Pri [homoj] insektoj, lumo kaj krizalido

Anna Striganova
Recenzo por la spektaklo El la vivo de insektoj de la ensemblo DOMA (DOcela MAlé) de Svitavy, montrita la 25-an de julio dum la UK en Seulo. Aŭtoroj: Karel kaj Josef Čapek; sceneja adapto: Radmila Oblouková; tra­dukisto: Miroslav Malovec; reĝisoro: Radmila Oblouková
Kiam post la spektaklo mi forlasis la salonon, min kovris granda hela mal­­trankvilo, kiu vokis min iomete pa­­roli kun iu. Mi serĉis iun ridetantan inter la homoj, same ridetantan, kiel mi. Sed la plejparto de la kongresanoj ŝaj­nis tro pensemaj.
Unu el la spek­tintoj kaptitaj de mi diris, ke li ne ĉi­on komprenis, dua, ke la spektaklo es­tis tro trista. Tion ja mi rakontas al vi por eviti eĉ etan mensogon. La spek­taklo plaĉis al mi, sed certe ja mi ne promesas, ke, vere trista kaj iom ne­tradicia, ĝi plaĉos al ĉiuj. Finfine, mi trovis ĝuste tiun rideton, kiun mi serĉis. Estis tiu de nia kara korektisto Rob. Li ridetis same kiel mi, kaj ni iomete parolis pri la spektaklo – al li tre plaĉis, kiel estis transdonitaj diversaj homaj karakteroj.

Jes, ĝuste ili, homaj karakteroj. Vi ne devas esti tro atenta spektanto por tuj kompreni, ke la mondo de in­sektoj – estas la homa mondo. Ĉiutage ni ren­kontas ilin ĉiujn: belegajn mu­ŝetojn vantajn kaj kruelajn en sia naiva stulteco; skarabojn, kiuj opinias ke la sen­co de la vivo estas zorgema farado de grandaj, komfortaj – ĉiuj enviu – globetoj el koto; formikojn, kiuj fanatike, arde kaj senpense militmarŝas nesciate ki­en por je nesciate kio fordoni sian vivon je la nomo de la lando, estro, dio (elektu la pli aktualan vorton). Jes, ĉiuj tiuj karakteroj estas bele transdonitaj. Unue ni, spektantoj, gaje ridas, poste ridas jam ne tiom gaje. Do, kiel mi jam diris, karaj spektantoj ne devas esti tro atentaj por kompreni, pri kia­specaj homoj kaj kiaspecaj homaj ecoj kaj trajtoj rakontas ĉiu peceto de la spektaklo. Ili, se diri iom alegorie, es­tas pentritaj per granda peniko, per brila farbo, kaj tio faras la spektaklon iomete fabla.
Trans tiu insekta mondo de uloj, kies malbonaj stultaj trajtoj estas pli­grandigitaj, nudigitaj, superverŝitaj per brila taga lumo kaj en sia plena ridindeco kaj malestimindeco mon­tritaj al ni, vagadas la ĉefa heroo.

Tiu rolo kaj rolanto ĝia, laŭ mi, estis plenumitaj perfekte. Mi neniam komprenis, kion ĝuste devas fari ak­toro por ke post kvin minutoj de spek­taklo ĉiu homo en la salono facile kaj klare komprenu: “tiu ulo – estas mi”. Mi ne scias, kiu pli sukcesis, ĉu la ak­toro, aŭ la reĝisoro. Sed, jes, heroo estis mi, vagabondo perdita en la mon­do, kiu serĉas almenaŭ iun veron en la bun­ta, vanta, vulgara kaj kruela mondo de... jes, certe de insektoj.
Ĉi tie mi devas diri, ke ĝis tiu mo­mento mi intence ne legis la ori­ginalan verkon de K. kaj J. Ĉapek, sur kiu baziĝas la spektaklo. Leginte mi nepre komencus kompari ĝin kun la spektaklo kaj tio malpurigus mian impreson, sed mi ja devas transdoni ĝin al vi laŭeble pli pura. Sed mi kaŝ­rigardis la finon, kaj ŝajnas al mi, ke sinjoroj Ĉapek ne donacis al sia heroo feliĉan finon de la historio. Kaj en la spektaklo ĝi ja estas. Miaj karaj spektantoj, ne ofendiĝu al mi poste, se vi rigardos tiun spektaklon kaj la fino ne ŝajnos al vi feliĉa. Sed ĝis nun, post duonjaro, unu frazo de la spektaklo, tre kurta: “Vi estas bela, kri­­zalido” sonas por mi kvazaŭ iu apar­ta bona kanto, kiu donas helan, for­tan kredon en la vivo, en la senco de ĉiu stranga soleca vojo. Tiel ĝi estis prononcita, tia sento sonis en la voĉo de la ĉefa heroo, ke tuj kaj por longa tem­po, eble por ĉiam loĝiĝis en la koro varma kompreno, ke “vi estas bela, krizalido” – estas... estas tute taŭga senco de l’viv'.

