Sabato, Junio 13, 2020 - 19:16

Ĉiumonate la Esperanto-Societo de Novjorko (ESNY) renkontiĝas. Pro la socia izoliĝo devigata de la pandemio de KOVIM-19 la kunvenoj de ESNY ekokazis rete. Por la junia kunveno la prezidanto de ESNY Raúl J. García invitis la Vicprezidanton de UEA Fernando Maia Jr. kaj la Estraranon pri Kulturo kaj Kongresoj Orlando Raola interparoli kun ESNY-anoj kaj gastoj pri la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj la Virtuala Kongreso (VK). La junia kunveno kiel kutime okazis vendrede, la 5-an de junio, je la 7:00 ptm novjorke. ESNY afable provizis al UEA la sonregistraĵon de la kunveno por aperigo kiel podkaston en UEAviva. Ĝi estas bona maniero informiĝi pri la jarmezaj eventoj kaj rezervi datojn por tiuj unikaj okazoj, kiuj estos MondaFest’ 2020 kaj VK. Koran dankon al ESNY!

Pri MondaFest' 2020 ĉe https://eventaservo.org/e/mondafest2020.

Ĵaŭdo, Junio 11, 2020 - 18:08


Kiuj apoj estas plej ofte uzataj por lerni Esperanton laŭ vi? Katalin Kovats verkas artikolon por la nova "Manlibro pri Instruado" kaj via helpo estas petata. Respondu, plenigante tiun formularon: https://forms.gle/6gNQZmrUoLxaeQNTA.

Respondintoj ĝentile ricevos la artikolon antaŭ ol ĝi aperos oficiale.

La reeldono de la Manlibro - https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7430 - estas tre atendata afero kaj vi povos riĉigi ĝin per via amika partopreno.

Arto:Freepik.com.

Lundo, Junio 8, 2020 - 21:12


En la 20-a de majo UEA oficiale anoncis la realigon de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK). MondaFest’ 2020 okazos inter la 20-a de junio kaj la 20-a de septembro 2020, dum la VK okazos inter la 1-a kaj 8-a de aŭgusto 2020, kadre de ĝi. Aldone al tio, ni kun ĝojo informas, ke jam multe da partneroj aliĝis al la ideo de MondaFest’ 2020 kaj anoncas siajn eventojn kadre de la Festivalo. La konstante ĝisdatigata programo troviĝas ĉe EventaServo.org. Kontrolu kaj rezervu la datojn: eventaservo.org/e/mondafest2020. Detalojn vi trovas en la apartaj paĝoj de ĉiu evento ĉe Eventa Servo:

20 jun – MondaFest’ 2020: Somera Inaŭguro
26 jun – MondaFest’ 2020: Tago de Azio kaj Oceanio (provizore)
27 jun – MondaFest’ 2020: 65-a AMO-seminario: "Landaj Asocioj - Leviĝantaj Agantoj" (sendu proponojn ĝis la 20-a de junio!)

Dimanĉo, Junio 7, 2020 - 19:51

La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.

Ĝuu!
https://uea.org/revuoj/sono/

Sabato, Junio 6, 2020 - 19:40


Konkurso por emblemoj de MondaFest' 2020 kaj VK: ĝis la 14-a de junio proponu emblemojn por la Monda Festivalo kaj la Virtuala Kongreso de Esperanto!

Se vi estas artema aŭ entuziasma pri la ideo de Monda Festivalo (MondaFest' 2020) kaj la Virtuala Kongreso (VK) de Esperanto, UEA alvokas vin sendi proponojn pri emblemoj ĝis inkluzive la 14-a de junio al la Ĝenerala Sekretario de UEA Aleks Kadar. La Estraro de UEA prijuĝos la proponojn kaj oficiale anoncos la gajninto(j)n de la konkurso la 20-an de junio dum la inaŭguro de MondaFest’ 2020. La premio estos senpaga aliĝo al Universala Kongreso en 2021 aŭ 2022 kaj unu-jara membreco en UEA, se la gajninto(j) ne estas membro(j). La Estraro povos aljuĝi pliajn premiojn al aliaj escepte bonaj proponoj. Legu pli pri la eventoj ĉe: https://eventaservo.org/e/emblemoj_MondaFest2020+VK.

Arto:Freepik.com.

Vendredo, Junio 5, 2020 - 16:23

Speciala oferto de junio: la revuo Esperanto, oficiala organo de UEA, estis fondita en junio 1905. Okaze de ĝia 115-jariĝo en 2020, dum la tuta monato junio aĉetu Jarkolektojn de la revuo Esperanto kun triona rabato sendepende de kvanto!

