La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la februaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la februara numero:
27 | Raporto de la Afrika Komisiono de UEA pri la 8-a AKE en Senegalo 2022
30 | Afriko brilas: Impresoj pri la 8-a AKE
30 | "Esperanto, ŝanco kaj ne minaco por Afriko"
31 | Virinoj dum la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto
32 | Kongresumi Senegale
33 | Izis kaj Oziris en Torino
34 | Oficiala Informilo
35 | Edukado: Du novaj Esperanto-rapidkursoj en Israelaj mezlernejoj
36 | Zamenhof-Tago tra la mondo
38 | Novjaraj renkontiĝoj: IF, IS, NR, JES kaj Luminesk'
40 | Eventoj: La 7-a Luminesk’ Heilbronn­
41 | Kulturo: Verkisto-Humanisto
42 | Serio “Oriento-Okcidento” de UEA
44 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Revigliĝo de AIS, Vintra Universitato ventoj kaj Klimatŝanĝaj konkludoj
46 | Informado | Letero de leganto: Reklamkampanjo por Esperanto
47 | Kulturo: La internacia Esperanta Literatura Konkurso “Hristo Gorov” – 2022
47 | Eventoj: Denove renkontiĝis esperantistoj en Paraíba-Valo