Dimanĉo, Decembro 13, 2020 - 22:55

La unua vicprezidanto de UEA Fernando Maia Jr. estis elektita kiel la Esperantisto de la Jaro.

Foto de Anna Striganova

Ĵaŭdo, Decembro 10, 2020 - 19:53

Hodiaŭ, la Nobelpremion pri literaturo ricevas la usona poetino Louise Glück (https://eo.wikipedia.org/wiki/Louise_Gl%C3%BCck). Bedaŭrinde ne ekzistas Esperanto-tradukoj de ŝiaj verkoj. La libroservo de UEA tamen ofertas librojn de pluraj iamaj premiitoj:

Andrić, La Ponto super Drino (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9635);
Beckett, Lulkanto (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4168);
Brodskij, De nenie kun amo (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=6543);
Camus, La fremdulo (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4590);
Faulkner, Du noveloj (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=944);
Grass, Egaligo de ŝarĝoj (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7161);
Grass, La lada tambureto (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=6372);
Hamsun, Victoria (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=2496);
Hemingway, La Neĝoj de Kilimanĝaro (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=6704);
Hemingway, La oldulo kaj la maro (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=5222);

Lundo, Decembro 7, 2020 - 21:04


[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Antaŭ precize cent jaroj, la 9-an de decembro 1920, dek unu membraj ŝtatoj de la Ligo de Nacioj prezentis projekton de rezolucio al ties Asembleo. La projekto atentigis pri la bezono de praktika solvo al la lingvaj obstakloj kiuj malhelpis la diversajn naciojn, kaj aludis lastatempajn eksperimentojn pri instruado de Esperanto en lernejoj. Rezulte, oni komisiis raporton de la vica ĝenerala sekretario, Inazo Nitobe, sed, spite la favorajn konkludojn de la raporto, oni fine malakceptis la rezolucion.

La prezento de tiu projekto de rezolucio tamen komencis la ligon inter la Esperanto-movado kaj internaciaj organizoj. Tiu asociiĝo daŭras ĝis hodiaŭ. Ni fieras pri nia historio de subtenado de homaj rajtoj kaj interkompreniĝo kaj nia daŭra apogado de la laboro de Unuiĝintaj Nacioj. Ni antaŭĝuas daŭrigon de tiuj klopodoj en venontaj jaroj.

Sabato, Decembro 5, 2020 - 19:23

Baldaŭ venos la Zamenhofa Tago. Jen grava momento por prezenti nian lingvon al pli vasta popolo. UEA proponas tion pere de sia memstare aganta teamo ZPI. Rigardu la afiŝojn kaj elŝutu ilin por viaj bezonoj. Dezajnisto kaj realigo: Peter Oliver el Britio, koncepto Renato Corsetti.

Elŝutu kaj agu! Starigu manierojn por kapti la varbitojn, por helpi al la rejunigo de la komunumo! Iom post iom la tuta listo de afiŝoj videblos en nubo ĉe:
https://i.getspace.eu/cloud/index.php/s/w57kAqi9BDJN8SS.

Rapida aliro: EspeReto.com. La konstanta adreso de tiu ĉi publikaĵo estas: https://espereto.com/zt-2020-afish/ - ĝi estos aktualigata, kiam aldoniĝos novaj afiŝoj. La listo de afiŝoj aperos tie en pli klara maniero, kun bildoj kaj priskriboj.

Merkredo, Decembro 2, 2020 - 10:26

En decembro enprofundiĝu en la studon de nia lingva fundamento! Aĉetu Fundamento de Esperanto kun sesona rabato, sendepende de kvanto.

Mardo, Decembro 1, 2020 - 18:01

Esperantologio / Esperanto Studies estas internacia revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto. Ĝi aperigas artikolojn bazitajn sur originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto – kaj ankaŭ recenzojn pri libroj. Ĝi publikigas materialon en Esperanto aŭ en angla lingvo, sed estas principe malferma al materialo ankaŭ en aliaj lingvoj.

Ĝi estis fondita en 1949 de Paul Neergaard (Danlando) sub la nomo Esperantologio, kaj aperis neregule ĝis 1961. En 1999 ĝi estis revivigita kiel Esperantologio / Esperanto Studies fare de Christer Kiselman (Svedio), sub kies redakto aperis ĝis 2018 entute ok kajeroj. En 2019 ĝia eldonanto fariĝis la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED).

Sub la aŭspicio de CED, la numero 9 (1) de Esperantologio / Esperanto Studies ĵus aperis, kaj jam estas mendebla ĉe la eldonejo Mondial kaj ĉe la Libroservo de UEA. Redaktita de Humphrey Tonkin kaj Orlando Raola, ĝi enhavas ĉefe referaĵojn prezentitajn en antaŭaj Esperantologiaj Konferencoj. La plena teksto de tiu ĉi numero estos baldaŭ disponebla ankaŭ en la retejo de ESF.

Lundo, Novembro 30, 2020 - 20:11

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la decembra numero:
243 | Malferme: La Rezolucio de MondaFest'
244 | Universala Kongreso: Donante esperon: memoraĵoj el 2020
245 | Oficiala Informilo

Dimanĉo, Novembro 29, 2020 - 15:49


Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova rakontas pri la revuo Esperanto kaj respondas la demandojn de legantoj, kontribuantoj kaj ankaŭ tiuj, kiuj scivolas pri Esperanto. Dum la renkontiĝo Dima kaj Anna prezentas ankaŭ la Retan Revuon, kiu lastatempe pli kaj pli evoluas kaj disvolviĝas.Tiaj renkontiĝoj jam estas multjara tradicio dum la Universalaj Kongresoj kaj dum dekoj da aliaj Esperanto-renkontiĝoj tra la tuta mondo.
La Virtuala Kongreso de Esperanto okazis inter la 1-a kaj 8-a de augusto 2020, kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest' 2020), organizata de UEA kun teknika prizorgo de E@I. Subteni la laboron de UEA eblas per membrigo: https://uea.org/alighoj/alighilo

Sabato, Novembro 28, 2020 - 21:34

Mikaelo Bronŝtejn

Vasilij Jakovleviĉ Eroŝenko naskiĝis la 12-an de januaro 1890 en malgranda vilaĝo Obuĥovka en suda parto de Rusio lime kun Ukrainio. En la aĝo de kvar jaroj li blindiĝis pro variolo. La patro, bonhava vilaĝano aranĝis, ke Vasilij iĝu lernanto de la unika por Rusio lernejo por blindaj infanoj en Moskvo. Post fino de la lernejo la 17-jara junulo ekservis kiel violonisto en blindula orkestro de unu el moskvaj restoracioj. Tie li konatiĝis kun fervora esperantistino Anna Ŝarapova, kiu konvinkis lin ellerni la lingvon kaj per Esperanto iri en Londonon por studentiĝi en la Kolegio por blinduloj. Ekde tiam Esperanto estis fidinda apogilo de la talentulo dum lia tuta vivo. Post Britio li veturis en Japanion, kaj tiu lando iĝis lia dua patrujo. Eroŝenko ekposedis la japanan lingvon kaj komencis verki poemojn kaj fabelojn en Esperanto kaj en la japana.

Paĝoj