Lundo, Marto 30, 2020 - 11:36

Le Monde de l'Espéranto (LME) n-ro 605 legeblas en la reto: https://esperanto-france.org/IMG/pdf/lme605.pdf. LME estas dulingva magazino en la senco, ke iuj artikoloj (kiuj celas la eksteran legantaron) estas en la franca kaj aliaj (kiuj pli celas esperantistojn) estas en Esperanto.
Ĉeftemo de tiu numero estas la rilatoj kun Unesko, aparte pri la kunvenoj, kiuj okazis pasintjare kaj la subskribo-ceremonio pri Unesko-kuriero. Aparte traktata (franclingve) estas la lingvo-akcelila metodo.
Kaj estas la kutimaj rubrikoj: prelegvojaĝoj, kulturaj novaĵoj (kun aparta atentigo al diversaj konkursoj), vojaĝnotoj (pri 22.503 kilometrojn per biciklo...).
UEA gratulas al Esperanto France kaj la redaktoro Claude Nourmont, komitatano A de UEA por Francio. Bonan legadon!

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 15:11

Stefan MacGill, Mirejo Grosjean

Enhavo

UMEA esenca – subtenu ĝin!
Nova alianco en konstruo
http://edukado.net al la savo
Universitatoj gravaj – precipe nun
Greziljono vin subtenas!

EKO 2020-08 sendita el Budapeŝto la 28an de marto.
Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj AMOseminarioj,
aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol mil ricevantoj.

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA

Forta bezono por medicinistoj – alvoko de UMEA

En la nunaj tagoj, la rolo de medicinistoj unike gravas. Feliĉe ni delonge havas nian propran fakan Asocion, tio estas la Universala Medicinista Esperantista Asocio, kiu modele agis tra lastaj jaroj, kaj kiu povos ludi eksterordinaran rolon en la reago de esperantistoj.

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 14:44


EventaServo.org (ES), senpaga servo de UEA kaj TEJO por la tuta Esperanto-komunumo, havas novan ilon: eblas marki vian eventon kiel nuligitan sen tamen forviŝi ĝin de la servo. Tio eblas per la nova butono Nuligi disponebla por administrantoj de la evento. La evento plu aperos markita per ruĝa linio. Ĉe retoj, kiuj uzas la kalendaron de ES, la evento ankaŭ estas markita per ruĝa fono, kiel en uea.facila.orgforumo.uea.org. Vidu bildojn.

Tio aparte utilas, ĉar per tiu opcio eblas konservi la memoron de la evento kaj informi interesatojn kial la evento estis nuligita kaj, se estas la kazo, kiam oni planas reokazigi ĝin. Vidu ekzemplon de Mez-Anglia Semajnfino Esperantista (MASE).

Tamen respondeculoj pri la evento daŭre povas simple forviŝi ĝin, kio eblas en la redakto-paĝo.

Ne forgesu, ke eblas registri vian retan eventon samkiel vian retan organizon!

UEA kora dankas la sindediĉon de siaj bravaj komisiitoj pri Eventa Servo, Fernando Ŝajani, Yves Nevelsteen kaj ĉiuj helpantoj de la retejo, kiuj rapide reagas al la bezonoj de nia monda E-komunumo.

Registru vin kaj vian organizon en ES: eventaservo.org/r kaj eventaservo.org/o. Kaj subtenu la servon per membriĝo en UEA kaj TEJO: https://UEA.org/alighoj/alighilo.

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 14:15

Hodiaŭ, la 23-an de marto 2020, la Ĝenerala Sekretario de UN, António Guterres, anoncis la jenan

apelacion

Nia mondo frontas komunan malamikon: COVID-19.
La viruso ne interesiĝas pri nacieco aŭ etneco, partio aŭ kredo. Ĝi atakas ĉiujn homojn, senindulge.
Dume, armita konflikto daŭre furiozas tra la mondo.
La plej vundeblaj – virinoj kaj infanoj, handikapitoj, la marĝenaj kaj la dislokitaj – pagas la plej altan prezon.
Ili estas ankaŭ la plej senŝirmaj kontraŭ plene detruaj perdoj pro COVID-19.

Ni ne forgesu, ke en landoj ruinigitaj pro milito, sansistemoj kolapsis.
Profesiuloj pri sano, jam malmultaj, estas ofte aparte minacataj.
Rifuĝintoj kaj aliaj personoj dislokitaj pro perforta konflikto estas duoble vundeblaj.
La furiozo de la viruso montras la stulton de milito.

Jen kial hodiaŭ mi alvokas al tuja tergloba pafĉeso en ĉiuj anguloj de la mondo.
Venis la momento por forŝlosi konflikton kaj kune fokusiĝi je la vera granda barakto por niaj vivoj.

Al militaj partioj, mi diras:
Retiriĝu el minacado.
Flankenmetu malfidon kaj malamikecon.
Silentigu la pafilojn; haltigu la artilerion; ĉesigu la bombadon.

Temas pri decidiga momento…
Por helpi krei koridorojn por vivosava subteno.
Por malfermi valorajn fenestrojn por diplomatio.
Por alporti esperon al lokoj inter la plej vundeblaj de COVID-19.

