Kulturo

Lundo, Augusto 17, 2020 - 15:13

Miguel Fernández deklamas la zamenhofan poemon "La vojo", kadre de VEKI (Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI).

Sabato, Augusto 15, 2020 - 17:12


Ekde pli ol 25 jaroj, la Laŭzana Esperanto-Societo realigas en Svislando filmojn dokumentajn kaj fikciajn pri lingvoj ĉefe en Esperanto. LES ricevis multajn premiojn de UEA, de kinartaj konkursoj naciaj kaj internaciaj. La membraro de la asocio de Lausanne fieras esperante propagandi per tiu medio en jutubo. La lasta realigado 《La Sekreta vilaĝeto》partopenis 12 festivalojn pri mallongaj filmoj tra la mondo.

Lundo, Augusto 10, 2020 - 20:22

Okaze de la Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo, la 9-an de aŭgusto 2020, la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest' 2020) proponas al la publiko kelkajn videojn kaj legaĵojn.

En la jutubkanalo de UEA, UEAviva, Nicolas Viau, unu el la vicprezidantoj de la Loka Kongresa Komitato por la Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, prezentas Georges Sioui, okaze de lia salutmesaĝo kadre de la Malfermo de la Virtuala Kongreso de Esperanto en la 1-a de aŭgusto 2020: https://youtu.be/glKIb1F8i7c.

Merkredo, Augusto 5, 2020 - 21:20

Rob Moerbeek

Komence sendis varban leteron al pluraj E-gazetoj Jiři (Georgo) Rada, ĉeĥa ministo el Most, kies kolegoj fumante ankoraŭ pli malsanigis lin ol la jam peze malpura mineja aero. Asistis lin nederlanda fervojisto, Bart Ruirok, Delegito pri fervojoj kaj sindikatismo en Vlaardingen. Li ankaŭ volontulis en la proksima Centra Oficejo por ordigi la gazetojn en la Bblioteko Hector Hodler. ĝuste li ĵus forpasis, jam longe devigita dufoje en semajno viziti Roterdaman hospitalon.

Sed antaŭ kvaronjarcento aperis ekde julio la unua-jaraj numeroj 1-3 sub la titolo “Ni kaj niaj PURAJ PULMOJ”. En la biblioteko troviĝas preskaŭ kompleta serio: A4- au A5-formata, kun nefiksita nombro da paĝoj (lastatempe ofte nur 1, sed foje 20) kaj inter 4 numeroj kaj nur unu jare (nun eĉ pli ol antaŭe mankas tempo). Dum periodo aldoniĝis ilustraĵoj. Kiu forgesus la foton de indonezia tri-jaruleto, viktimigita de ludema onklo, sed krieganta se oni ne havigis al li cigaredon. Nur post kelkaj numeroj ni povis nin konsoli, ke pedagogoj tamen sukcesis normaligi la maniuleton.

Dimanĉo, Julio 26, 2020 - 19:50

Szilvási László,
Lingvo-Studio, Hungario


Ĉu en via lando ekzistas sur la mapo oficiala Es­peranto-monto, aŭ Esperanto-fontoj, ĉu ekzistas Es­peranto-arboj, -pontoj, -memorŝtonoj, -skulptaĵoj? En Hungario jes, ekzistas plurdekoj de ili!
Okaze de la nuna naskiĝtago de Esperanto, mi lanĉas novan projekton pri Esperantaj memorlokoj, kun akireblo de speciala diplomo pro ilia vizitado!
En aparta retpaĝo mi kolektis la ĉefajn Esperan­tajn memorlokojn en Hungario kun iliaj fotoj kaj mallon­gaj klarigoj. Nun ili estas 21 memor-objektoj en 17 urboj. Se iu vizitas difinitan kvanton de ili kaj pruvas tion per selfio, li povas pretendi specialan atestilon, numerigitan diplomon pri tio!
Vidu: http://www.eszperanto.hu/zeo-hu/ (du-lingva)

Ĵaŭdo, Julio 23, 2020 - 17:35


Foto: "La sabla kastelo", Oskar-premiita filmo de Co Hoedeman.

