Kulturo

Ĵaŭdo, Februaro 10, 2022 - 19:00


La Esperanto-fako de la Aŭstria Nacia Biblioteko (ÖNB) dungos novan bibliotekiston por la Esperantomuzeo. La anonco aperas ĉe la laborokazoj de ÖNB: https://www.onb.ac.at/ueber-uns/jobportal/freie-stellen La nova bibliotekisto deĵoros 30 horojn semajne kaj helpos prizorgi la Esperantan kolekton, kreskantan i.a. pro donackontrakto kun UEA. Kandidatoj devas i.a. havi fakan edukadon kiel bibliotekisto kaj regi la germanan, anglan kaj Esperanton. UEA bondeziras al kandidatoj kaj al la teamo de ÖNB en la daŭrigo de tiel grava laboro.

Merkredo, Februaro 9, 2022 - 14:46

Malfermiĝo: la 20-an de septembro 2020
Fermiĝo: la 24-an de oktobro 2030 (datreveno de UN)
Celo: 1000 arboj ĝis 2030 / po 100 arboj por jaro
Kiel partopreni: vi povas planti aŭ plantigi arbon en via loĝregiono aŭ okaze de iu evento; sendu fotojn kaj informojn de tiu agado al Fer­-
nan­do Maia Jr. (fmaiajr@gmail.com), Normand Fleury (normandfleury@gmail.com) kaj al la redakcio (redakcio@revuoesperanto.org), kiu po­vos publikigi vian agadon ĉi tie aŭ en la Reta Revuo (https://re­vuo­esperanto.org).
Kiel subteni: donacoj bonvenas al la Fondaĵo Klimato (https://uea.org/alighoj/donacoj/co2) – tio helpos al UEA subteni arbo-planta­don tra la mondo. Ankaŭ aliĝo al UEA bonvenas – (re)aliĝo de membroj tenas la Asocion finance kapabla subteni tiun kaj aliajn agadojn (https://uea.org/alighoj/alighilo).

Vendredo, Februaro 4, 2022 - 11:56

"La lasta rozo" estas irlanda kanto, kies Esperanto-version preparis la Internacia Koruso sub gvido de Zdravka Boytcheva. La koruso, kiu estas oficiala elemento de la Universalaj Kongresoj, dediĉis ĝin al la forpasintaj gesamideanoj dum la lastaj jaroj ĉu aŭ ne pro KOVIM-19. Ĝi estis ludita okaze de la fermo de la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto en julio 2021, anstataŭinta la 106-an Universalan Kongreson, kiu okazus en Belfasto, Nord-Irlando.

Vendredo, Januaro 28, 2022 - 18:38

Aro tria da grafike prezentitaj ŝercoj.

Ĵaŭdo, Januaro 27, 2022 - 20:47

Petro Palivoda recitas sian poemojn "Muziko de via anim' " kaj Violonisto.

Sabato, Januaro 22, 2022 - 20:33


En 2022 UEA memoras 125 jarojn de la naskiĝo de Eŭgeno Miĥalski kaj 85 jarojn de lia morto. Miĥalski naskiĝis la 21-an de januaro 1897 en Ukrainio. Poeto aktiva en la proleta Esperanto-movado, profesie li laboris kiel instruisto-bibliotekisto. Li eklernis Esperanton en 1911. En 1917 li fondis la literaturan revuon Libera Torento. Li frue aliĝis al SAT. Pro senbaza politika akuzo li estis kondamnita al morto, mortpafita la 15-an de oktobro 1937. La LibroservodeUEA proponas tri kolektojn el tiu brava aŭtoro, kiu estos omaĝata de UEA en la 135-jariĝo de Esperanto: https://katalogo.uea.org

Mardo, Januaro 18, 2022 - 21:20

La 15-a de januaro estis la 400-a datreveno de la bapto de Molière: lia naskiĝdato ne estas konata! La Libroservo de UEA proponas de la franca teatra majstro Tartufo en traduko de A. Cherpillod (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8825), Kleraj virinoj (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4185), La nobela burĝo (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=2563) kaj dulingve La trudita edziĝo/Le mariage forcé (https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8197), ankaŭ en traduko de Cherpillod. Brokante estas ekzempleroj de Georgo Dandin, en traduko de L. L. Zamenhof: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?st=brok&tit=dandin&listigu=Trovu.

Dimanĉo, Januaro 16, 2022 - 19:27


3.362 eŭroj, diplomoj, publikigo de la premiitaj verkoj en la ĉiujara volumo "Belarta rikolto" kaj aparta mencio en la Ceremonio de disdono de premioj...
Ĉu vi emas?
Partoprenu en la Belartaj Konkursoj de UEA 2022.

Vendredo, Januaro 14, 2022 - 20:39

Lode Van de Velde recitas siajn du poemojn "Laŭ la vent' " kaj "en senmobraj revoj", por la "Galerio de gepoetoj".

Vendredo, Januaro 14, 2022 - 10:35

Aro dua da grafike prezentitaj ŝercoj.

Paĝoj