Kulturo

Sabato, Novembro 28, 2020 - 21:34

Mikaelo Bronŝtejn

Vasilij Jakovleviĉ Eroŝenko naskiĝis la 12-an de januaro 1890 en malgranda vilaĝo Obuĥovka en suda parto de Rusio lime kun Ukrainio. En la aĝo de kvar jaroj li blindiĝis pro variolo. La patro, bonhava vilaĝano aranĝis, ke Vasilij iĝu lernanto de la unika por Rusio lernejo por blindaj infanoj en Moskvo. Post fino de la lernejo la 17-jara junulo ekservis kiel violonisto en blindula orkestro de unu el moskvaj restoracioj. Tie li konatiĝis kun fervora esperantistino Anna Ŝarapova, kiu konvinkis lin ellerni la lingvon kaj per Esperanto iri en Londonon por studentiĝi en la Kolegio por blinduloj. Ekde tiam Esperanto estis fidinda apogilo de la talentulo dum lia tuta vivo. Post Britio li veturis en Japanion, kaj tiu lando iĝis lia dua patrujo. Eroŝenko ekposedis la japanan lingvon kaj komencis verki poemojn kaj fabelojn en Esperanto kaj en la japana.

Vendredo, Novembro 20, 2020 - 14:31

La parteto de la Premia Festo de la Belartaj Konkursoj de UEA, 2020, kiu rilatas al la “Infanlibro de la jaro” https://youtu.be/W7r0erVUxwY

Merkredo, Novembro 18, 2020 - 20:01


Karaj amikoj, jen la lasta ĉi-formata numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia (ESK)! Bunta virtuala E-somero, novaj eldonaĵoj de ESK, 100-jariĝo de Vivancos, ZEO super la Niagaro kaj pli! http://www.esperanto.qc.ca/fr/riverego142-144/

Dimanĉo, Novembro 8, 2020 - 21:02

Miguel Fernández deklamas en esperanto, kun bildoj kaj muziko, la poemon "Fontanoj de Granado" (Las fuentes de Granada) de Francisco Villaespesa.

Merkredo, Novembro 4, 2020 - 16:52

Aperis la nova numero de la revuo "Turka Stelo".
Ĝi estas rekte legebla en la reto:
https://esperantoturkiye.wordpress.com

Mardo, Novembro 3, 2020 - 17:48
Lundo, Oktobro 19, 2020 - 21:43

Georgi Mihalkov – prezidanto de la ĵurio

En 2020 Bulgara Esperanto-Asocio sepan fojon organizis la Internacian Esperantan Literaturan Konkurson “Hristo Gorov - Hrima”. La konkurso estas tradicia kaj en ĝi partoprenas Esperantaj aŭtoroj el diversaj landoj.
Ĉijare en la literatura konkurso partoprenis Esperantaj verkistoj el Brazilo, Francio, Irano, Kongo, Rusio, Litovio, Ĉeĥio, Turkio, Germanio, Rumanio, Italio, Britio, Tanzanio, Tajvano, Armenio, Pollando, Slovakio, Ukrainio, Nov Zelando, Bulgario. Ili sendis 17 rakontojn kaj 8 eseojn.

Organizanto de la konkurso estas Maja Gorova, vicprezidanto de Bulgara Esperanto-Asocio, filino de Hristo Gorov.
Anoj de la ĵurio estas: Georgi Mihalkov – Bulgario, Laure Patas d’Illiers – Francio kaj Venelin Mitev – Bulgario

Premioj:
Por originala rakonto en Esperanto:

Unua premio: Ke vi povu vivi en interesaj tempoj - Massimo Acciai Baggiani - Italio
Dua premio: Opera kantisto - Georgi Marinov Mihajlov- Bulgario
Tria premio: Ni ne frotu la vitron! - William Graig - Nov-Zelando

Por originala eseo en Esperanto
Unua premio: Ĉu la interna ideo de Esperanto ŝanĝiĝas dum la 21 a jarcento - Paulo S. Viana – Brazilo
Dua premio: En defendo de la naturo - Stanislaw Polanowski - Pollando
Tria premio: Esperanto kaj Naturo - Tatjana Auderskaja

La gajnintoj ricevas valorajn premiojn.
La Internacia Esperanta Literatura Konkurso “Hristo Gorov - Hrima” elokvente montras, ke la originala Esperanto-literaturo estas tre grava por la Internacia Lingvo. La geesperantistoj el la tuta mondo ne nur ŝatas la literaturon, sed multaj el ili kreas valorajn Esperantajn verkojn.

Sabato, Oktobro 17, 2020 - 13:49


Profesoro pri ekonomiko SO Jinsu kun 2 aliaj duon-profesioj diverskarakteraj krom la ĉefa laboro: Esperantisto kaj Specialisto pri belarta bazaro.
Kiel li kunigas 3 laborojn? Li dividas tempon po trione por 3 laboroj. Li ĝuas prove iri nekonatajn vojojn.
Li diras ke Esperanto ja estas vivanta lingvo en diversaj flankoj de la mondo. Dank' al studoj kaj spertoj de 137 vojaĝoj en eksterlandon li klasifikas la landojn 3-nivele, de politika nivelo tra la ekonomia, fine al la kultura laŭ la grandeco de pokapa malneta nacia produkto.
Kaj li montras la teorion de la vivo, kiu konsistas el laboro kaj libera tempo. En juna aĝo oni laboru kun kultura agado en ripozo, kaj faru preparon por laboro dum pli aĝa vivo.
Ĵus li estis intervjuita de la plej forta ĉiutaga ĵurnalo en Koreio, Chosun Ilbo.
https://www.chosun.com/national/weekend/2020/10/17/GYPVKSSN4FD57HYPEXOKBDOYHY/

Ĵaŭdo, Oktobro 15, 2020 - 14:38

Joelle Rabu kaj Nico Rhodes de Nanaimo, Brita Kolombio, Kanado, faris la inaŭguran koncerton de la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), la 1-a de aŭgusto. La koncerto prezentas kvar kantojn: La Vivo Rozas, Himno al Amo, Folioj de Aŭtuno kaj Ĉu Ĉi Foje. Nun eblas ĝin spekti ĉe UEAviva: https://youtu.be/yrJiXnY8Ppw #mondadest2020.
La koncerto okazis dum la Malfermo de la Virtuala Kongreso, kiu komplete ankaŭ re-spekteblas: https://youtu.be/Myk6O3eZhQ4
La VK okazis inter la 1-a kaj 8-a de aŭgusto 2020, kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest' 2020), organizata de UEA. Subteni la laboron de UEA eblas per membriĝo: https://uea.org/alighoj/alighilo #Esperanto

Dimanĉo, Oktobro 11, 2020 - 07:09

Sara Spanò deklamas la poemon "Dankon" de Julia Sigmond,
kadre de la Festo de la Belartaj Konkursoj de UEA 2020.
https://youtu.be/UrZ9zjd97JU

Paĝoj