Ĵaŭdo, Novembro 7, 2019 - 11:44

Luis Obando,
ordiganto de UEA pri la voĉlegado de la revuo Esperanto

Pretas la voĉlegita novembra numero de la revuo Esperanto.
La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.
Ĝuu https://uea.org/revuoj/sono

Lundo, Oktobro 28, 2019 - 18:45

Anatolij Ionesov
Fotoj de la aŭtoro

Afrosiab Muzeo En la halo de ambasadoroj

Kadre de sia mezazia vojaĝo, la 8-10-an de oktobro 2019 Samarkandon vizitis konata fakulo pri la historio de antikva Koreio, honora membro de UEA, Prof. D-ro So Gilsu kaj lia edzino s-ino Yi Ungum.
En Samarkand-regiona inform-biblioteka centro (IBC) “A. S. Puŝkin” la koreajn gastojn varme bonvenigis la direktorino de la biblioteko s-ino Ŝahodat B. Ahmedova. Ŝi rakontis pri la historio kaj hodiaŭo de la IBC kaj emfazis la gravecon de okazigo de similaj aranĝoj por evoluigo de la amikaj kaj kultur-klerigaj ligoj inter niaj landoj.

Sabato, Oktobro 26, 2019 - 15:52


Vi povas senpage elŝuti ĝin ĉi tie: https://uea.org/revuoj

Vendredo, Oktobro 25, 2019 - 21:14


Okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj 2019, la mondo frontas defiojn daŭre kreskantajn – ekde la klimata krizo ĝis la daŭra kaj eĉ intensiĝanta malpaco en multaj mondopartoj. Kaj Unuiĝintaj Nacioj mem estas minacata de financa krizo kaŭzita de la rezisto de multaj membraj ŝtatoj al ĝustatempa kaj plena pagado de siaj porcioj de la kostoj.

Se iam estis tempo kiam la popoloj de la tuta mondo alpaŝu Unuiĝintajn Naciojn por esprimi sian apogon, tiu tempo estas hodiaŭ.

Merkredo, Oktobro 23, 2019 - 20:20

Sallagurbo (Salt Lake City), Usono, akceptis la 68-an Konferencon de Unuiĝintaj Nacioj (UN) pri Civila Socio de la 26-a ĝis la 28-a de aŭgusto 2019, kaj Universala Esperanto-Asocio (UEA) povis kalkuli je grava reprezento kaj aktiva partopreno en ĝi: la prezidanto de UEA, Duncan Charters, persone ĉeestis la konferencon kaj gvidis la atelieron "Ĉu sufiĉas la angla? Aŭskulti la multajn voĉojn de la mondo", antaŭe akceptita por prezento en la konferenco. Krom D-ro Charters, parolis ankaŭ la estrarano de Esperantic Studies Foundation Anna Bennett, du reprezentantoj de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), Hans Becklin kaj Marcus Griep, kaj la reprezentanto de UEA ĉe Unesko, Renée Triolle.

Lundo, Oktobro 21, 2019 - 11:45

Abonantoj jam povas elŝuti la novembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la novembra numero:
219 | Malferme: Universala Kongreso
221 | Landa agado: Renkonte al la Tago de Esperanto en la 2760-jara Samarkando
222 | Instruista trejnado en Poznano – kiel plu?
224 | Forpasis Ludoviko C. Zaleski-Zamenhof. Rememore pri Ludoviko C. Zaleski-Zamenhof

Dimanĉo, Oktobro 13, 2019 - 19:01

Liba Gabalda

Ĝi okazis 04.08-11.08.2019 en bieno de Salesianaj fratoj en la populara kvartalo Horta de Barcelono. Bela ĝardeno kun pluraj romantikaj anguloj, floroj, basenetoj kun testudoj kaj fiŝoj, fontanoj, statuoj kaj palmoj ĉirkaŭas la lokon. Ĝi estas tre agrabla ripozejo, sed tamen dum la kongreso oni multe laboris kaj ŝvitis pro la varmega tutsemajna vetero.
Antaŭ cent dek jaroj okazis en Barcelono la tre sukcesa 5-a Universala Kongreso, kiun ĉeestis doktoro Esperanto, L.L. Zamenhof. Barcelono allogas. Al la ĉi-jara kongreso aliĝis 220 gesamideanoj el la tuta mondo. Post la alveno oni bonvenigis la unuafojajn kongresanojn kaj klarigis al ili kio estas SAT. En la bela okulfrapa kongresa sako ni malkovris ilustritan kongreslibron redaktitan de Javier Alcalde kun detalaj priskriboj de ĉiuj programeroj. Krom tio enestis dulingva libreto "Esperanto: Unu lingvo por ĉiuj" de Eduardo Vivancos kaj la broŝureto pri "Don Kiĥoto kaj Sanĉo Panco" de Marcel Redulez kaj Klodin' Pomirol.

Ĵaŭdo, Oktobro 10, 2019 - 18:20

Louis-Christophe (Ludoviko Kristoforo) ZALESKI-ZAMENHOF (naskiĝis la 23-an de januaro 1925 en Varsovio, mortis la 9-an de oktobro 2019 en Parizo) estis doktoro inĝeniero pri surlanda kaj enmara konstruado, aparte pri premŝtalbetono, nepo de L. L. Zamenhof. Li estis filo de Adam Zamenhof kaj Wanda Zamenhof, naskita Frenkiel; la personan nomon li ricevis honore al sia avo, Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Li estis Honora Membro de UEA.

Vendredo, Oktobro 4, 2019 - 18:28

Luis Obando,
ordiganto de UEA pri la voĉlegado de la revuo Esperanto


Pretas la voĉlegita septembra numero de la revuo Esperanto. La tekstoj estis legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.
Ĝuu https://uea.org/revuoj/sono
Se ankaŭ vi volas helpi voĉlegi artikolojn de la revuo, bonvolu kontakti luis@esperanto.co

Paĝoj