Nicola Ruggiero prezentas pecon el recenzo pri la romano "Kiuj semas plorante..."

Nicola Ruggiero prezentas pecon el recenzo pri la romano "Kiuj semas plorante..." de Oldřich Kníchal kaj Éva Tófalvy. La recenzon faris Vilmos Benczik.