Nova Unesko-Kuriero

Aperis nova numero de la Unesko-Kuriero en Esperanto, januaro-marto 2019.
Ricevu pliajn detalojn kaj senpage elŝutu ĝin ĉe:
https://uea.org/revuoj/unesko_kuriero
Por aboni la paperan version kaj pri la aliaj demandoj, rilataj la Unesko-Kurieron, turnu vin al ĝia redaktoro: trezoro@qq.com.