie, kie nova vivo envenas la mondon.

Merkredo, Majo 13, 2020 - 13:16
Lundo, Majo 11, 2020 - 12:24

Amri Wandel

Elŝuti pdf

Paĝoj