Dimanĉo, Decembro 17, 2023 - 11:07

Abonantoj jam povas elŝuti la januaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la januara numero:

3 | Novjara Mesaĝo por 2024 de la Prezidanto de UEA
4 | Premio Grabowski 2023 aljuĝita dum la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto
5 | Laste Aperis
6 | La 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto: rete kaj tutmonde

Ĵaŭdo, Decembro 14, 2023 - 13:19

Preskaŭ mil partoprenantoj en la kvara Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) povis spekti tre riĉan programon, inkluzive multajn programerojn de la 108-a Universala Kongreso (UK) en Torino. La VK-programo estas grandparte daŭre spektebla, sed nur ĝis la fino de decembro 2023: https://vk.retevent.com/. Tiuj, kiuj maltrafis la VK, daŭre povas aliĝi! Se vi ankoraŭ ne aliĝis aŭ volas rekomendi la enhavon al amikoj, ankoraŭ eblas tion fari per la VK-aliĝilo: https://vk.esperanto.net/ – senpage por individuaj membroj de UEA!

Pli ol 20 elstaraj programeroj de la UK en Torino estas spekteblaj kadre de la VK per https://vk.retevent.com/programo?t=talks&sa=calendar&s=108. Sep prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato estas daŭre spekteblaj en la VK-platformo kaj kvin de la Scienca Kafejo. Dek koncertoj estas spekteblaj kaj sep prelegoj pri la kongresa temo. Spekteblas ankaŭ la artaj programeroj; la fermo kaj malfermo de VK kaj kelkaj eroj de la Virtuala movada foiro (ViMF).

Resume: multaj programeroj de la VK kaj UK estis registritaj kaj ankoraŭ disponeblas por spektado en nia virtuala kongresejo: https://vk.retevent.com/. Daŭre eblas aliĝi (senpage por individuaj membroj de UEA).

Sed atentu! La enhavo disponeblos nur ĝis la 31-a de decembro 2023, do ne malŝparu tempon kaj invitu viajn amikojn kaj klubanojn spekti ĝin kun vi.

Dimanĉo, Decembro 10, 2023 - 13:21


Digno, libereco kaj justeco por ĉiuj homoj kaj ĉiuj lingvoj!

Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj ĉiujn homojn de bona volo okaze de la 75-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. Ekde sia fondiĝo, en 1908, nia asocio laboras por internacia interkompreniĝo, solidareco kaj estimo inter ĉiuj homoj. La homaj rajtoj estas fundamento de nia Statuto, kaj ni senlace laboras por disvastigi la celojn de UN kaj Unesko en nia rolo kiel organizo en formala konsulta rilato kun tiuj institucioj.

Ĵaŭdo, Decembro 7, 2023 - 22:55


La Redakcio
Aperis la sepa numero de Migranta Hirundo. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Decembro 7, 2023 - 17:18

– laŭ vidpunkto de korea lingvisto-esperantisto –

D-ro BAK Giwan (Esp-profesoro de Esp-Fako de Zaozhuang Universitato, Ĉinio)

1. Enkonduko
Kiam ni studas gramatikon de iu lingvo, ni studas grandparte 3 kampojn de la lingvo, nome la kampojn de sono, vorto kaj frazo.(1) La studo pri sono nomiĝas fonetiko kaj fonologio (2), kaj tiuj de vorto kaj frazo nomiĝas respektive morfologio kaj sintakso. Kaj la lingvoj de la mondo klasifikiĝas en 3 tipojn laŭ morfologia karaktero, nome la tipoj de izola, aglutina kaj fleksia lingvoj.(3) En la studo de la izola lingvo tre gravas la kampo de sono, kaj en tiuj de la aglutina kaj la fleksia gravas la kampoj de vorto kaj frazo respektive.
Esperanto apartenas al la tipo de aglutinaj lingvoj, kaj tial tre grava estas la studo pri vortoj. En tiu ĉi artikolo mi esploras la karakterizaĵojn de Esperanta morfologio, ankaŭ menciante kelkajn diskutindajn aŭ problemajn punktojn.(4)

Merkredo, Decembro 6, 2023 - 20:46

Enkonduko:

Por la okcidenta mondo Afriko ‘ekzistas’ ekde la periodo de la Grekoj, kvankam ĝi estis ĉefe konata pro la norda marbordo de tiu kontinentoi (1). La portugaloj ‘ekmalkovris’ la marbordojn okcidente, sude kaj oriente. Oni konas la sinsekvan historion de la sklavokomerco, de la koloniado je pretekso de civilizanta farado (kaj evangelizado de la paganoj, de la ‘prahomoj ‘). La pripenso pri « Afriko » pligrandiĝas ĉe la afrikaj verkistoj ankaŭ post la malkoloniado dum la jaroj ’60.

Mi ne scias ĉu oni konas tiun deziron pripensi la ‘aziecon’ de Azio aŭ la ‘amerikecon’ de Ameriko, kiel oni faras pri la ‘afrikaneco’ de Afriko. En Eŭropo, pro la starigo de Eŭropa Unio kaj pro la ondoj da enmigrantoj ekde la jaroj ’70, multaj homoj kontraŭstaras por defendi la ‘eŭropajn valorojn’, aŭ por klopodi ĉirkaŭlimigi la ‘veran Eŭropon kaj ĝiajn valorojn’, kiujn oni deziras meti en la konstituciojn aŭ en kursojn de civitismo.

Pensi Afrikon estas demando, ne nur kiel temo por romanoj kaj poeziaĵoj, sed ankaŭ por diskutoj en afrika filozofio. Interalie : kiel oni povas aŭ devas diferencigi la afrikan filozofion disde la okcidenta (2)?

Lundo, Novembro 27, 2023 - 13:54


La Redakcio
Aperis la sesa numero de Migranta Hirundo. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Dimanĉo, Novembro 26, 2023 - 12:50


La Redakcio
Aperis la kvina numero de Migranta Hirundo. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Sabato, Novembro 25, 2023 - 00:42


La Redakcio
Aperis la kvara numero de Migranta Hirundo. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo!

Elŝutu senpage

Paĝoj