UEA

Sabato, Julio 24, 2021 - 01:05


La Redakcio
Aperis la dek dua numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Julio 22, 2021 - 15:51


La Redakcio
Aperis la dek unua numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Merkredo, Julio 21, 2021 - 20:00


Malfermiĝis la aliĝilo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu okazos en Montrealo, de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022. Frue aliĝu por ĝui la plej bonajn aliĝkotizojn: http://uea.org/kongresoj.

La kongresa temo estas: “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj”. La temon proponis la Loka Kongresa Komitato (LKK) de Montrealo kunlabore kun la eks-prezidanto de UEA Mark Fettes kaj la Estraro de UEA. La Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj estis deklarita de UN kaj Unesko fine de la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj, kiu ludis gravan rolon en la agado de UEA kaj en la pritrakto de la kongresa temo de la 104-a UK, “Vivanta naturo, floranta kulturo” en 2019. Nun la 107-a UK estos unu el la internaciaj aranĝoj, kiuj helpos lanĉi la Jardekon por la periodo 2022-2032. La atento al indiĝenaj lingvoj nekontesteble praviĝas, ĉar ili entenas grandan parton de la lingva kaj kultura diverseco de la homaro kaj estas la portantoj de valoroj kaj praktikaj konoj, kiuj montras kiel homaj socioj povas kunvivi harmonie kun la naturo. Kaj malpli pozitive: ĉar ili grandparte estas minacataj ! de malape ro. Pri tio la LKK preparis specialan gazetaran komunikon en la angla kaj en la franca por diskonigi en Kanado, i.a. okaze de la 26-a de julio.

Merkredo, Julio 21, 2021 - 04:32


La Redakcio
Aperis la deka numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Mardo, Julio 20, 2021 - 01:47


La Redakcio
Aperis la naŭa numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Lundo, Julio 19, 2021 - 01:19


La Redakcio
Aperis la oka numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Dimanĉo, Julio 18, 2021 - 01:05


La Redakcio
Aperis la sepa numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Julio 15, 2021 - 22:48


La Redakcio
Aperis la sesa numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Julio 15, 2021 - 22:38


Kiel parto de la 2-a VK denove okazos Oratora Konkurso por la junularo.La funela sesio, antaŭvidita por la 16-a de julio ne okazos. Kandidatoj venos sur la virtualan scenejon rekte en la 21-a de julio, merkrede, de la 15:00 ĝis la 16:00 UTC.Sekve la aliĝperiodo estas nun iom pli longa. In-teresitoj skribe anoncu sin ĝis la 19-a de julio, al la Ko -misiono de UEA pri Oratora Konkurso pere de la mem-broj Giridhar Rao rao.giridhar@apu.edu.in kaj Leandro Abrahão leandro.brazilo@gmail.com.Legu la plenan alvokon por ekscii pli: https://uea.org/gk/960a1.Kompleta regularo de la konkurso troviĝas en la retejo de UEA. Prepariĝi oni povos i.a. sekvante la kurson de parolarto #forlaflatado senpage ofertata de UEA ĉe https://mallonge.net/fi aŭ rekte en la virtuala kongresejo, la 19-an de julio, lunde, 8h30-10h UTC. Kaj legante la librojn pri retoriko en Esperanto: https://mallonge.net/retoriko. La organizantoj bondeziras al la kuraĝuloj, kiuj partoprenos, kaj esperas, ke tiu ĉi kongresero estos tiel populara kaj amase spektita, kiel estas tradicie kaj pa-
sintjare.

Ĵaŭdo, Julio 15, 2021 - 14:25


Ni ĝojas informi, ke jam aperis programo de la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto kaj de la Virtuala Movada Foiro. Vi povas vidi, ke ĝi estas riĉega kaj eblas trovi programerojn de multaj niveloj kaj preskaŭ por ĉiuj gustoj.

Jen, vidu:
Programo de la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto kaj de la Virtuala Movada Foiro

Se vi ankoraŭ ne aliĝis al la 2-a VK, ni invitas fari tion ĉe: https://vk.esperanto.net/

Paĝoj