La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la decembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la decembra numero:

243 | La arkivo de Universala Esperanto-Asocio en la Esperantomuzeo kaj Kolekto por Planlingvoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko
245 | UEA: Kion opinias nemembroj de UEA pri la Asocio?
247 | Landa agado | UEA: Agado en Ĉinio
248 | 109-a UK en Aruŝo, Tanzanio, de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 2024. Kom tempo gravas?
249 | Universala Kongreso: Bonvenon al la 109-a UK, la kanto
249 | Oficiala Informilo
250 | Kuniĝu ĉe Taso da Teo – komenciĝis nova turneo de Teo, Amo kaj la Mondo
252 | Serio: Pri katedro sed ne el katedro. Kio bolas en la Amsterdama kaldrono
254 | Letero de leganto | Opinio: Varsovio, Roterdamo, Herzberg kaj tiel plu!
255 | Kotiztabelo de UEA por 2024
256 | Eventoj: 81-a Hispana Kongreso de Esperanto en Sevilo 12-15.10.2023
257 | 81-a Hispana Antaŭkongreso de Esperanto en Sevilo 10-11.10.2023
257 | Zamenhof-festoj 2023 en Eventa Servo: sciigu la mondon pri via evento
258 | Fake, Science kaj Profesie tra la mondo: Spaca Universala Kongreso kaj IKU en UEA-viva kaj la VK
259 | Laste Aperis
260 | Belartaj Konkursoj: Aperis Belarta Rikolto 2023
260 | Edukado: Helpu pligrandigi la Esperanto-familion en du aziaj landetoj
261 | Forpasoj
262 | Indekso-2023