Nederlanda Esperanto-Junularo en la lingva magazino Onze Taal

Nederlanda Esperanto-Junularo (Nederlandse Esperanto Jongeren) aperis en granda artikolo en la lingva magazino Onze Taal.
Ĉirkaŭ 24 mil membroj de la asocio Onze Taal ricevas ĝin.