La januara numero de la revuo Esperanto elŝuteblas senpage

Revuo Esperanto. Aprilo 2017La unua numero, aperinta en 2018, la jaro de Esperanto-Kulturo, nun estas senpage elŝutebla. Revuo Esperanto estas la plej renoma periodaĵo en Esperantujo, kiu aperas jam 111 jarojn! Tiuj esperantistoj, kiuj ankoraŭ ne abonas ĝin, povas konatiĝi kun ĝia enhavo. Bonvolu komuniki pri la elŝutebleco al viaj Esperantaj amikoj.
Vi povas aboni la revuon ĉe http://uea.org/alighoj/alighilo.

revuo_januara_reta.pdf 11 Mb [710 elŝutoj]

Deklaro de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Tago de Holokaŭsta Memoro

27 januaro 2018. Ĉiujare la 27-an de januaro Unuiĝintaj Nacioj rekonas la Tagon de Holokaŭsta Memoro, la tagon de la liberigo de la ekstermejo Auschwitz-Birkenau kiun starigis la Nazioj kiel parton de sia programo de genocido. Temas pri tago de funebrado, ĉiujara promeso neniam forgesi tiujn kiuj mortis nek la monstrecon de la genocido kiu detruis ilin, kaj tago kiam la popoloj de la mondo estas alvokataj eldiri la vortojn “Neniam Plu” – neniam plu oni permesu ke tiaj barbarismaj agoj okazu.

Alvoko al partopreno en la esperantologia konferenco, Lisbono 2018

La organizantoj de la Esperantologia Konferenco 2018 okazonta en Lisbono, Portugalio, kadre de la 103a Universala Kongreso de Esperanto alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Esperantologia Konferenco 2018, sub la aŭspicio de Universala Esperanto Asocio (UEA) kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED).

103-a Universala Kongreso de Esperanto, 28 julio–4 aŭgusto 2018 Lisbono, Portugalio


Clay Magalhães
La preparoj de la UK iras tre aktive. La kongreso okazos en tri malsamaj konstruaĵoj. En la Rektorejo de la Universitato de Lisbono okazos la komitataj kunsidoj, vesperaj artaj aranĝoj kaj Solena Fermo. En la Fakultato pri Juro de la Universitato de Lisbono estos la giĉetoj, budoj, Libroservo, okazos diversaj kunsidoj. Ambaŭ konstruaĵoj troviĝas ĉe Alameda da Universidade, Cidade Universitária, Lisboa (metrohaltejo Cidade Universitária). Ĉe Coliseu dos Recreios okazos la Solena Inaŭguro kaj Nacia Vespero. Ĝi estas unu el la plej antikvaj partoj de la urbo.

Kongresa temo en Lisbono: Kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo: kien nun?

Kiam la portugala maristo Vasco da Gama atingis la bordojn de Barato (por eŭropanoj, Hindio) antaŭ 520 ja­roj, li malfermis novan epokon en la monda historio. Dum longa tempo tiu aspektis kiel epoko de la Eŭropa Kon­kero, ĉar la grandaj maraj imperioj de Britio, Francio, Nederlando, Hispanio kaj Portugalio sukcesis ekregi sur granda parto de la terglobo. Kun iliaj soldatoj, pastroj, komercistoj kaj burokratoj disvastiĝis ankaŭ la impe­riaj lingvoj kaj kulturoj, influante la vivon de miliardoj da homoj, ne nur dum la zenito de la eŭropa potenco, sed ankoraŭ nun.

Neforgesebla UK preparata por Lisbono

LKK de la 103-a UK en Lisbono

Antaŭ multaj jaroj, kiam la portugalajn esperantistojn unue kontaktis la Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhães, instigante nin inviti la Universalan Kongreson, ni estis iom skeptikaj pri la afero. Nia ĉefa hezito temis pri tio, ĉu ni havas sufiĉan homforton por organizi tiel grandan eventon kaj ĉu la financoj de nia asocio eltenus tion.
Post detalaj klarigoj kiel la UK-oj funkcias nuntempe, kiu prenas la financan riskon, pri la labormetodo kaj utiligo de teknologio por simpligi kaj rapidigi la aferojn, kaj inspiritaj de la sukcesa organizado en la landoj, kie la movado estas malpli granda ol tiu en Portugalio, ni decidis, ke ni ne nur pretas inviti la ĉefan eventon de la Esperanta Movado, sed ke en Lisbono la kongreso estos unu el la plej bonaj iam ajn. Almenaŭ tio estas nia celo!

Paĝoj