Sukcesa lanĉo de la Virtuala Kongreso


La 1-an de aŭgusto 2020 sukcese okazis la “Solena”, kiel oni kutime nomas tiun tradician pro­grameron dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto, sed ne malpli bo­na kaj historia Malfermo de la Virtuala Kongreso de Es­peranto. Pri ĝi vi ankoraŭ multe legos en la Re­ta Revuo, la revuo Esperanto kaj en la aliaj movadaj kaj ekstermova­daj amaskomunikiloj. Vi povas trovi kel­kajn ekranfotojn en la kvara paĝo de tiu ĉi numero.
Eĉ se vi maltrafis tiun ĉi grandiozan programeron, vi povas trovi ĝian registraĵon ĉe https://vk.retevent.com.
La Esperanto-himnon La Espero plenumis la Vir­tuala Internacia Koruso.