Legpretas la 43-a numero de la afrika bulteno

Enhavliste:

P.1 Salutvortoj de la redakcio
P.1. 8-a Afrika Kongreso 2022: Senegalo tenas la torĉon
P.2. Esperanto Plus, nova faka asocio de UEA
P.3. Nova afrika albumo, frukto de transkontinenta kunlaboro
P.4. Internacia Tago de virinoj marte 2021…
P.5. Esperanto-kulturo: ankoraŭ afrika kontribuo
P.5. Bezono de lerno- kaj legomaterialoj en Madagaskaro
P.6. Afrikaj e-istoj kun kovim-19, atestoj de infektitoj
P.7. Togolando renovigas per ĉeesta renkontiĝo
P.8. Forpasis Batangu Mpesa, prezidanto de la konga E-asocio

La bulteno mem estas senpage elŝutebla per https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20n-ro%2043.pdf