Estas 30 jarkolektoj en a Libroservo ekde 1979: https://katalogo.uea.org/?retrovo=Jarkolekto+Esperanto&trovu

Por kolektantoj, historiamantoj kaj esploristoj estas nemaltrafebla okazo. Kaj ankaŭ por ĉiuj, kiuj ŝatus kleriĝi pri la Esperanto-historio tra jaroj. Por ricevi la revuon Esperanto , aliĝu al UEA: uea.org/alighoj/alighilo. La historio de nia lingvo bezonas vin - nun. Koran dankon pro diskonigo de tiu novaĵo en viajn rondojn.

Ĵaŭdo, Junio 4, 2020 - 19:15

Senpaga aliĝebleco al SEL-Skolta Esperanto-Ligo

Skolta Esperanto-Ligo (SEL), internacia faka asocio fondita en 1918 kaj kunlaboranta kun UEA, decidis fari senpaga la jaran membrecon. La estraro konsideras, ke la Ligo kalkulas je multaj volontuloj kaj la nuntempe disponeblaj rimedoj povas kovri la kostojn de la baza agado. La membroj povos pagi por aldonaj servoj, je la kosto. Por difinitaj agadoj kaj konkreta bezono oni starigos kampanjon por kolektado de laŭcelaj rimedoj.

Merkredo, Junio 3, 2020 - 22:19

Amri Wandel, estrarano pri scienca kaj faka agado

Dum la koronvirusa pandemio pli kaj pli evidentiĝas ke la mondo profunde kaj verŝajne senrevene ŝanĝiĝis. La novan realecon eblas simbole retrovi en la Zamenhofaj versoj de La Espero. Nova sento por la homaro, sed an­kaŭ por Esperanto, kiel diskutite pasintsemajne en du prelegoj de la virtuala seminario AMO-64 (https://revuoesperanto.org/korona_viruso_amo64). La mian, “La viruso kaj Esperanto” mi finis per la aŭguro ke
• Homoj fariĝos pli toleremaj, kunlaboremaj, paciencaj, kaj lernos pli aprezi la sanon, la medion, la vivon.
• Plivastiĝos reta studado kaj retaj kursoj, inkluzive de Esperanto-kursoj kiel Duolingo.
• Internaciaj kontaktoj pli vaste okazos per la retaj rimedoj, okazos pli da virtualaj kunvenoj, naciaj kaj internaciaj.
• Same niaj Esperanto-kunvenoj kaj kongresoj parte okazos ankaŭ virtuale. Eble estontece niaj Universalaj Kon­­gresoj fariĝos hibridaj: modeste ĉeestaj, amase virtualaj!

Mardo, Junio 2, 2020 - 17:36


La Estraro de UEA en majo 2020:
•Duncan Charters (Prezidanto)
• Fernando Maia Jr. (1-a Vicprezidanto)
• Trezoro Huang Yinbao (2-a Vicprezidanto)
• Aleks Kadar (Ĝenerala Sekretario)
• Amri Wandel
• Jérémie Sabiyumva
• Orlando Raola
• So Jinsu
• Ĝenerala Direktoro: Martin Schäffer

En la junia numero de la revuo Esperanto aperas la jara raporto de la Estraro de UEA. Se vi deziras legi pli da detaloj, estas aliaj raportoj tra la jaro, troveblaj ĉiuj en la retejo de UEA: https://uea.org/teko/komitato.

Enkonduko

La jaro 2019 estis la Internacia Ja­ro de la Indiĝenaj Lingvoj kaj la unua ja­ro post la kotizreformo aprobita de la Komitato de UEA en 2018. La 104-a Uni­versala Kongreso sukcese okazis en Lahtio, Finnlando, kun elekto de no­va Estraro. UEA plu frontis financajn defiojn, sed kun jam pozitivaj rezultoj post la komitata instrukcio duonigi la deficiton en 2020. Denove rekorda es­tis partopreno en la Belartaj Konkursoj. Substrekindaj atingoj estis: ĉefparola­do de R. Maertens en la ferma ceremonio de Junulara Forumo de EKOSOK; sa­luto en Esperanto de ministrino de Sve­dio, Amanda Lind, al la UK; la inter­na­cia kalendaro Eventa Servo; estigo de UEA.facila kaj Forumo de UEA; kaj okazigo de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto.

Paĝoj