“Oni povas diri, ke la filmarto estas la kanada nacia arto”, diras Ĵenja Amis, la sekretario de la montreala LKK (105-a kaj 107-a UK-oj). Montrealo planis por la Esperanto-komunumo riĉan filman programon, kiu devus okazi en la 105-a UK en 2020, nuligita pro la pandemio. Tio tamen ne mahelpis la brilon de la kanada arto por Esperantujo, kaj kun plezuro la montreala LKK ofertis la Monda Festivalo de Esperanto la Kanadan Virtualan Kinejon (KVK)! Temas pri aro da mallongaj filmoj (multaj el ili animaciaj) de la Nacia Filmoficejo de Kanado (NFO), reprezentantaj diversajn aspektojn de la kanada kulturo. La traktataj temoj inkluzivas pacon, indiĝenajn popolojn kaj animaciajn teknikojn. “Per la Kanada Virtuala Kinejo ni volis aldoni plian aspekton – la artan aspekton – en la traktado de la kongresa temo de 2020: “Dialogo kaj Interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”, kiu faris la temo de MondaFest’ 2020.

Ĵaŭdo, Julio 16, 2020 - 16:44

Prezento de Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaj Kolektantoj (ELF/AREK) partnere Kun Esperanto-Numismatika Asocio (ENA) por la Virtuala Movada Foiro (ViMF).
Virtuala Kongreso de Esperanto (VK): https://vk.mondafest.net

Sabato, Julio 11, 2020 - 16:16

Sara Spanò

Hodiaŭ, la 11-a de julio, estas la naskiĝdatreveno de la ruman-hungara verkistino, redaktorino kaj pupteatra aktorino Júlia Sigmond, forpasinta ĉi-jare, pro la nuntempa pandemio, la 23-an de marto.
Ŝia lasta naskiĝdatreveno, pasintjare, estis la 90-a, kaj "90" estas la titolo de la lasta rakontkolekto kiun ŝi publikigis (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9751): ĝin konsistigas mallongaj rakontoj, leteroj, memoroj, pripensoj, kiuj mozaike skizas multfacetan portreton de la Aŭtorino.
Kiel eta omaĝo en la tago de ŝia naskiĝdatreveno, en la 11-a tago de julio, en la suba ludlisto disponeblas 11 sonregistritaj rakontoj el "90":
https://soundcloud.com/saraspano/sets/julia-sigmond-rakontkolekto-90/s-u8eiSfWfwkv
Voĉlegis por vi, kaj voĉlegos pliajn dum la venontaj semajnoj, Sara Spanò.
Aŭskultu ilin por interkonatiĝi kun Júlia, kun fragmentoj de ŝia vivo, kun ŝiaj pensoj; aŭskultu ilin por vidi la mondon tra la speciala prismo de ŝia verkado

Ĵaŭdo, Julio 9, 2020 - 23:29


Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen kaj Stano Marček decidis donaci al la esperantistaro, en tiu ĉi malfacila tempo, kiam multaj el ni devas esti hejme, novan Aŭskultejon, kie oni povas trovi libere aŭskulteblajn sonlibrojn kaj kantojn:
https://t1p.de/auskultejo1
Vi jam povas aŭskulti La Neĝan blovadon de Aleksander Puŝkin, La Strangan Butikon de Raymond Schwartz, fabelojn de fratoj Grimm kaj de Andersen kaj multajn aliajn tekstojn kaj kantojn.

Mardo, Julio 7, 2020 - 10:08


UEA lanĉis la sonlibron “Vi estas mia heroo” (https://youtu.be/piFWPLjglCg) kiel tre speciala kaj kortuŝa okazaĵo de #mondafest2020! Ĝi aperis la 3-an de julio kiel simbola omaĝo al la 49-a Internacia Infana Kongreseto, planita por okazi en Montrealo kaj nuligita pro la pandemio. Ankaŭ ĝi estas la unua en serio de sonlibroj, kiujn UEA preparas en kunlaboro kun Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) por diskonigo de literaturo en Esperanto al blinduloj.

Paĝoj