Vizito en la sinjora domo (Bundesrat de Germanio)

Roland Schnell

La 26-an de junio 2019, la vizitanta servo de la Bundesrat invitis min viziti la ĉambrojn, en kiuj Max Josef Metzger partoprenis ĝuste antaŭ 100 jaroj en la 8-a Germana Pacifista Kongreso de la 13-a ĝis la 15-a de junio 1919.
La impona konstruaĵo en Leipzig Strasse 3-4 (fronte de Mall of Berlin) ne aspektas aparte alloga, sed estas malfermita al vizitantoj kaj ĉiun vendredon oni povas observi la kunsidojn de la Bundesrat sur la tribuno (ankaŭ eblas rigardi en Lifestream).
La domo, kiu estis ĝis 1918 la "Preussisches Herrenhaus", estis konstruita en 1898 en Leipziger Strasse 3 (anstataŭ palaco en la 18-a jarcento, poste uzita kiel fabriko de silko kaj porcelana fabriko (KPM)) kaj Leipziger Strasse 4 (reprezenta konstruaĵo de la familio Mendelssohn-Bartholdy). Estis ligita kun la domo de la tiama prusa parlamento, kiu nun estas "Abgeordnentenhaus" (parlamento) de Berlino.
Post la fino de la germana imperio en 1918, la domo estis transdonita al la eduka administracio kaj uzata por diversaj publikaj eventoj. Estis referencoj al pli ol 1,000 tiaj eventoj.


Propagando por Esperanto
Krom la menciita pacisma kongreso en 1919 kun konataj esperantistoj inter la partoprenantaro ankaŭ okazis en 1925 propaganda kunveno de la Esperanto-grupoj de Berlino. En la granda salono kunvenis pli ol 500 partoprenantoj de publika vivo, de ministerioj, de la urba administracio kaj de la gazetaro. Ekzistas detala raporto en la revuo "Heroldo de Esperanto" de la 14-a de januaro 1925 kaj foto en "Germana Esperantisto" N-ro 2 ĉe paĝo 38 kun ĉiuj konataj esperantistoj kolektitaj sur la podio.

Ĉi tiu periodo finiĝis en 1933, kiam la konstruaĵo estis ligita kun la apuda Aviada Ministerio, nun la sidejo de la Federacia Ministerio pri Financoj.
Dum la milito, la granda salono estis detruita kaj de 1946 la domo estis parte uzata de la Akademio de Sciencoj de la GDR. Ekde la 29-a de septembro 2000, ĝi estas la sidejo de la Germana Bundesrat, kiu kunvenas ĉi tie ĝis 12 fojojn jare.
La malnova parto estis zorge restaŭrita, precipe la enirejo kaj la "Wandelhalle", sed la granda salono estis tute nova kaj moderna.

Germanlingva versio: https://esperanto.berlin/visito-herrenhaus-2019/

Sur la podio de “Herrenhaus” famaj esperantistoj (fonto: Germana Esperantisto 1925, p. 38) de maldekstre legacia konsilanto Richter, advokato notario D-ro Liebeck, profesoro D-ro Dietterle, direktoro inĝeniero Glück, Dro Kliemke, eldonisto Ellersiek, telegraf-direktoro Behrendt