Merkredo, Aprilo 29, 2020 - 22:19

Parolado de Humphrey Tonkin al la 7-a Irana Esperanto-Kongreso, 18 aprilo 2020


Tutunue mi diru al vi kiel granda plezuro estas havi okazon alparoli iranajn esperantistojn. Mi tra multaj jaroj sekvis la Esperanto-agadon en Irano – fakte ekde la mezaj 1970aj jaroj. Mia sola vizito al Irano, en 1977, konvinkis min ne nur pri la efika agado de la iranaj esperantistoj por Esperanto sed ankaŭ pri la gastamo kaj progreso de la lando. Ni nun troviĝas en periodo de krizo politika kaj saneca. Ĉu eble la nuna pandemio instruos al ni denove kiel grave estas konservi la homan vivon, kiel esence estas, ke ni kune laboru por la bono de la homaro? Ĉu eble unu krizo, tiu pri la korona viruso, povus konvinki nin forigi alian – tiun pri politika dividiĝo, malamo kaj sensenca elspezo de energio je eterna disputado? Kaj ĉu la mesaĝo de Esperanto povus rapidigi la alvenon de la paco? Ni povas almenaŭ tion esperi.

Mardo, Aprilo 28, 2020 - 21:34

Fernando Pita
Dimov, Emil. Sinonima vortaro de Es­­peranto. Varna: memeldono, 2015, 327 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 19,50 €.

Ĉiu pli-malpli veterana espe­ran­tisto scias, ke, rilate al niaj lingvo kaj movado, svarmas mitoj, troigoj, ab­sur­daĵoj ktp. De la totala nombro de es­pe­rantistoj tra la mondo ĝis la kre­do ke Esperanto estas parolata en aliaj di­­mensioj, planedoj aŭ en la Para­di­zo mem, estas terura la fakto, ke ĉiu es­perantisto, celanta disvastigi nian lingvon, devas alfronti situacion similan al tio, kion usonaj militistoj alnomis “ami­ka fajro”, tio estas, eluzi pli da ener­gi­oj batalante kontraŭ tiuj mitoj ol vere pa­rolante pri la bonaj ecoj alportataj de la esperantista vivo.

Lundo, Aprilo 27, 2020 - 22:18

Redaktoroj de la revuo Esperanto renkontiĝis kun la legantoj dum la 7-a Irana Esperanto-Kongreso (IREK-7) kaj la 52-a Malferma Tago de UEA kaj TEJO. Ĉi-foje virtuale.


Fotoj de Jinsu So

Dimanĉo, Aprilo 26, 2020 - 20:55


La programo de Aktivula Maturigo sukcese transigis sin al virtualaj realigoj. Gravas rigardi antaŭen. La planoj por AMO 64 v (vidu EKO 17) bone progresas kaj survojas al ampleksigo. Informoj sekvos tuj kiam eble. Ni devas imagi, ke vojaĝaj limigoj esence restos tra la sekvaj monatoj. La suba plano estas ege malcerta, sed pli bone ia plano ol nenio. Ĝi eblas nur dank’ al la rapidega kaj pozitiva reagado de ILEI kaj niaj pliaj delongaj kontaktoj. Jen skemo, kiun ni imagas kaj laboregos realigi:

* * *
AMO 64 v: majo 9: programo ekzistas, teĥnika realigo dank’ al Irano.

AMO 65 v: en junio aŭ frua julio, teĥnika realiganto serĉata. Kontribuantoj ne mankos.

Dimanĉo, Aprilo 26, 2020 - 16:55


https://www.youtube.com/watch?v=4YfQ8LWwQBA
Prezidanto de UEA Duncan Charters salutas membrojn kaj ĉiujn samideanojn tra la tuta mondo per mesaĝo de kuraĝo kaj espero. Ni kondolencu kaj kompatu familiojn de karaj esperantistoj rekte trafitaj de la nuntempa sankrizo. Samtempe ni konsciu, ke la mondo bezonas ĉiam pli nian kontribuon al ĝia bonfarto. Kial kuraĝo kaj espero? Spektu la filmon de Duncan Charters. Ĉion bonan al ĉiu el vi!

Sabato, Aprilo 25, 2020 - 19:58

Video farita dum la krizo de KOVIM-19 en Montrealo (Verduno) en antaŭlasta dimanĉo de aprilo 2020.

Vendredo, Aprilo 24, 2020 - 18:40

Virtuala evento por kompensi la nuligon de la 52-a ĉeesta MT

Informo: https://eventaservo.org/

PROGRAMO (roterdama tempo)

Gastlibro (subskribu nur dum la 25-a de aprilo!)

Per YouTube - premierontaj prelegoj: ludlisto de la Malferma Tago - Aprilo 2020

Vendredo, Aprilo 24, 2020 - 12:24

Abonantoj jam povas elŝuti la majan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la maja numero:
99 | Malferme
100 | Prezidanta mesaĝo de Duncan Charters
103 | La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022

Ĵaŭdo, Aprilo 23, 2020 - 16:53


Post la brila sukceso kaj kvalito de AMO 63 v, organizita kunlabore kun nia irana Landa Asocio, ni progresas plenenergie por starigi la 64-an seminarion (same virtualan), por eluzi la aparte menditan amas-aliron al Zomo, kiun plenumis niaj iranaj kolegoj. Jen informoj pri la sekva seminario:
Temo: Niaj fakaj asocioj levas sin.
Dato: sabato la 9an de majo.
Horoj: decidotaj, laŭ la nombro kaj loĝloko de partoprenantoj. Kredeble ekde 15.00h irana tempo.
La teknika bazo: Irano (kies abono ĉe Zomo finiĝas en la 10a de majo).
Kontribuantoj: varbataj laŭ striktaj kondiĉoj:

• 45-minutaj sesioj: maks. 30 min. por prezento, la cetero por demandoj.
• Anticipa livero de la prezentaĵa materialo aŭ minimue resuma teksto.
• Aliro al Zomo.

Paĝoj