Ni inspiriĝu de koalicioj kaj dialogado kiuj iom post iom formiĝas inter rivalaj partioj por ebligi komunajn alfrontojn al COVID-19. Sed da tiuj ni bezonas multe pli.

Finu la malsanon de milito kaj kontraŭbatalu la malsanon kiu ruinigas nian mondon.

Ĉio komenciĝas per militohalto ĉie. Tuj.

Jen tio kion bezonas nia homa familio, nun pli ol iam ajn antaŭe.

Universala Esperanto Asocio, Oficejo por rilatoj kun UN, 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017. [1] 212-687-7041. www.esperantoporun.org.

Sabato, Marto 21, 2020 - 03:21


Jen la vica numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kun ĉiuj informoj pri la preparata UK kaj ankaŭ kun la UEA-komuniko pri koronviruso (pro la situacio, UEA longigis la duan aliĝperiodon ĝis la fino de aprilo). Notu ke ni kreis la paĝon kun ligiloj al gravaj informoj kaj UEA-komunikoj. El inter la ne-UK-rilataj artikoloj, aparte notu la artikolojn pri Zamenhof kaj ankaŭ ampleksan artikolon pri gigantoj de Esperanto-Movado en Kanado. En la tempo de malfacilo, inspiriĝu de tiuj bravaj individuoj, kiuj ankaŭ laboregis por Esperanto, kaj en eĉ pli malfacilaj tempoj ol ni travivas nun...

Vendredo, Marto 20, 2020 - 13:29

Abonantoj jam povas elŝuti la aprilan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la aprila numero:
75 | La klarvido de Hector Hodler. La resumo de la artikolo de Ulrich Lins pri Hector Hodler, kiu antaŭ 112 jaroj fondis Universalan Esperanto-Asocion
78 | Malferme: Hector Hodler, pacisma sinteno. Jen la titolo de nova libro aperonta en julio 2020
79 | Hector Hodler kaj la revuo Esperanto: ciferece por la mondo
80 | Primeditindaj paĝoj (1916)
81 | Laste Aperis

Ĵaŭdo, Marto 19, 2020 - 17:22


Laŭ la rekomendo de la IKU-komisiono, la Estraro de UEA decidis pri la programo de IKU kaj la Scienca Kafejo en Montrealo. Ĝis la limdato, ĉi-jare fruigita al la 15-a de januaro, la komisiono (Fiedler, Maitzen, Tonkin, Vergara, Wandel kaj Wen) ricevis 24 proponojn, el kiuj ĝi elektis naŭ por la IKU kaj ok por la Scienca Kafejo. La resumoj aperas en la IKU-paĝo de UEA.

Kadre de la Internacia Kongresa Universitato, Grant Goodall prelegos pri lingvistiko, Xavier Alcalde pri Geopolitiko, Pascal Dubourg Glatigny pri E-o kaj la dua mondmilito, la IKU-rektoro Geoffrey Greatrex pri romianoj kaj persoj en la malfrua antikvo, François Lo Jacomo pri la Ora Nombro, Bill Mak pri la Silkaj Vojoj, Orlando Raola pri Kemio kaj akvo, Keyhan Sayadpour pri genetiko kaj koro kaj Carlos Spinola pri Spacveturado. La prelegoj de Goodall, Lo Jacomo kaj Raola estos parto de AIS-kurso kun po du aldonaj prelegoj.

Merkredo, Marto 18, 2020 - 05:47

Dima Ŝevĉenko

Nun en Rusio estas printempo kaj mi skribu iomete iom pri la rusa kulturo, pri ĝia eta, sed agrabla ero - festo, kiu nomiĝas Butersemajna karnavalo (ruslingve: Масленица). Vidu ankaŭ la artikolon en Vikipedio - https://eo.wikipedia.org/wiki/Maslenico.
Tio estas antikva pagana tradicio, kiu fakte aperis plejverŝajne tiam, kiam la nunaj nacioj kaj landoj ne ekzistis ĝenerale. Similajn tradiciojn oni povas trovi en la kulturoj de pluraj popoloj. Ekzemple, en Vikipedio vi povas legi esperantlingvan artikolon pri Karnavalo, kiun oni festas en katolikaj landoj - https://eo.wikipedia.org/wiki/Karnavalo . Tiuj ĉi festoj havas plurajn komunajn trajtojn. "Buteraj tagoj" daŭras la tutan semajnon kaj kulminas per la dimanĉa Butersemajna karnavalo. Dum ĝi oni adiaŭas vintron, bruligante ĝian remburitan figuron, ĝissate manĝas blinojn (krespojn), okazigas plurajn ludojn kaj konkursojn, kantadas kaj dancadas.

Lundo, Marto 16, 2020 - 00:10

MISAŬA Seiiĉirou

Mi skribis jene je la 16-a de oktobro 2018.

Mi ŝatas montogrimpadon.
Sed varmego de tiu ĉi somero suferigis nin.
Tial nokte mi iris al monteto volonte ioman malvarmecon.
Kompreneble mi portis lampeton sur mia frunto.
Kiam mi ekpaŝis ,tuj pentego kaptis min.
Ĉar tute senluma tenebro donis al mi grandan teruron.
Mi deziris tuje returniĝi.

Paĝoj