Merkredo, Julio 8, 2020 - 23:02

La Redakcio

Dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto ekzistas jam la multjara tradicio eldoni la Kongresajn Ku­rierojn. Ĉi-jare plu portas la torĉon la Festivala Kuriero. Ĝi aperas ne nur dum la semajno de la Virtuala Kongreso, kiu okazos de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto (datoj de la Montreala UK, kiu estis pro la tutmonda pandemio transmetita al 2022), sed ankaŭ ĉiusemajne dum la tuta periodo de la Monda Festivalo (inter la 20-a de junio kaj la 20-a de septembro). Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!
https://mondafest.net/kuriero/

Mardo, Julio 7, 2020 - 13:27

Jam eblas aliĝi al VEKI 2020 (Virtuala Esperanto-konferenco ILEI), kiu pasos de 25-a ĝis 31-a de julio 2020.
La aliĝilo

Mardo, Julio 7, 2020 - 10:08


UEA lanĉis la sonlibron “Vi estas mia heroo” (https://youtu.be/piFWPLjglCg) kiel tre speciala kaj kortuŝa okazaĵo de #mondafest2020! Ĝi aperis la 3-an de julio kiel simbola omaĝo al la 49-a Internacia Infana Kongreseto, planita por okazi en Montrealo kaj nuligita pro la pandemio. Ankaŭ ĝi estas la unua en serio de sonlibroj, kiujn UEA preparas en kunlaboro kun Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) por diskonigo de literaturo en Esperanto al blinduloj.

Lundo, Julio 6, 2020 - 17:43


#MondaFest2020
La 27-an de julio UEA formale anoncis la malfermon de la aliĝilo al la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), kiu okazos kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020): https://vk.mondafest.net. Individuaj Membroj de UEA rajtas aliĝi senpage ĝis la 26-a de julio, la Tago de Esperanto. Eblas samtempe aliĝi al UEA kaj ĝui la senpagan aliĝon al la VK aŭ partopreni sen aliĝo al UEA kontraŭ simbola kotizo.

Dimanĉo, Julio 5, 2020 - 12:37


Hodiaŭ, la 5-an de julio je la 13:00 - 14:00 Etc/UTC, kadre de Monda'Fest' 2020 okazos debato inter kandidatoj al prezidanteco en TEJO (Gvidas Rakoen Maertens).
Kiu estos la vojo de TEJO en la estonteco? Kiuj estos la ĉefaj prioritatoj? La du kandidatoj por prezidanteco prezentos sian vizion pri TEJO kaj respondos al viaj demandoj.
Pliajn informojn trovu ĉe eventaservo.org

Sabato, Julio 4, 2020 - 13:30


AEA organizis virtualan vintran kongreson dum la tuta tago, la 7-an de junio 2020. Redaktoroj de la revuo Esperanto kaj de la Reta Revuo ankaŭ partoprenis ĝin.

Prelegis:
• Duncan Charters, Usono
• Katalin Kováts, Nederlando
• jOmO, Francio
• Renato Corsetti, Britio
• Keyhan Sayadpour, Irano

En la retejo de AEA aperis la videaĵoj de ĉiuj prelegoj.

Vendredo, Julio 3, 2020 - 18:52

MONAT okazos virtuale kadre de MondaFest'2020 kaj estos senpaga

.
La kunveno okazos virtuale per Zoom la 4-an de julio.
Detalojn vi povas vidi ĉe https://eventaservo.org/e/903dd7
11:00 - 12:00: Neformala interkonatiĝo
12:00 - 13:00 Oficiala Malfermo
12:00 Muzika antaŭludo: Fransoazo (melodioj de MONA), s-ro Ghahramanloo (irana grupo Nioosh)
12:20 Bonvenigas nome de MONA Keyhan Sayadpour
- Nome de UEA salutas Amri Wandel, estrarano pri MONA
- Salutas aliaj komisionanoj de MONA.

Vendredo, Julio 3, 2020 - 12:57

Diskonigu la afiŝon en via lingvo. Se ankoraŭ ĝi ne ekzistas en via lingvo, helpu traduki.

Ĵaŭdo, Julio 2, 2020 - 19:02


Fondaĵo Canuto rolas grave en la pandemio

En mondo kun deviga izoliĝo, aparte gravas la eblo aliri la retajn servojn de UEA, inter ili la vojo al revuoj Esperanto kaj Kontakto, Eventa Servo kaj la Monda Fest. Fondaĵo Canuto ludas valoran rolon en la membrigo de tiuj kun pagaj aŭ (pli ofte) transpagaj obstakloj. Ni kore invitas al novaj donacantoj esprimi solidarecon por teni la membraron de UEA vere tutmonda. La suba resumo pri la laboro de la Fondaĵo jam iris al la estraroj de UEA, TEJO kaj ILEI, krome al donacintoj al la fondaĵo tra la lastaj jaroj. Alta proporcio de tiuj donacintoj estas ripetaj herooj; iuj donacadis eĉ kelkfoje tra la jaro kaj jaroj. Ni opinias maljuste fari alvokojn nur al tiuj seriaj donacantoj – jen vasta kaj ĝenerala alvoko.

Informoj pri donacado estas trovebla ĉe: https://uea.org/alighoj. Eblas donaci por personoj, kiun vi mem elektas.

Paĝoj