Dimanĉo, Februaro 4, 2024 - 15:39

Okaze de la 125-a datreveno (la 3-an de februaro) de la naskiĝo de la ĉina verkisto Shu Qingchun (Lao She), dum la tuta monato februaro ni ofertas lian romanegon Kvar generacioj sub la sama tegmento kun sesona rabato, sendepende de la mendata kvanto.

Merkredo, Januaro 31, 2024 - 22:21

Ĉie en la mondo la medio, en kiu vivas la homoj, estas minacata de la agadoj de la homo. Tiu problemo ne estas hodiaŭa, sed ĝi jam ekzistas de multaj jaroj. La homo devas trovi solvon por plibonigi la medion… kaj la mondon. Por pace solvi necesas, ke homoj parolu komunan lingvon en kulturo celanta interkompreniĝon. La lingvo estas la bazo de komunikado inter la homoj kaj unu el la esprimoj de la homaj kulturoj. Samtempe fortigante la lokajn lingvojn, diversloke en la mondo minoritatigitaj kaj minacataj, necesas antaŭenigi la uzadon de komuna neŭtrala lingvo por justa kaj demokratia interkomunikado. La lokaj lingvoj gardas trezoraĵojn de la loka medio kaj de la loka homa kulturo, dum neŭtrala internacia lingvo, nome Esperanto, rolas kiel alirebla ponto inter la popoloj, metitaj en egaleco unu kun la aliaj.

Por plibonigi la medion kaj la mondon diversaj homaj grupoj klopodas organiziĝi pere de asocioj kaj agadas naci- kaj internaci-nivele. Multaj el tiuj jam uzas Esperanton kiel laborlingvon. Agadante en aŭ trans la limoj de landoj kaj ŝtatoj, tiuj asocioj flegas pri siaj fakoj kaj komunumoj – kaj multaj komuniĝas sub tegmenta monda organizo kiel Universala Esperanto-Asocio – plenumante la diversajn Celojn por Daŭripova Evoluigo (CDE) de Unuiĝintaj Nacioj, inkluzive la 17-an CDE, nome “partnerecoj por la celoj”.

Lundo, Januaro 29, 2024 - 21:16

La subtena laboro de volontuloj estas nemalhavebla por asocioj kiel UEA kaj ankaŭ por la Universala Kongreso. Se vi pretas kunlabori kiel volontulo por la 109-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu okazos en Aruŝo, Tanzanio (de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 2024), anoncu vin pere de tiu formularo: https://forms.gle/h1MGRCdtbMjdp9De8. Subvencioj por partopreni la UK-on estas haveblaj danke al la Fondaĵo Partoprenu UK-on de UEA. Pere de ĝi UEA havas la eblon subteni ĉefe la aliĝkotizojn de kelkaj kongresanoj, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝad-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj okazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj deziras volontuli kaj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi por subvencio.

La kondiĉoj por kandidatiĝi al la subteno “Partoprenu UK-on” estas:

1. esti preta ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK;
2. esti individua membro aŭ akcepti esti individua membro de UEA;
3. plenigi ĉi tiun formularon ĝis la limdato, la 19-a de februaro 2024.

En pasintaj UK-oj volontuloj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj (teknika kaj kunordiga) kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

Lundo, Januaro 22, 2024 - 20:03

Abonantoj jam povas elŝuti la februaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la februara numero:
27 | Grégoire Maertens centjariĝis!
28 | UEA: Mesaĝo de D. Charters, okaze de la festado de la centjariĝo de Grégoire Maertens
28 | Naskiĝfesto de Grégoire Maertens

Vendredo, Januaro 19, 2024 - 23:17

Edukado, kaj la transdono de scio, riĉigas la homan socion laŭ amaso da manieroj, ekde individua bonfarto kaj civitaneco, ĝis ekonomia kresko, redukto de malegaleco kaj socia unuiĝo. Ĝi permesas al homoj kompreni sian kulturon kaj plene partopreni, ekonomie kaj politike, en socio. Per edukado por ĉiuj, oni realigas aspirojn kaj trovas vojojn por vivi pli bone.

La temo de Unesko por 2024 estas "edukado por daŭra paco". Por kontraŭbatali perforton surbaze de diskriminacio, rasismo kaj malamo, kiuj kreskigas konfliktojn kaj aperigas novajn militojn, ni bezonas plifortigi devontigon al paco, unuavice per klerigo kaj edukado.

Sabato, Januaro 6, 2024 - 16:31

Christiane Lamy kaj Maurice Foucher:

Tri realigaĵoj en Tanzanio

1) Kreado de radio-stacio «Mazingira FM. »

Kadre de bretona turneo organizita de la FEB (Federacio Esperanto Bretonio), S-ro Mramba Simba Nyamkinde, la tiama urbestro de Salama, kaj la ĝis nuna prezidanto de la asocio Mazingira en Tanzanio, alvenis en Francion en 2008. Ni gastigis lin hejme, kaj, vidante la diversajn radio-ilarojn stokitajn en nia remizo, li havis la ideon instali komunuman radio-stacion en sia vilaĝo, kiu estus grava por tiu izolita kaj senkomunikila landparto.

