La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la oktobran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la oktobra numero:

195 | La enketilo pri UEA: unuaj rezultoj
197 | Premio Deguĉi aljuĝita al Madagaskaranino
198 | Kion Vejdo faris kaj faras por nia Esperantujo
199 | Afriko vokas: El Ĝambo Rafiki, verko de Tibor Sekelj
200 | Landa agado: Tri someraj kunvenoj en Israelo
201 | Belartaj Konkursoj: Alvoko al partopreno en la 75a okazigo de la BK de UEA
202 | La 56-a ILEI-kongreso kaj la 79-a Internacia Junulara Kongreso
203 | Kulturo: Krimromano esperantigita kaj Metropoliteno nederlandigita
204 | La tri ĉefurboj de Esperanto
206 | Laste Aperis
208 | Edukado: Pri EToSo
209 | Virtuala Kongreso: 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto
210 | UEA: Novaj honoraj membroj de UEA kaj nova Honora Prezidanto
211 | Kulturo: Biblioteko Juan Régulo Pérez en la Kolektiva Katalogo de la Hispana Bibliografia Heredaĵo
212 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: UEA invitas prelegi en IKU 2024 en Aruŝo­
213 | Recenzo: Reĝo Ubuo nun groteskas ankaŭ Esperante
214 | Landa agado: 100 jaroj de Sarlanda Esperanto-Ligo
214 | Oficiala Informilo
215 | Forpaso