Lundo, Augusto 31, 2020 - 20:20

Adjé Adjévi

Malgraŭ kelkaj defioj lige al la reto disvolviĝis kontentige ĉ. 7 horojn la Tago de Afriko kadre de la MondaFest’ de UEA la 23-an de aŭgusto 2020. La evento estas la plej granda virtuala Esperanto-renkontiĝo iam okazinta en Afriko laŭ la reprezentitaj landoj kaj nombro de aliĝintoj. Aliĝis oficiale 131 homoj – kvankam en la Zoom-vidbabilejo alvenis homoj, kiuj antaŭe ne registris sin per la retaliĝilo – el 46 landoj de 4 kontinentoj. Plej multnombris afrikaj landoj 18, sekvis eŭropaj landoj 16, Azio estis reprezentitaj per 6 landoj kaj Ameriko per 5.

Dimanĉo, Augusto 30, 2020 - 19:22


Karaj partoprenantoj en la Tago de Ameriko,

Pro aliaj devoj mi ne povas partopreni en la hodiaŭa programo, sed mi deziras kapti la okazon por sendi al vi miajn salutojn. La nunaj monatoj bremsis multajn niajn agadojn kaj fizike dividis la tutmondan movadon kiun ni kiel esperantistoj tiel alte taksas kaj forte amas. Ni ne trinkas kafon kune en niaj lokaj kluboj, ne ekskursas kune, ne vojaĝas por partopreni landajn kongresojn, nek eksterlanden por ĝui internaciajn rekontiĝojn. La Universala Kongreso de Esperanto ne okazas – kaj sekve ni ne renkontas novajn geamikojn nek pridiskutas en kongresaj salonoj la problemojn kaj perspektivojn de la Esperanto-movado.

Dimanĉo, Augusto 30, 2020 - 14:38
Dimanĉo, Augusto 30, 2020 - 00:01

Harpina


Advokato Zhang, esperantisto en Kantono, speciale aĉetis kvin-stelan apartamenton por provizi aktivejon por nia aktivado. Advokato Zhang nomis la apartamenton Klubo Kapoko.
La 26-an de julio 1887, D-ro Zamenhof eldonis la unuan libron de Esperanto. Ĉi tiu tago fariĝas la Esperanto-Tago.
Venis la rememora tago 26-an de julio 2020. La Klubo Kapoko estis plena de Esperanta etoso. Ni, 11 esperantistoj, ĉeestis feston en la provizita de advokato Zhang apartamento, celebre al 133-a Datreveno de Publikigo de la Unua Libro de Esperanto.

Sabato, Augusto 29, 2020 - 13:01


Venu al la Tago de Ameriko, kiu okazos la 30-an de aŭgusto, dimanĉe.
Aliĝi kaj ricevi pliajn informojn eblas ĉi-tie: https://eventaservo.org/e/ameriko

Merkredo, Augusto 26, 2020 - 13:24

La Redakcio

Aperis la dekkvara numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Mardo, Augusto 25, 2020 - 13:20


Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA) ricevis la suban foton el la arkivo. Ĝi similas al iu eltranĉaĵo el iu ĵurnalo aŭ simile. Se iuj el vi scias, kiu estas sur la foto, kiam ĝi estis farita kaj kie, estus granda helpo, se kontaktos la redakcion de la Festivala Kuriero: redakcio@revuoesperanto.org.
Koran dankon!

Dimanĉo, Augusto 23, 2020 - 21:42


Hodiaŭ, la 23-an de aŭgusto, okzis kadre de MondaFest' la Tago de Afriko.
Vi povas elŝuti ĝian Programan Libron.

Sabato, Augusto 22, 2020 - 04:24

La Redakcio

Aperis la dektria numero de la Festivala Kuriero. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Paĝoj