Kulturo

Ĵaŭdo, Junio 25, 2020 - 15:27

Kadre de “MondaFestʼ 2020”


Vendrede, la 26-an de junio 2020
09:00 – 13:00 : UTC
Virtuale per Zomo (Zoom) interrete [klaku por aliĝi]

Okaze de la Tago de Azio kaj Oceanio, Akademio Literatura de Esperanto elektis kelkajn librojn mendeblajn tra la libroservo de UEA. Tiu ĉi tago estas bona okazo por koni tiujn mondopartojn ankaǔ laǔ literatura vidpunkto. Akademio Literatura de Esperanto elektis kaj prozajn kaj poeziajn, sed, kompreneble, en la katalogo de UEA troviĝas pluraj aliaj verkoj kaj ni volonte invitas malkovri ilin.

Sabato, Junio 20, 2020 - 22:24

Kantas Amira Chun kadre de la Inaŭguro de la Monda Festivalo de Esperanto:

Ĵaŭdo, Junio 4, 2020 - 19:15

Senpaga aliĝebleco al SEL-Skolta Esperanto-Ligo

Skolta Esperanto-Ligo (SEL), internacia faka asocio fondita en 1918 kaj kunlaboranta kun UEA, decidis fari senpaga la jaran membrecon. La estraro konsideras, ke la Ligo kalkulas je multaj volontuloj kaj la nuntempe disponeblaj rimedoj povas kovri la kostojn de la baza agado. La membroj povos pagi por aldonaj servoj, je la kosto. Por difinitaj agadoj kaj konkreta bezono oni starigos kampanjon por kolektado de laŭcelaj rimedoj.

Sabato, Majo 23, 2020 - 19:30


Karaj amikoj, bonvenon al la plej ĉielarka numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio! Bonan legadon!
http://www.esperanto.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Riverego141.pdf

Mardo, Majo 19, 2020 - 21:12


(3,00 €) Kia estus la nuna Eŭropo sen EU? (How would Europe look today if there were no EU?) Sub eldono de EEU kaj redakto de Zlatko Tišljar tiu 231-paĝa impona verko kunigas la diverstemajn prelegojn de la Eŭropa Konferenco de Triesto en 2012, okazintaj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. Produnda, provoka kaj eĉ profeta, ĝi estas leginda kaj ekzemplo de uzo de Esperanto por unuiĝo de popoloj. En la jaro, kiam la Deklaro de Schuman 70-jariĝas, ĝi estas perfekta legrekomendo: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9649. Akiru nun: nur 3,00 € kaj sesona rabato ekde 3 ekzempleroj. Bonan legadon!

Dimanĉo, Majo 17, 2020 - 20:43

Omaĝe al la hieraŭa festo – Virtuala koncerto "Teo kaj amo" en Esperanto:

Dimanĉo, Majo 17, 2020 - 14:57

Sekvu Jutuban kanalon "Ekstremoj", kie vi povas trovi interesajn videaĵojn en Esperanto. Hodiaŭ vi povas ĝui plenumon de la kanto Gvantanamino (Guantanamera).

Vendredo, Majo 15, 2020 - 12:02


Gratulon, Trevor Steele! Hieraŭ, la 14-an de majo 2020, unu el la plej famaj verkistoj de nia lingvo 80-jariĝas: Trevor Steele. Okaze de lia naskiĝtago ni bondeziras al li por plena sano kaj multe da ĝojo kaj espero – kaj invitas al ĉiuj relegi la intervjuon kun li aperinta en la marta numero de Revuo Esperanto en 2015: https://uea.org/l/?prenu=eo_mar15 – la revuo elŝuteblas senpage!

Merkredo, Aprilo 22, 2020 - 18:08

2020 estas la 100a datreveno de la 12a Universala Kongreso en Hago (1920). Julia Isbrücker kunorganizis ĝin. La realigo de tiu kongreso pruvas, ke ankaŭ granda milito ne povas neniigi nian lingvon. Julia kunfondis Internacian Esperanto-Instituton kaj Universalan Ligon kaj kuneldonis la metalajn Stelo-monerojn, kies nominaloj estas 1, 5, 10 kaj 25 Steloj.

Sur la monero Julia Isbrücker, desegnita de mag. Helmut Andexlinger, la ĉefdezajnisto de Münze Österreich (la ŝtata monerfarejo de Aŭstrio), 2020.

2020 aperis arĝenta 50-Stela monero por la honoro de Julia Isbrücker:
Maso 30 gramoj da arĝento 925/1000, diametro 40 mm, eldonkvanto 300.
Surfaco: Polurita (PP proof).
Prezo 60 € plus sendokostoj (validas por eŭro-landoj).

Ankoraŭ livereblas la arĝenta 100-Stela monero „René de Saussure”. Eldonkvanto: 1000.

Maso: 1 unco da arĝento 999/1000 (31,1 gramoj). Pro la leĝa situacio en Aŭstrio la arĝentostampo estas 925. Diametro: 37 mm. Surfaco: Polurita (PP proof).
Prezo 50 € plus sendokostoj (validas por eŭro-landoj).
Bonvolu sendi al mi tekstojn kaj fotojn de kaj pri Julia. La kolektita materialo aperos kaj en la formo de vikipediaj artikoloj en diversaj lingvoj kaj kiel broŝuro. En la fina eldonaĵo via nomo estos menciita.

Walter Klag, Vieno, Aŭstrio, esperanto@chello.at

Lundo, Aprilo 6, 2020 - 19:18

Bernhard Tuider
Antaŭ 90 jaroj, la 1-an de aŭgusto 1929, okazis la solena inaŭguro de la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno. Ekde tiam ĝi ĉiujare informas kaj surprizas milojn da personoj el la tuta mondo per la fascino de Esperanto. Inter 2016 kaj 2018 la Esperanto-Muzeo bonvenigis pli ol 55 000 vizitantojn.

En 1927 Felikso Zamenhof (1868–1933) donis la ideon por sistema Es­peranto-dokumentado, kiam li pro­ponis dum la 19-a Universala Kongreso de Esperanto en Danzig fondi inter­nacian Esperanto-bibliotekon okaze de la 50-jara jubileo de la lingvo en 1937. Hugo Steiner (1878–1969), entu­zi­as­ma esperantisto, ĉeestis la kon­gre­son en Danzig, transprenis la ideon, sed ne volis atendi 10 jarojn. Tial li kre­is tuj post sia reveno al Vieno mu­zeon, bibliotekon kaj arkivon pri Es­peranto kaj planlingvoj, la asocion “In­ternacia Esperanto-Muzeo en Wi­en”. Pro tiu frua fondo ĝi nun estas la plej tra­diciriĉa Esperantomuzeo kaj unu el la plej longdaŭre ekzistantaj lingvomu­zeoj en la mondo.

Paĝoj