La numero 8-a de la revuo VENTO

Legu la numeron 8-an de la revuo VENTO, la sola en Esperantio kiu pritraktas flagsciencajn temojn. Vi povos legi ĝin senpage ĉe la jena adreso www.esperanto.ac/vento kie ankaŭ estas legeblaj pasintaj numeroj.
La revuo estas eldonata de Veksilologia Esperantista Tutmonda Organizo kun la kunlaboro de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo.
Se Vi ŝatas veksilologiajn (flagsciencajn) aferojn ĝuu la legadon.