Por tion realigi, li petis de ni helpon, kaj proponis ke ni iru en lian vilaĝon por starigi ĝin.
Kial ne? Prie, ni longe diskutis kun Mramba, desegnis planon de la onta konstuaĵo, taksis la necesajn bezonaĵojn laŭ ties uzadoj, por tiel kunporti la materialojn kiel eble plej taŭgajn kiam ni iros tien. La mankontajn ni aĉetos surloke, interalie maston 10 metrojn longan, sur kies supraĵon ni fiksos la antenon.
En oktobro 2009, ni forflugis al Tanzanio kunportante 115 kg-n da diversaj ekipaĵoj, t.e. elsendilo, kablo, anteno, sonmiksilo…, kaj ni surteriĝis en Daresalamon kie Mramba akceptis nin. Irante al la hotelo, Mramba anoncis: « Amiko alvenos ĉi-vespere por konatiĝi kun vi, kaj tiu amiko estas la ministro pri agrikulturo! »

Vendredo, Januaro 5, 2024 - 12:34


Libere elŝuteblas la n-ro 1/2024 de la revuo Esperanto: http://uea.org/revuoj/esperanto. Krom tio, ankaŭ eblas libere elŝuti ĉiujn jarkolektojn kaj numerojn de pli ol antaŭ unu jaro per la sama ligilo. Jam disponeblas diversaj jarkolektoj, el kiuj la plej malnova estas tiu de 1922. Por elŝuti la liberajn numerojn oni devas musklaki la butonon “Elŝutu la numeron”: ne necesas ensaluti, sed tuj post la musklako la retejo povas postuli kontrolkodon.

Libere aŭskulteblaj estas ankaŭ ĉiuj voĉlegitaj numeroj de antaŭ pli ol unu jaro, disponeblaj ĉe http://uea.org/revuoj/sono. Tiun laboron faras teamo de volontuloj, kies ĉefa celo estas provizi vidhandikapitojn per la enhavo de la revuo. Se vi volas kontribui per legado, kontaktu la kunordiganton de tiu laboro, Luis Obando, ĉe luis@esperanto.co. Se eblas al vi donaci por tiu celo, via donaco bonvenas por la Volontula Fondaĵo: http://uea.org/alighoj/donacoj/volontuloj.

Mardo, Januaro 2, 2024 - 21:25

Honore al la eksa Prezidanto de UEA Grégoire Maertens, kiu iĝis 100-jara la 1-an de januaro 2024 kaj kiu rolis kiel prezidanto dum la jaroj 1980-1986, estas starigita la premio Grégoire Maertens, aljuĝota ĉiujare al organizaĵo aŭ esperantisto, kiu aparte kontribuis aŭ kontribuas al la progreso de la movado por Esperanto kaj rilataj demandoj. La ĵurio de la premio konsistas el la eksaj prezidantoj de UEA, kiuj pretas servi por tio. Jam konsentis partopreni ĉiuj vivantaj eksprezidantoj: Renato Corsetti, Probal Dasgupta, Mark Fettes, Humphrey Tonkin kaj John Wells. La ĵurio aperigos gvidliniojn pri la proceduro por prezenti proponojn kaj pri la maniero anonci la gajninton ĉiujare. La premio venos el starigata Fondaĵo Grégoire Maertens, al kiu kontribuos la familio Maertens, sed ankaŭ esperantistoj, kiuj admiras la agadon de Grégoire por Esperanto. La fondaĵo celas helpi daŭrigi la premion, kaj donacoj al ĝi bonvenas pere de UEA: https://uea.org/alighoj/donacoj/maertens. Pliaj detaloj pri tiu omaĝo al Grégoire oni povos legi ankaŭ en la revuo Esperanto, kiujn ricevas abonantoj kaj ĉiuj individuaj membroj de UEA.

Por (re)aliĝi al UEA en 2024 kaj (daŭre) ricevi la revuon Esperanto bv. aliri la retan aliĝilon de UEA: https://uea.org/alighoj/alighilo – ĉe kiu eblas samtempe donaci al la kreata fondaĵo).
El la Gazetaraj Komunikoj

Mardo, Januaro 2, 2024 - 12:18


“UEA estas nia, UEA estas ni”. Tiel diras la kanto de Joel Muhire pri Universala Esperanto-Asocio (UEA), speciale kreita por la fermo de la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) kaj spektebla de ĉiuj ekde la 1a de januaro 2024 en UEAviva: https://youtu.be/B5TB6P_ka5M.

Fondita en 1908 el la pensoj de Hector Hodler kaj surbaze de la verko de L. L. Zamenhof UEA estas asocio de homoj kun homoj, nia komuna asocio neŭtrala, kiu strebas al idealo de interhoma kompreniĝo. Ĝiaj celoj ĉefe estas disvastigi la uzadon de Esperanto, agadi por la solvo de la lingva problemaro en internaciaj rilatoj kaj kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco: nome labori por homoj kaj kunlabori por la progreso de Esperanto.

Paĝoj