Mardo, Novembro 23, 2021 - 20:09


La Amerika Komisiono de UEA speciale ofertas la prelegon "Logiko – ponto inter filozofio, matematiko, komputado kaj lingvo", de la akademiano Markos Kramer, el Bonaero/Dresdeno. Li estas gasto de la ĉi-monata kulturkunveno de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP), federita asocio de Brazila Esperanto-Ligo (BEL).

La 27-an de novembro je 20h00 UTC:
https://eventaservo.org/e/ac6678

Kramer naskiĝis en Bonaero (Argentino) kaj kreskis ĉefe en Germanujo. Li studis matematikon kaj filozofion en Oksfordo (Britujo) kaj doktoriĝis en Bonno (Germanujo) pri temo, kiu ligas matematikan logikon kaj komputan lingvosciencon. Nuntempe li laboras en la Teknika Universitato de Dresdeno, esplorante la ligojn inter logiko-bazitaj metodoj por artefarita inteligenteco kaj la efektiva rezonado de homoj.

Li eklernis Esperanton en 2000 kaj, post aktivado en la Germana Esperanto-Junularo kaj TEJO, membriĝis en la Akademio de Esperanto en 2010. Krom verki plurajn esperantologiajn artikolojn pri diversaj temoj, li estas membro de la PIV-teamo, kiu okupiĝas pri funda prilaboro de tiu vortaro.

Mardo, Novembro 23, 2021 - 19:43

Nicola Ruggiero prezentas pecon el recenzo pri la romano "Kiuj semas plorante..." de Oldřich Kníchal kaj Éva Tófalvy. La recenzon faris Vilmos Benczik.

Dimanĉo, Novembro 21, 2021 - 22:56

Gražina Opulskienė

Certe multaj scias pri Baltiaj Es­pe­ranto-Tagoj, ĉar tio estas unu el la re­konitaj en Esperantujo aranĝoj. Ne mi­rinde, ĉar jam ekde 1959 ĝi okazas laŭ­vice en tri landoj: Latvio, Estonio kaj Litovio. Komence studentoj-esperantistoj ekhavis la ideon organizi tendaron por esperantistoj de Baltaj landoj. Ĉiujare la tendaroj laŭvice okazadis en iu bela natura loko de Latvio, Estonio, Litovio. La partoprenantoj dum tagoj ĉeestis prelegojn kaj kursojn, sed vespere sonis kantoj kaj gitaroj. KGB* ĉiam interesiĝis pri Esperanta aranĝo kaj ne ĉiam estis facile ĝin organizi, ofte esperantistoj devis ruzi por ricevi permeson de partiaj sekretarioj. Mirinda fakto estas, ke ekde la foraj sesdekaj jaroj el kunveno de junaj sovetaj esperantistoj la aranĝo evoluis al vera internacia evento. Kelkaj el la tiamaj or­ganizantoj ankaŭ nun fidele partopre­nas Baltiajn Esperanto-Tagojn! Multaj esperantistoj ne nur de Eŭropo jam spertis BET, sed multaj ankoraŭ ha­vas ĝin en sia revolisto aŭ devus ek­interesiĝi.

Vendredo, Novembro 19, 2021 - 21:45

Kaj Tiel Plu kantas kune kun Liven Dek "La kavaliroj". La kantotekston verkis Abel Montagut kaj Liven Dek, kiu ankaŭ komponis la melodion.
Ĉi originala kanto estis prove prezentita en la 38a Kataluna Kongreso de Esperanto okazinta en Àger.

Ĵaŭdo, Novembro 18, 2021 - 20:56
Merkredo, Novembro 17, 2021 - 22:15

La 10-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto okazos inter 3-6 Novembro 2022, en havenurbo Busano (Busan) de Koreio kun la temo "Novan Vojon por la Esperanto-Movado post Kronvirusa Krizo".

KAOEM de UEA okazigas la kongreson kun LKK el membroj de Korea Esperanto-Asocio. Detaloj pri la kongreso aperos unu post la alia, jutube, reteje kaj revue.

Volontuloj partoprenis en la faro de filmeto. Kaj vi ĝuas la kanton de Amira Chun je la lasta parto de tiu ĉi filmeto.

Apartan dankon al 부산관광공사, Busan Turisma Organizo, pro la aŭspicio.

Merkredo, Novembro 17, 2021 - 02:56

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la decembra numero:
243 | 15-jara jubileo de la Esperanto-urbo Herzberg am Harz
245 | Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET) – 56
246 | Afriko brilas: Raporto pri la okazigo de adiaŭa festo de Esperantaj lernantoj

Mardo, Novembro 16, 2021 - 22:38


Skanitaj revuoj Esperanto por 1974 estas troveblaj ĉe:
https://uea.org/revuoj/esperanto/1974
Ne necesas ensaluti, sed tamen estas E-lingva kontrolo.

Lundo, Novembro 15, 2021 - 23:18


La Fonduso de Unuiĝintaj Nacioj por Infanoj (UNICEF) estis kreita jam en 1946, do frue en la historio de UN. Ĉi-jare ĝi fariĝas 75-jara. Ĝia vibra kaj trafa intervenado por protekti infanojn tra la mondo memorigas al ni kiom gravas la protektado de rajtoj de infanoj ĉie, kaj gravas la rolo de UN en tiu protektado.

Ĉiu infano rajtas ĝui bazajn servojn kaj profiti okazojn por sia plena disvolviĝo. Protektado kaj zorgo de infanoj estas universala bazo por paco, homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo.

Frue, en 1954, estis deklarita la Monda Infana Tago. Poste, en 1959, la Ĝenerala Asembleo de UN adoptis la Deklaracion pri la Rajtoj de Infanoj, kaj, en 1989, la Konvencion pri la Rajtoj de Infanoj. Tiuj dokumentoj proponas al ĉiuj ŝtatoj gvidliniojn, por ke infanoj estu unua zorgo.

Paĝoj