La 14-an de aprilo markiĝis 105 jaroj de la forpaso de L. L. Zamenhof


Hieraŭ, la 14-an de aprilo, markiĝis 105 jaroj de la forpaso de L. L. Zamenhof, iniciatinto de Esperanto, 1-a honora prezidanto de UEA. Ernest Drezen (1892-1937) en verko pri li primemoras la naskiĝon de esperantismo per la famaj versoj "Malamikeco de la nacioj / Falu, falu, jam venis tempo", konkludante, ke "per sia lingvo-verko" Zamenhof konstruis "neforigeblan monumenton" en la historio de la homaro. Tia konscio estu nia inspiro en laboro paca neniam laciĝi.