La 45-a numero de “Esperanto en Afriko"

La 45-a numero de “Esperanto en Afriko" pretas.
Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://www.esperanto-afriko.org/bultenoj.

La enhavoliston konsistigas:

p.1 Enkonduko,
p.1 Zamenhofa festotago en Antananarivo
p.2 Nova estraro en DR Kongo
p.2 Kerno de nova junulara agado en Madagaskaro
p.3 Kampanjo Hans Bakker en Senegalo
p.3 Nova E-filmeto en Burundo...
p.3 … kaj ankaŭ en DR Kongo
p.4 Afrika retejo renoviĝis kaj funkcias
p.4 E-Klubo Sunleviĝo dankesprimas
p.5 La burundano Aimé-Patrick M. diplomiĝis E-instruisto
p.6 2022 en Senegalo
p.7 Kvazaŭ korpo sen koro, nova afrika E-filmo
p.8 Afrika Komisiono kaj retkunvenoj
p.9 Ekzemplo de laboro de la Afrika Komisiono
p.9 Kameruno kongresis
p.10 Afriko nekrologas