La nova numero

Abonantoj jam povas elŝuti la septembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la septembra numero:
171 | Salutletero de Unesko
171 | Kiam Unesko agnoskos la Internacian Tagon de Esperanto?
174 | Unesko devas agnoski la Internacian Tagon de Esperanto pro 11 faktoj
176 | La Amsterdama Katedro kaj la scienca Virtuala Kongreso
178 | Virtuala Kongreso: Premio Deguĉi 2021 al Stefan MacGill
179 | 14 elstaraj agantoj diplomitaj dum la 2-a VK
180 | Kiu estas Walter Poppeck en la Korea Esperantisto?
181 | Faka agado: Unua diplomo pri „Elstara Lingvoservo en Hospitalo“ transdonita
182 | La Kongresa Temo de la 2-a VK
183 | Virtuala Kongreso: Enkonduko al la Kongresa Temo
185 | Afriko brilas: Vizitoj al kluboj de Esperanto en Burundo
186 | UEA: UEA survoje al financa resanigo
187 | Oficiala Informilo
188 | Landa agado: Jules Verne kaj Esperanto en Nantes
189 | Esperanto en universitatoj: Du junaj esploristoj ricevis stipendiojn Marjorie Boulton
190 | Afriko brilas: Ek al la 8-a Afrika Kongreso!
191 | Virtuala Kongreso | Opinio: Post la Kongreso
191 | Forpasoj