Kulturo

Ĵaŭdo, Novembro 11, 2021 - 21:15
Ĵaŭdo, Novembro 11, 2021 - 14:03


Komence de novembro la francan literaturan premion Renaudot gajnis la belga verkistino Amélie Nothomb, i.a. pro ŝia lastatempa romano "Premier Sang". Du pli fruajn romanojn ŝiajn la #libroservodeUEA ofertas en #Esperanto: Higieno de l' murdisto (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=5895) kaj Kosmetiko de l' malamiko (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=2628). UEA fiere gratulas al Amélie Nothomb!
Vikipediumu:
1) https://eo.wikipedia.org/wiki/Premio_Renaudot
2) https://eo.wikipedia.org/wiki/Amélie_Nothomb
3) https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Sang

Sabato, Novembro 6, 2021 - 22:58

Paulo Sérgio Viana recitas sian poemon "Amdeklaro", por la "Galerio de gepoetoj".

Merkredo, Oktobro 27, 2021 - 22:09

Roman Dobrzyński deklamas kurtigitan fragmenton de "La korno de Vojski" de Adam Mickiewicz, en traduko de Antoni Grabowski.

Mardo, Oktobro 26, 2021 - 19:08

Sara Spanò recitas la poemon "Fratinoj" de Krys Ungar (Williams). el la libro "Meznokto metropola" eldonita de Flandra Esperanto-Ligo, en la BK-Festo (Ceremonio de disdono de premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA 2021).

Sabato, Oktobro 23, 2021 - 20:26

La 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kanto, aŭspiciita de UEA, kulminis per Koncerto de Premiitoj, la 12-an de septembro 2021.
(https://eventaservo.org/e/EFEKantoj2021)
Legu la rezultojn (https://revuoesperanto.org/9_kanta_festivalo), ankaŭ aperintajn en la novembra numero de revuo Esperanto.

Ricevinte kelkajn petojn, ni publikigas la tekstojn de kantoj, kiuj ne aperis en la filmo de la Koncerto de Premiitoj
https://www.youtube.com/watch?v=Eqru6imwOJc
Ĝuu - aŭ reĝuu - la spektadon.

Sabato, Oktobro 23, 2021 - 20:05

Honora patronado

Universala Esperanto-Asocio, Prezi­dan­to de Vroclavo – Jacek Sutryk, EUROKKA, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, la Prezidanto de la Ko­misiono pri Edukado kaj Junularo – Bohdan Aniszczyk, Malsuprasilezia Federacio de Neregistaraj Organizaĵoj.

Amaskomunikila patronado

Juna amiko, Interreta Radio KSON, Interreta Radio Varsovia Vento.

Kategorioj

1. Solisto, 2. Koruso aŭ ensemblo, 3. En­-
studia registraĵo.
La aĝkategorioj: 1. 0-18 jaroj, 2. 19-54 jaroj, 3. 55-111 jaroj.

Ĵurio

La ĵurio – aro da internaciaj specialistoj (esperantistoj kaj muzikistoj) – pritaksis ĉefe la lingvan kaj muzikan ĝustecon. En kelkaj kategorioj la ĵurio decidis ne aljuĝi la unuan aŭ eĉ la trian premion, se la kvalito de la kantoj lingve aŭ muzike ne atingis la akcepteblan minimumon.

Ĵurianoj

Jean-Marc Leclercq (Francio), Anna Os­makowicz (Pollando), James Piton (Bra­zilo), Paulo Sérgio Viana (Brazilo), Nan­­ne Kalma (Nederlando), Małgosia Komarnicka (Pollando).

Vendredo, Oktobro 22, 2021 - 17:33

Kajto kantis "Bela rev" en la BK-Festo (Ceremonio de Disdono de Premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA).
La teksto de Ewa Grochowska ricevis Honoran Mencion en la branĉo "Kantoteksto" de la Belartaj Konkursoj de UEA-2021. Nanne Kalma komponis la muzikon.

Merkredo, Oktobro 20, 2021 - 21:20


La 20-an de oktrobro 2021 Hans Warren 100-jariĝus: Hans Warren (1921-2001) estis nederlanda aŭtoro. En 1989 aperis en Esperanto lia "Ŝtono de Helpo", ĉe Esperanto-Kultura Servo, Hago, laŭ traduko de unu el niaj majstroj, Gerrit Berveling. Disponeblas en la Libroservo de UEA: https://katalogo.uea.org. Malkovru trezorojn! Bonvenu viziti kaj aĉeti en nia Libroservo.

Ŝtono de Helpo: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3632

Hans Warren (Vikipedio): https://eo.wikipedia.org/wiki/Hans_Warren

Sabato, Oktobro 16, 2021 - 18:01

Ĉi infana kanto, estas parto de spektaklo nomata "Cuestión de pelotas" prezentita en la festivalo "OFF LICEU" en Barcelono.

Ĝi rilatas al centoj da miloj da infanoj ekspluatataj en diversaj partoj de la mondo.

Paĝoj