Ĵaŭdo, Oktobro 10, 2019 - 18:20

Louis-Christophe (Ludoviko Kristoforo) ZALESKI-ZAMENHOF (naskiĝis la 23-an de januaro 1925 en Varsovio, mortis la 9-an de oktobro 2019 en Parizo) estis doktoro inĝeniero pri surlanda kaj enmara konstruado, aparte pri premŝtalbetono, nepo de L. L. Zamenhof. Li estis filo de Adam Zamenhof kaj Wanda Zamenhof, naskita Frenkiel; la personan nomon li ricevis honore al sia avo, Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Li estis Honora Membro de UEA.

Vendredo, Oktobro 4, 2019 - 18:28

Luis Obando,
ordiganto de UEA pri la voĉlegado de la revuo Esperanto


Pretas la voĉlegita septembra numero de la revuo Esperanto. La tekstoj estis legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.
Ĝuu https://uea.org/revuoj/sono
Se ankaŭ vi volas helpi voĉlegi artikolojn de la revuo, bonvolu kontakti luis@esperanto.co

Vendredo, Septembro 27, 2019 - 11:31

D-ro BAK Giwan (koreo, prof. de Zaozhuang Universitato, Ĉinio)

Ĉu vi scias, kio estas Arirang?
Ĝi estas la nomo de la kanto plej populare kaj fervore amata de korea popolo. Ĝi estas korea tradicia popolkanto, pri kies origino kaj ekzakta signifo de la enhavo neniu scias kontentige. Ĝi kantiĝas en la tuta regiono de korea duoninsulo, nome en Suda Koreio kaj en Norda Koreio samtempe. Multaj homoj diras, ke ĝi plej bone spegulas la totalan emocion de korea popolo, kaj ankaŭ ke ĝi estas la simbolo de korea kulturo.

Ĵaŭdo, Septembro 26, 2019 - 12:15

M. Rafaela Urueña

Unu plian fojon Afriko atentigas nin okaze de Afrika Traktato pri Libera Komerco aŭ Afrika Kontinenta Traktato pri Libera Komerco. Fakte la 30-an de majo 2019 estis historia dato por la afrikaj ekonomioj, ĉar tiam ekvalidiĝis tiu menciita traktato por starigi la plej grandan areon de la mondo, per merkato je pli ol 1200 milionoj de homoj. Temas pri komerca traktato inter 44 ŝtatoj de Afrika Unio, kies celoj estas krei unikan merkaton, areon por libera cirkulado de homoj kaj eĉ monan unuon. Tamen tiu projekto estas malnova.

Merkredo, Septembro 25, 2019 - 18:15

Liba Gabalda
Ĉi-jare, la 24–31.08.2019, la itala urbo Triesto gastigis la Italan Kongreson en luksa hotelo Savoia Excelsior Palace. Ĉe la enirejo ambaŭflanke bonvenigis nin speciala standardo kun portreto de L. Zamenhof realigita de Mirko Nikodimovich. Al la aranĝo aliĝis 258 geesperantistoj el 28 landoj de kvar kontinentoj. Ĵaŭde, antaŭ la kongreso, okazis gazetara konferenco kaj vendrede estis inaŭgurita en Poŝta kaj Telegrafa Muzeo Mezeŭropa ekspozicio "Trieste kaj Esperanto", kiun zorgeme pretigis Elda Doerfler. Pri la kongreso interesiĝis la ŝtata televido kaj plurfoje filmis nin dum la evento. Ankaŭ en lokaj gazetoj aperis artikoloj.

Sabato, Septembro 21, 2019 - 20:01

Abonantoj jam povas elŝuti la oktobran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la oktobra numero:
195 | Malferme: Regionaj Komisionoj – niaj pordoj al la landa agado
197 | UEA: Nova Afrika Komisiono kun novaj vizaĝoj
198 | Montrealo-2020: LKK respondas

Mardo, Septembro 17, 2019 - 13:08


Dimanĉe, la 15-an de septembro, okazis Moskva Esperanto-Renkontiĝo.
Tio estis la 19-a renkontiĝo kaj ĝin ĉeestis 19 esperantistoj.
La ĉeestantojn kiel ĉiam atendis varma etoso, bongustaj manĝoj kaj trinkaĵoj.
La programon riĉigis prelego de Mikaelo Bronŝtejn “Dokumenta atako "De SEJM al ASE, kaj kio poste?"” kaj lia koncerto. Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova rakontis pri la someraj Esperanto-renkontiĝoj, la ĉeestantoj volonte aldonis siajn impresojn. Ili ankaŭ prezentis novajn librojn de la eldonejo “Impeto”. Valentin Melnikov voĉlegis kelkajn poemojn de M.Giŝpling, omaĝe al lia 95-jara datreveno kaj apero de lia duvoluma poemaro. Mikaelo Povorin tradicie koncertis.

Vendredo, Septembro 13, 2019 - 18:16

Benedicto SILVA, Delegito de UEA

Ĉion, kion mi skribos ĉi tie, eble ankaŭ aliaj esperantistoj, kiuj partoprenis en la lasta Universala Kongreso en Lahti, sentis, sed ne volis skribi. Ĉar mi estas relative maljuna kaj havas sufiĉe da libera tempo, tion mi faru nun.
Ekde la unua momento, kiam mi eksciis, ke tiu UK havos lokon en finnlanda urbo, mi sentis fortan deziron partopreni ĝin, unue pro tio, ke mi ĉiam rigardis kun profunda admiro kaj intereso tiun belan landon, kiu estas Finnlando. Tiu bela kaj mistera sento akompanas min ekde mia infanaĝo...

Ĵaŭdo, Septembro 12, 2019 - 17:05

Abonantoj jam povas elŝuti la septembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la septembra numero:
171 | Malferme
172 | Universala Kongreso: Resumo de la reĝisoro
173 | Futbalmatĉo dum la UK: ankoraŭ unu venko
174 | La 85-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj ĉi-foje kubut-al-kubute kun la UK

Paĝoj