Dimanĉo, Decembro 19, 2021 - 18:34


La 17-a de decembro 2021 markas la 100-jariĝon de la forpaso de Gabriela Zapolska (1857-1921). Ŝia "La moralo de S-ino Dulska" estas la hodiaŭa speciala propono de la #LibroservodeUEA, vera marko en la frua modernisma pola dramo. Se vi interesiĝas, ĝi akireblas en #Esperanto ĉe https://katalogo.uea.org/index.php?inf=9940.

Se vi emas al Vikipedio, vi bonvenas krei la version en Esperanto pri ŝi, kiu ankoraŭ ne ekzistas: https://eo.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Zapolska

Vendredo, Decembro 17, 2021 - 19:14

La UEA-Komisiono por eŭropa agado kunlabore kun Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) daŭrigas la kampanjon por nia lingvo en Eŭropa Unio. Kadre de la nuna eŭropunia "Konferenco pri la estonteco de Eŭropo" (ĝis marto-aprilo 2022) multaj esperantistoj eu EU-landoj jam apogas civitanajn proponojn, kiuj pledas por Esperanto en EU. La plej sukcesa el tiuj proponoj eĉ atingis la pozicion de la plej multnombre apogita propono en la tuta EU-konsulto, konkurade kun ĉiuj aliaj temoj.

UEA kaj EEU komencis la duan fazon de la kampanjo. Gravas nun atentigi la deputitojn de la Eŭropa Parlamento kaj de naciaj parlamentoj, reprezentantojn de la EU-Komisiono kaj de naciaj registaroj, samkiel la eŭropunian gazetaron, pri niaj proponoj, klarigi al ili niajn argumentojn kaj tiamaniere plividebligi Esperanton en eŭropuniaj politikaj kaj publikaj rondoj.

Ĵaŭdo, Decembro 16, 2021 - 01:02

Ekde 2008, pere de sia Komisiono pri Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), konsistigita de Katalin Kováts (gvidanto), Zsófia Kóródy kaj Renato Corsetti, UEA funkciigas la unulingvan KER-ekzamensistemon pri Esperanto por la niveloj B1, B2 kaj C1. La sistemo estis konstruita laŭ la kriterioj de la Asocio de Lingvo-Testantoj en Eŭropo (ALTE), ĉe kiu Zsófia Kóródy estas reprezentanto de UEA. Ĝi funkcias kunlabore kun Edukado.net kaj estis validigita de la ŝtata ekzamencentro ITK (nuntempe ORIGO) de la Universitato Eötvös Loránd de Budapeŝto (Hungario). Ekde la funkciigo de la sistemo UEA kontrakte kunlaboris kun ORIGO por la okazigo de la ekzamenoj kaj en tiu 12-jara periodo sukcese ekzameniĝis 2463 personoj el 76 landoj.

Merkredo, Decembro 15, 2021 - 19:48

Abonantoj jam povas elŝuti la januaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la januara numero:
3 | Kio estas progreso por UEA?
6 | Koncerto Nokta ŝoforo: jarfina donaco al membroj de UEA
7 | Afriko brilas: Komputiloj por ĉiuj membroj de la Afrika Komisiono de UEA
8 | Lastatempa agado de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj

Merkredo, Decembro 15, 2021 - 19:30


Hodiaŭ UEA ŝatus aparte omaĝi al Hans Jakob. Naskiĝinta samtage kiel nia majstro, 2021 markas lian 130-an datrevenon. Plej longtempa oficisto de UEA kaj honora redaktoro de la Revuo Esperanto, li estis unu el la plej atentindaj gvidantoj de la E-movado. La #LibroservodeUEA proponas de li “Servisto de l’ ideo”, liajn legendajn rememorojn, kompilitajn de Mark Fettes, indan akiraĵon en tiu ĉi tago, kiam oni ankaŭ omaĝas la libron en #Esperanto: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4822.

Mardo, Decembro 14, 2021 - 01:28


La 12-a de decembro markis la 200-an naskiĝtagon de Gustave Flaubert, konata kiel la plej granda stilisto de la franca literaturo. La Libroservo de UEA ofertas "La Legendo de Sankta Juliano Helpema", en traduko de Hector Hodler (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3819) kaj "Simpla koro/Herodiasa", en tradukoj de L. Bourgois/P. Combot (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3525).

Ni kuraĝigas akiri la verkaĵojn kaj antaŭdeziras bonan legadon!

Lundo, Decembro 13, 2021 - 21:13

Ĉiun 15-an de decembro ni festas la naskiĝtagon de L. L. Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto. Ni festas ne nur lian rolon en la ekapero de tiu internacia lingvo, sed precipe liajn homamajn principojn. Per liaj streboj, krom la plej disvastiĝinta internacia planlingvo, Esperanto estas ankaŭ klopodo por kompreniĝo inter homoj el diversaj kulturoj.

La mondo trapasas krizon de malkonfido. Tutmondaj multdimensiaj krizoj subfosas nian kapablon unuiĝi por solvi komunajn problemojn. Tamen ĝuste alfronte al krizoj ni devas memori, ke ni estas unu sola homaro, ke ni estas egalaj en digno kaj rajto. Ni devas alproksimiĝi kaj rekoni unu la aliajn, kaj helpos por tio konscia atento al lingvoj, al la kultura diverseco kaj al tiuj aliroj, kiujn ni elektas por komuniki unuj kun la aliaj.

Merkredo, Decembro 8, 2021 - 21:36

Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn okaze de la Tago de Homaj Rajtoj 2021. Homrajta Tago festas la akcepton de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj fare de Unuiĝintaj Nacioj la 10-an de decembro 1948.

Kiam Hector Hodler fondis Universalan Esperanto-Asocion en 1908, homaj rajtoj formis parton de la internaciista tagordo de la Asocio ekde la komenco: Hodler forte kredis je toleremo, egaleco (inkluzive de genra egaleco) kaj pacaj rilatoj inter nacioj. Li konsideris Esperanton ilo por realigi tiujn idealojn.

Respekto de homaj rajtoj estis formale inkluzivita en la bazajn principojn de Universala Esperanto-Asocio kiam, en sia unua kongreso post la Dua Mondmilito, en Berno en julio-aŭgusto 1947, ĝi aprobis rezolucion kiu deklaris, ke respekto de homaj rajtoj estas esenca kondiĉo por la laboro de la Asocio. Sekve, unu jaron poste, ĝi entuziasme bonvenigis la novaĵon, ke akceptiĝis la Universala Deklaracio.

Merkredo, Decembro 8, 2021 - 01:22


https://uea.org/revuoj/sono/2021/12
Aŭskulteblas la sonversio de Esperanto n-ro 12 (2021). Aŭskultu kaj praktiku pri la 15-jara jubileo de la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, la Esperanto-paradigmo en Berlino, Spaca Konferenco en Dubajo kaj Klimata en Glasgovo, la Baltiaj Esperanto-Tagoj, Afriko brilas, la Esperanto-Kvizo, recenzoj kaj multe pli! Unuafojaj vizitantoj bezonas registriĝi.

Kunordigas la voĉlegadon Luis Obando. Afable fotis Ron Lach.

Paĝoj