Vendredo, Aprilo 24, 2020 - 12:24

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la maja numero:
99 | Malferme
100 | Prezidanta mesaĝo de Duncan Charters
103 | La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022

Ĵaŭdo, Aprilo 23, 2020 - 16:53


Post la brila sukceso kaj kvalito de AMO 63 v, organizita kunlabore kun nia irana Landa Asocio, ni progresas plenenergie por starigi la 64-an seminarion (same virtualan), por eluzi la aparte menditan amas-aliron al Zomo, kiun plenumis niaj iranaj kolegoj. Jen informoj pri la sekva seminario:
Temo: Niaj fakaj asocioj levas sin.
Dato: sabato la 9an de majo.
Horoj: decidotaj, laŭ la nombro kaj loĝloko de partoprenantoj. Kredeble ekde 15.00h irana tempo.
La teknika bazo: Irano (kies abono ĉe Zomo finiĝas en la 10a de majo).
Kontribuantoj: varbataj laŭ striktaj kondiĉoj:

• 45-minutaj sesioj: maks. 30 min. por prezento, la cetero por demandoj.
• Anticipa livero de la prezentaĵa materialo aŭ minimue resuma teksto.
• Aliro al Zomo.

Ĵaŭdo, Aprilo 23, 2020 - 16:13


La 52-a Malferma Tago planita por la 25-a de aprilo okazos virtuale! La programo estos baldaŭ anoncita per aparta komuniko kaj ĝisdatigita ĉe http://eventaservo.org/e/mt52

Merkredo, Aprilo 22, 2020 - 18:08

2020 estas la 100a datreveno de la 12a Universala Kongreso en Hago (1920). Julia Isbrücker kunorganizis ĝin. La realigo de tiu kongreso pruvas, ke ankaŭ granda milito ne povas neniigi nian lingvon. Julia kunfondis Internacian Esperanto-Instituton kaj Universalan Ligon kaj kuneldonis la metalajn Stelo-monerojn, kies nominaloj estas 1, 5, 10 kaj 25 Steloj.

Sur la monero Julia Isbrücker, desegnita de mag. Helmut Andexlinger, la ĉefdezajnisto de Münze Österreich (la ŝtata monerfarejo de Aŭstrio), 2020.

2020 aperis arĝenta 50-Stela monero por la honoro de Julia Isbrücker:
Maso 30 gramoj da arĝento 925/1000, diametro 40 mm, eldonkvanto 300.
Surfaco: Polurita (PP proof).
Prezo 60 € plus sendokostoj (validas por eŭro-landoj).

Ankoraŭ livereblas la arĝenta 100-Stela monero „René de Saussure”. Eldonkvanto: 1000.

Maso: 1 unco da arĝento 999/1000 (31,1 gramoj). Pro la leĝa situacio en Aŭstrio la arĝentostampo estas 925. Diametro: 37 mm. Surfaco: Polurita (PP proof).
Prezo 50 € plus sendokostoj (validas por eŭro-landoj).
Bonvolu sendi al mi tekstojn kaj fotojn de kaj pri Julia. La kolektita materialo aperos kaj en la formo de vikipediaj artikoloj en diversaj lingvoj kaj kiel broŝuro. En la fina eldonaĵo via nomo estos menciita.

Walter Klag, Vieno, Aŭstrio, esperanto@chello.at

Mardo, Aprilo 21, 2020 - 22:42

Valentin Melnikov
Gerrit Berveling. Odoj & aliaj poemoj.
Zwolle, VoKo , 2009.
50 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 7,50 €

Mendi en la katalogo de UEA
Gerrit Berveling estas konata fa­kulo pri la latina lingvo kaj ĝia li­te­raturo, multon tradukis. Do ne mi­rindas, ke ankaŭ en sia originala ver­kado li iam emas sekvi klasikajn tra­diciojn. Lia libreto konsistas el 12 “Odoj” kaj 7 “aliaj poemoj” (kaj fine arti­koleto “Pri mia verkado”). En mallonga en­konduko li klarigas, kio estas “odo” – tamen mem agnoskas, ke tiu vorto “estas esprimo preskaŭ senenhava: ĝi sim­ple estas “iu poemo”, multe pli ne es­tas direbla...” – sed li emas precize imiti la stilon de Horacio.

Lundo, Aprilo 20, 2020 - 19:32

Ionel Oneţ
La muelilo de la fortuno. Ioan Slavici.
Trad. Lenke Szász. Antverpeno: Flandra
Esperanto-Ligo, 2018. 155p.
Prezo ĉe UEA: 10,80 €

Mendi en la katalogo de UEA
Kompare kun la kulturoj de la naj­baraj landoj, la rumana kulturo estas relative subreprezentata en Esperanto. Tial, do, la publikigo de nova traduko el la rumana literaturo devus esti ĝo­jiga, des pli kiam temas pri indaj aŭ­toro kaj verko, ambaŭ instruataj en la lernejoj de Rumanio.

Ioan Slavici (1848–1925) naskiĝis en Şiria, tiam en la Aŭstra Imperio, nun en la distrikto Arad en Rumanio. Li­ceaj studoj en Arad kaj Timişoara, kaj universitataj en Peŝto kaj Vieno. Li famiĝis kiel prozisto, memoraĵisto, dra­maturgo kaj ĵurnalisto.

Dimanĉo, Aprilo 19, 2020 - 20:30

Prezentita kadre de AMO-Seminario (AMO 63V Irano)

Prezentanto: Hamzeh Shafiee

Elŝuti PDF-on

Sabato, Aprilo 18, 2020 - 17:37


Mapo de AMO 2014-2020
De 16 ĝis 18 de aprilo okazis pere de la komunikilo Zomo (Zoom) la irana kongreso, kun multaj dekoj da partoprenintoj, ne nur el Irano sed el multaj anguloj de la mondo. Certe partoprenis pli da homoj ol pli frue povis fizike partopreni. Legu la programon kaj pliajn informojn ĉe: www.espero.ir/eo

Vendredo, Aprilo 17, 2020 - 01:30UEA informas, ke aldone al la libera elŝuteblo de la n-ro 4/2020 de Esperanto (per http://uea.org/revuo) ankaŭ eblas libere elŝuti ĉiujn jarkolektojn kaj numerojn de pli ol antaŭ unu jaro disponeblajn en la retejo de UEA.

La retejo nuntempe provizas la jarkolektojn ekde 2002. Trovu ilin ĉe http://uea.org/revuoj/esperanto. Por elŝuti la liberajn numerojn oni devas musklaki la butonon “Elŝutu la numeron”. Ne necesas ensaluti por numeroj de pli ol antaŭ unu jaro: tuj post la musklako la retejo postulos nur kontrolkodon por permesi al vi elŝuti la elektitan numeron. Por la Jarkolekto 2019 elŝuteblas nuntempe de la januara ĝis la marta numero. Por la jarkolekto 2020 eblas elŝuti la aprilan numeron de 2020: http://uea.org/revuoj (libere, sen la postulo ensaluti aŭ entajpi kontrolkodon).

Paĝoj