Restis diri nur kelkajn vortojn pri la dekoracioj. Mi, verŝajne, neniun mi­rigos, se mi diros, ke en moderna teat­ro dekoracioj kaj kostumoj povas tute manki. Ĉi tie ili tamen estis, ne multaj, sed tre-tre utilaj. Ekzemple, unu or­dinara globeto helpis al bela muŝeto montri sian gracion kaj al skarabo – sian mizeran avidecon. An­kaŭ la kos­tumoj estis skemecaj kaj substrekis la karakterojn de siaj portantoj – buntaj flugantaj jupoj de vantaj muŝetoj, ka­puĉo duonkovranta la vizaĝon de fa­natika tirano-formikestro. Sed ĝuste en la dekoracia parto kaŝis sin du solaj malhelaj makuloj, kiujn mi sukcesis trovi en la spektaklo. Unue, iu granda kolonsimila griza aĵo, kun kiu la heroo parolas de la komenco de la spektaklo, restas nekomprenebla preskaŭ ĝis la fino. Povas esti, ke komence la heroo ta­men nomis ĝin krizalido kaj mi mis­aŭ­­dis tion. Sed mi sidis proksime kaj aten­te aŭskultis. Se mi ne kaptis – do verŝaj­ne ne kaptis la plejparto. Tio, certe, ne estas tro grava, sed se dekomence mi scius, ke tiu aĵo estas krizalido, mia koro dolĉe tremetus ĉiun fojon, kiam la heroo (kiu, mi memorigas, estas mi) proksimiĝis al ĝi kaj parolis kun ĝi. Ĉar certe ĉiu homo, kiu almenaŭ foje vidis krizalidon, klare komprenas, ke ĝi estas pura, tenera, malfirma mi­ra­klo. Kaj la koro de la spektaklo. Do es­tus bone, se tiu estus sentebla de la komenco. Dua makulo estas kandeleto. Ĝia dimensio. Mi sidis apud la scenejo por foti, pli proksime sidis neniu, kaj la kandeleto estis tiom malgranda, ke mi apenaŭ vidis ĝin. Mi dubas, ke la malantaŭa parto de la salono ĝin vidis, sed kiom grava estis ĝia eta rufa lumo inter la fingroj de la heroo! Kaj inter­alie ĝuste ĝi, ĝuste tiu momento estas la kulmino. Mi (pardonu, la heroo, sed ne mi) trovis neniun lumon en la mondo, do mi bruligas la mian! Etan flameton de eta kandelo. Se mi nenion vidas en la mondo, verŝajne malhelpas manko de lumo, de mia lumo, tiu, kiun nur mi kapablas ekbruligi. Kaj, evidentiĝas, ke tiu lumeto tute sufiĉas por... tion mi ne povas malkovri al vi, ĉar devas resti enigmo por ke vi mem rigardu la spektaklon.
Venas fino – strange, ebrie fe­liĉa kaj amare trista samtempe, ĉio finiĝis, sed ĉio estis. Kaj iom perdita he­roo prononcas malrapide enirante la mallumon: “Mi tuŝis la belecon”.
Reciproke.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la januara numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.