La 44-a numero de la revuo "Esperanto en Afriko"


Pretas la 44-a numero de la revuo Esperanto en Afriko. Ĝi legeblas aŭ elŝuteblas ĉe https://drive.google.com/file/d/1ILxlPyvinnc7Xn28WRRXjiad8sPmBmS7/view

La enhavolisto de tiu nova numero konsistas el:

p.1 Enkonduko
p.1 Nova distingo por Elysée Byelongo
p.2 La Espero, Esperanto-forcejo en Burundo
p.3 Nova Esperanto-Klubo en Shanje, DR Kongo
p.4 Reveno de Esperanto en Zimbabvo
p.5 Afrikaj virinoj elpaŝas publike
p.5 Alvoko pri projektokreado
p.6 Senegalo invitas vin jarfine 2022
p.7 Internacia Semajno de amikeco kaj Afriko
p.7 Premioj al gelernantoj de Instituto Zamenhof (IZo)
p.8 Karitate en Goma
p.8 Forpaso de Théophile Mayoma