Ĵaŭdo, Novembro 21, 2019 - 12:00

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la decembra numero:
243 | Malferme | D-ro L. L. Zamenhof vizitis Montrealon en 1910
244 | Kie loĝis Zamenhof en Montrealo?
245 | Impresoj pri Montrealo
246 | Historio: Ludoviko Zaleski-Zamenhof
248 | UN 75-jariĝas: Esperanto bezonas Unuiĝintajn Naciojn, sed Unuiĝintaj Nacioj bezonas esperantistojn

Merkredo, Novembro 20, 2019 - 19:18


© Tourisme Montréal, Stéphan Poulin
Multaj personoj aliĝis al la UK-2020 en Montrealo, Kanado (de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020) jam dum la antaŭa UK en Lahtio, kaj nun la aliĝilo disponeblas por la plej malmultekosta aliĝperiodo. La prezo por aliĝo en tiu ĉi unua aliĝperiodo por individuaj membroj de UEA estas 190 eŭroj por A-landanoj kaj 145 eŭroj por B-landanoj. La prezo altiĝos ĝis 240 / 180 eŭroj en la dua aliĝperiodo kaj ĝis 290 / 215 eŭroj en la tria aliĝperiodo. Notindas ke la unuan fojon UEA ankaŭ proponas la eblecon kompensi la poluadon, okazantan i.a. pro transportado de kongresanoj al UK.

Dimanĉo, Novembro 17, 2019 - 17:52

A. Andre; G. Camy; M. Juy,
Franca komisiono «Esperanto-ĉe-abituro»

Kiun el ni neniam iu demandis (aŭ kiu eĉ neniam sin demandis) kiom da Esperanto-parolantoj, kiom da Es­pe­­ran­to-kluboj aŭ kiom da Espe­ran­to-kur­soj en lernejoj estas nacie kaj tut­monde?
Tiam, kion respondi krom, ĝena­te, “verdire, mi ne scias!”?
Tamen, laŭ la kunteksto de la de­mando la konsekvencoj de tia res­pon­do ege gravos por niaj agadoj. Fakte ni devas konscii, ke nun pli kaj pli da re­gantoj interesiĝas pri nia movado; do, tio nin devigas disponi aktualajn re­gistraĵojn kaj statistikojn ĉiam ĝis­da­tigitajn, por senhezite kaj alloge res­pon­di.

Ĵaŭdo, Novembro 14, 2019 - 12:56

Antaŭnelonge UEA anoncis filmo-konkurson “Mia Asocio, Mia Urbo”, por diskonigi Esperanto-asociojn kaj lokajn kulturaĵojn. UEA decidis disdoni 100 eŭrojn kiel subvencion por ĉiu el la unuaj ricevitaj 10 filmoj, kaj ĉiuj filmoj kolektitaj havas ŝancon gajni premiojn ĝis 500 eŭroj. Bonvolu disvastigi la anoncon.

Merkredo, Novembro 13, 2019 - 18:46


Tiu ĉi estas speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.

Elŝutu kaj ĝuu senpage:
https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-1.pdf

Sabato, Novembro 9, 2019 - 18:57


Hieraŭ, la 8-an de novembro, Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko partoprenis la X Tutrusian scienc-praktikan konferencon "Amaskomunikiloj en la multpolusa mondo: problemoj kaj perspektivoj". Anna elpaŝis kun la temo «La Ondo de Esperanto»: 1909-1917, 1991-2019...». Materialoj de la konferenco estos publikigitaj libroforme.

Anna kaj Dima ofte partoprenas diversajn sciencajn konferencojn kun prelegoj, rilataj al Esperanto. Tiel ĉi-printempe ili rakontis pri neologismoj en Esperanto (Anna) kaj pri Esperanto en sociaj retoj (Dima) dum la III Internacia scienc-praktika konferenco “Lingvo kaj parolo en la interreto: personeco, socio, komunikado, kulturo”. Kaj antaŭ unu jaro ili rakontis pri la revuo Esperanto (Anna) kaj pri Unesko-Kuriero en Esperanto (Dima) dum la IX Tutrusia scienc-praktika konferenco "Amaskomunikiloj en la multpolusa mondo: problemoj kaj perspektivoj".

Ĵaŭdo, Novembro 7, 2019 - 11:44

Luis Obando,
ordiganto de UEA pri la voĉlegado de la revuo Esperanto

Pretas la voĉlegita novembra numero de la revuo Esperanto.
La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.
Ĝuu https://uea.org/revuoj/sono

Lundo, Oktobro 28, 2019 - 18:45

Anatolij Ionesov
Fotoj de la aŭtoro

Afrosiab Muzeo En la halo de ambasadoroj

Kadre de sia mezazia vojaĝo, la 8-10-an de oktobro 2019 Samarkandon vizitis konata fakulo pri la historio de antikva Koreio, honora membro de UEA, Prof. D-ro So Gilsu kaj lia edzino s-ino Yi Ungum.
En Samarkand-regiona inform-biblioteka centro (IBC) “A. S. Puŝkin” la koreajn gastojn varme bonvenigis la direktorino de la biblioteko s-ino Ŝahodat B. Ahmedova. Ŝi rakontis pri la historio kaj hodiaŭo de la IBC kaj emfazis la gravecon de okazigo de similaj aranĝoj por evoluigo de la amikaj kaj kultur-klerigaj ligoj inter niaj landoj.

Sabato, Oktobro 26, 2019 - 15:52


Vi povas senpage elŝuti ĝin ĉi tie: https://uea.org/revuoj

Paĝoj